”Eurotransplant Foundation” stödjer Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong

Den europeiska delen av ”Föreningen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong” (The Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong (CIPFG)) etablerades officiellt framför den kinesiska ambassaden i London den 3 februari 2007. Över 40 viktiga medlemmar i regeringen och framstående samhällsmedborgare från de europeiska länderna har gått med i CIPFG-Europa. Detta medräknat parlamentsmedlemmar, senatorer, advokater, präster, ordförande för NGO’s, doktorer, författare, journalister och personal för stora företag och regeringar i ett dussintals länder.

Grupper, organisationer och politiker från över ett dussin Europeiska länder skickade brev för att uttrycka sitt stöd för etableringen. Brev från bland annat United Nations Association of World Citizens, the International Society for Human Rights i Tyskland, the Eurotransplant Foundation i Holland, Association Supporting Chinese Human Rights i Sverige, Europaparlamentets vice talman Edward McMillan-Scott, Medlemmar av parlamentet i Storbritannien, Holland och Belgien, och Irish medical experts, lästes högt på presskonferensen.

Nedan följer brevet från ”Eurotransplant Foundation” i Holland.


Stöduttalande


Eftersom de lägger fram trovärdiga bevis för att den kinesiska regimen på ett systematiskt sätt förföljer Falun Gong och att fångarna från rörelsen (tillsammans med dödsdömda fångar) utnyttjas som organdonatorer, har undersökningen utförd av David Kilgour och David Matas den 6 juli 2006 tillsammans med redan insamlad information av exempelvis Amnesty International oroat de internationella organsamfunden världen över. Den uppdaterade rapporten från Kilgour och Matas (31 januari 2007) har lagt fram fler bevis för dessa alarmerande upptäcker.

Organsamfunden har alltid starkt fördömt utnyttjandet av levande eller döda fångar som organdonatorer. Man har fördömt detta som något ytterst omoraliskt som går emot alla etiska regler. Detta är inte bara på grund av att det inte kan garanteras att fångarna gjort valet frivilligt utan också för att det resulterar i att organ säljs till utländska patienter för ett högt pris. På detta sätt utnyttjas även desperata patienter från världen över. Denna oönskade kommersialisering av mänskliga organ verkar nu vara länkad till systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter i vilka det korrupta juridiska systemet samarbetar med sjukhus för att tjäna stora pengar i utbyte mot mänsklig värdighet.

Det finns anledning att tro att tusentals organtransplantationer sker i Kina varje år, vilket görs möjligt på grund av det här omoraliska utnyttjandet. Transplantationsdoktorer och organisationer världen över kan inte annat än att starkt protestera mot detta. Det faktum att följeslagare från fredliga rörelser såsom Falun Gong utnyttjas som samvetsfångar och används som organdonatorer visar på omänskligheten i organtransplantationssystemet.


Jag lovar att tillsammans med transplantationssamfundet stödja CIPFG’s beslut.

Ödmjukast

Eurotransplant Foundation

Holland

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37940-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.