Brev till den internationella olympiska kommitten från David Kilgour och David Matas

Följande brev skrevs av den kanadensiska människorättsadvokaten David Matas och Kanadas tidigare statssekreterare för Stillahavsområdet, David Kilgour. De båda författarna till en oberoende undersökning om organskördar på Falun Gong-utövare i Kina

Ärade Jaques Rogge
Ordförande för den internationella olympiska kommitten (IOC)
Lausanne, Schweiz

Ang; Peking 2008 Olympiska spelen
Vi kräver härmed att ni tar upp frågan om mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter med era kollegor i Peking, för att på så vis kunna stoppa förföljelsen av dem vilkas fundamentala mänskliga rättigheter förnekas. Vi har stora förhoppningar på att de Olympiska Spelen i Peking kommer att hållas i sann olympisk anda. Vårt uttalande baseras på följande:

De olympiska stadgarna fastslår:

”Målet med de Olympiska Spelen är att placera sport överallt för att stödja mänsklighetens harmoniska utveckling med tanke om att uppmuntra etablerandet av ett fredligt samhälle och bevara mänsklig värdighet. Med denna effekt bidrar den olympiska rörelsen, ensam eller i samarbete med andra organisationer och med sin förmåga, till handlingar som främjar fred” (Olympiska stadgarna, artikel 3)

”Att skydda individens värdighet är ett grundläggande krav för de Olympiska Spelen” (IOC Etiska riktlinjer, ”A. Värdighet” del 1)

Vilken värdighet har den kinesiska regeringen gett folket i Kina när förtryck av oskyldiga fortsätter trots att de getts de Olympiska Spelen?

Angående dessa stadgar har IOC’s mediakontor sänt följande brev till dem som visat oro över övergreppen på mänskliga rättigheter som sker i Kina. I brevet står det:

”Vi har noggrant tänkt igenom vilken roll IOC – en organisation skapad för att främja sporten i samhället – kan spela inom andra områden. Vår tro är att vi måste fokusera på saker inom våra befogenheter – vilka är att vägleda och assistera spelens organisatörer så att de kan genomföra lyckade Olympiska Spel. Genom att bringa sport och olympiska ideal till Kina hoppas vi att det sociala landskapet, åren efter de Olympiska Spelen, kan följa efter.”

”IOC vill föra den olympiska rörelsen till Kina för första gången i historien eftersom vi tror att de exempel som de olympiska idealen visar upp har – och kommer att fortsätta ha – många positiva effekter för Kina och världen.”

Stadgarna föreslår dock en mer direkt och framåtfusig metod.

Både tidigare och nutida olympiska tävlare, coacher och personal som förstått och blivit informerade om situationen för mänskliga rättigheter i Kina är djupt oroade över Kinas brutna löften.

De mänskliga rättigheterna i Kina kränks dagligen. Vi, David Matas, kanadensisk människorättsadvokat, och David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och statssekreterare för Asien och Stillahavsområdet inom Kanadas regering, har släppt en rapport som bland annat slår fast:

”Olyckligtvis bekräftas vår tidigare slutsats att den kinesiska regeringen och dess organisationer i åtskilliga delar av landet, speciellt i sjukhus men även i interneringsläger och ’folkets domstolar’ sedan 1999 har dödat ett stort men okänt antal Falun Gong-samvetsfångar. Deras inre organ, inklusive hjärta, njurar, lever och hornhinnor har ofrivilligt avlägsnats och sålts för stora summor. Ibland till utlänningar som normalt har långa väntetider för en frivillig donation i sina hemländer.”

När de olympiska deltagarna blir informerade om dessa omänskligheter som sker i Kina vad kommer IOC att svara?

Vill idrottsmän, coacher och personal som en helhet tävla i ett land som förföljer sitt folk på ett sådant grymt sätt?

Vi sörjer vidare fängslandet och uttalandeförbudet av den kinesiska människorättsadvokaten Gao Zhisheng som på order av det kinesiska kommunistpartiet förbjudits att prata med media till efter de Olympiska Spelen 2008.

Amnesty International, Human Rights in China och Human Rights Watch har noterat en fortsatt försämring för mänskliga rättigheter i Kina. Vi är säkra på att IOC inte hade utnämnt Peking till värd för de Olympiska Spelen om de känt till dessa övergrepp.


Vänligen överväg följande:

1) Hur kommer spelen att främja de kinesiska invånarna om IOC inte uttalar sig emot Kinas kränkningar av de mänskliga rättigheterna?

2) Kan IOC säkra rättigheterna och säkerheten för Falun Gong-utövare och medlemmar i andra fredliga grupper som förtrycks av den kinesiska regimen om de önskar besöka spelen? Kan IOC säkra att de kan komma utan rädsla för att bli arresterade och fängslade?

3) Kommer Falun Gong-utövare som reser utifrån Kina att utan undantag få tillåtelse att komma in i landet utan reprisalier?

Vi vädjar till er att på ett effektivt sätta få den kinesiska regeringen att stoppa de pågående förföljelsekampanjerna emot miljontals oskyldiga medborgare i Kina och vi hoppas att 2008-års Olympiska Spel kommer att förkroppsliga principerna i de olympiska stadgarna.

Äran av ett svar från Er välkomnas

Med vänliga hälsningar


David Matas David Kilgour
(Kanadensisk människorättsadvokat) (Tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet och parlamentsledamot 1979-2006)


Länkar för mer information:


• Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong practitioners in China: http://organharvestinvestigation.net/
• Amnesty International: The Olympics countdown – failing to keep human rights promises: hhttp://www.amnestyusa.org/regions/asia/document.do?id=ENGASA170462006
• Amnesty International: Persecution of renowned Chinese human rights lawyer Gao Zhisheng: http://www.amnestyusa.org/regions/asia/document.do?id=ENGASA170462006
• China 2006 Year in Review; Human Rights Watch:
http://chinaview.wordpress.com/tag/all-hot-topic/organ-harvesting

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38470-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.