Ordförande för freds- och kulturförening i Spanien fördömer förföljelsen mot Falun Gong

Den 12 mars 2007 skrev Feterico Mallor, före detta ordförande i UNESCO och numera ordförande för Freds- och kulturföreningen, ett brev till en Falun Gong-utövare där han uttryckte sin oro beträffande kkp:s förföljelse mot Falun Gong. Brevet löd:


Jag har fått veta att den andliga rörelsen Falun Gong har förföljts i Kina ända sedan 1999.

All rapportering av FN:s människorättskommitté, Europaparlamentet, NATO och olika människorättsorganisationer som exempelvis Amnesty International och Human Rights Watch har nämnt de grymma övergreppen och förföljelsen mot de mest grundläggande fri- och rättigheterna som det kinesiska kommunistpartiet kkp gör sig skyldigt till. Det har resulterat i att många människor har förföljts på grund av sin övertygelse.

Såsom ordförande för Freds- och kulturföreningen är mitt uppdrag att försvara alla människors fri- och rättigheter, värna om sanningen, respektera rättvisa, jämlikhet och tolerans. Jag fördömer bestämt denna situation där individers trosfrihet förtrycks med våld.

Samtidigt är förföljelsen mot Falun Gong, denna fredliga och andliga rörelse, också ett tecken på kkp:s bristfälliga system för att garantera medborgare mänskliga rättigheter.

Jag känner mig djupt oroad efter att ha läst REPORT INTO ALLEGATIONS OF ORGAN HARVESTING OF FALUN GONG PRACTITIONERS [Redogörelse för anklagelser om organstölder från Falun Gong-utövare] av Kilgour.

Sammanfattningsvis kommer jag, såsom företrädare för en politiskt oberoende organisation, alltid och fullständigt uppmärksamma dessa fakta som avslöjas i rapporten och jag kommer att göra mitt yttersta för att stoppa förföljelsen.

Jag hoppas att förföljelsen stoppas inom kort.

Vänliga hälsningar,

Feterio Mallor

12 mars 2007

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a38668-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.