Corren: Falun gong-målningar visas i Linköping

En internationell utställning som vill sprida kunskap om förföljelsen av falun gong-utövare i Kina har nu nått Linköping.

Utställningen har namnet ”Sanning, godhet och tålamod” – tre viktiga principer för falun gong-utövarna.

– Utställningen ger en introduktion till falun gong-metoden men framförallt skildras förföljelsen som dess utövare utsätts för i Kina, säger Anton Nilsson, själv falun gong-utövare i Linköping under sin studietid på universitetet.

Falun gong har sina rötter i traditionell qigong och kinesisk filosofi. Övningsmetoden fick snabbt miljontals utövare i Kina när den lanserades på bred front i början av 1990-talet. Den kinesiska regimen var till en början positivt inställd. Falun gong ansågs hälsobringande och utövningen uppmuntrades.

Men falun gongs popularitet blev för stor och började snart att uppfattas som ett hot. I propagandan beskrevs rörelsen som en ondskefull sekt och 1999 förbjöds falun gong helt. Sedan dess har olika männi- skorättsorganisationer rapporterat om övergrepp mot utövarna.
Grym tortyr

Den utställning som nu visas i S:t Lars kyrka har turnerat världen runt under flera år. Initiativtagaren är Zhang Kunlun, en konstprofessor som själv suttit inspärrad i ett kinesiskt arbetsläger i flera månader för att han utövat falun gong.

Ett 40-tal målningar av 13 konstnärer, hänger nu på väggarna i kyrkan. Alla med ett bildspråk som kan kännas ovanligt för en svensk betraktare. Några av de stora oljemålningarna är ljusa, harmoniska bilder av meditationen, en viktig del i falun gong. Andra är realistiska skildringar av grym tortyr.

– Det kommer att finnas guider på plats hela tiden som kan förklara och berätta, påpekar Mischel Kotsamboikidis, som också tillhör den lilla gruppen falun gong-utövare i Linköping.

– Guiderna var ett krav för att få hit utställningen eftersom bilderna som visas är så starka.
Fredligt motstånd

Anton Nilsson påpekar att offren på målningarna varken visar smärta eller ångest utan snarare utstrålar behärskning och styrka. För honom är just skildringen av hur ohyggligheterna bemöts utställningens viktigaste budskap.

– Falun gong-utövarna gör motstånd mot förtrycket med helt igenom pacifistiskta metoder. Allt enligt de tre grundprinciperna sanning, godhet och tålamod.

Anton Nilsson och Mischel Kotsamboikidis tror att en förändring är på gång i Kina. Allt fler kineser får kännedom om hur falun gong-utövarna behandlas och politiker från andra länder sätter också press på landets ledare. Utvecklingen går inte att hejda menar de.

Konstutställningen i Linköping bidrar också till att sprida informationen om vad som sker.

Utställningen i S:t Lars kyrka invigs i morgon, lördag 31 mars, kl 12.30–15. Landshövding Björn Eriksson och Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt medverkar. Utställningen pågår till 30 april.

Berit Grenestam
Redigerare
berit.grenestam@corren.se
013-28 02 49

Källa: http://www.corren.se/archive/2007/3/30/j4ygss6g9hqtcgl.xml

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.