Uttalande från den europeiska Falun Dafa-föreningen

Nästa EU-Kina dialog angående mänskliga rättigheter kommer att hållas den 15-16 maj 2007. Å de miljontals människor som idag förföljs i Kina vägnar, vill vi att EU skall vara medvetet om att dessa diskussioner inte givit några positiva resultat. Faktiskt har situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina blivit sämre sedan dialogerna startade. Vi ber därför EU att tänka om när det gäller hur man skall hantera Kinas mänskliga rättigheter. Speciellt vill vi be EU och varje medlemsstat att inför allmänheten fördöma den försämring av de mänskliga rättigheterna som skett i Kina och öppna upp dialogen genom media och NGOs så att diskussionen blir synlig för Europas folk.

EU-Kina dialogen för mänskliga rättigheter startade i januari 1996 men avbröts av Kina efter att Danmark (och nio andra EU-länder) lade fram en kritiskt resolution vid 1997 års FN-kommission för mänskliga rättigheter. Senare samma år bestämde sig Kina för att återuppta dialogen och sedan dess har man haft diskussioner två gånger per år.

Förföljelsen av Falun Gong fortsätter med oförminskad kraft och grymhet. Dödstalen fortsätter att stiga och fram till slutet av april 2007 har 3000 dödsfall av Falun Gong-utövare verifierats. Dödandet inträffar mestadels under grym tortyr i kinesisk interneringscenter och arbetsläger. Tortyrmetoder som används inkluderar vanligtvis svår misshandel, elektrificering, tvångsmatning, fysisk tortyr och tvångsinjicering av droger. Den faktiska dödssiffran är naturligtvis mycket högre och det handlar om tusentals. Över 100,000 har olagligt skickats arbetsläger och mer än 500 har dömts till fängelsestraff i upp till 18 år. En färsk rapport skriven av en oberoende grupp undersökare ledda av kanadensarna David Kilgour och David Matas visar att ett stort antal Falun Gong-utövare har blivit dödade för deras organs skull. Sedan 2000 har minst 41.000 organtransplantationer gjorts med organ från Falun Gong-utövare, en grymhet i vilken statsägda sjukhus, millitären och rättsväsendet är inblandande.

Vi uppskattar verkligen det stöd EU har gett oss i frågan om Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter och de ansträgningar man lagt ner när det gäller de enskilda dialogerna. Men utifrån förföljelsen, de pågående dödstalen och den verifierbara informationen inifrån Kina så står det klart att dessa samtal inte haft någon inverkan när det gäller att hindra de kinesiska myndigheterna från att fortsätta gå emot de internationella människorättslagarna. Dialogerna bakom stängda dörrar har istället effekten att undvika den öppna dialogen och att allmänt fördömma förföljelsen, vilket är precis vad den kinesiska regimen till varje pris vill undvika. Så länge som den här strategin fortsätter kommer även förföljelsen att fortsätta. Om sådana metoder verkligen kunde stoppa tortyren och dödandet skulle det vara bra om de fortsatte, men den tragiska verkligheten är att utövare i Kina fortfarande lider fruktansvärt. Vi vädjar innerligt till EU att ta den här värdefulla chansen att öppet tala ut om dessa övergrepp på de mänskliga rättigheterna. EUs uttalande och allmänna fördömande av denna ofattbara och hemska förföljelse skulle vara till värdefull hjälp för att lätta på pressen mot utövare i Kina och föra oss ännu ett steg närmare slutet på deras lidande. Det är nu åtta år sedan förtrycket började. Varje dag får vi mer information om ännu ett tortyroffer, ännu en familj som slitits sönder, ännu ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Med vänliga hälsningar,


Europas Falun Dafa-förening

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.