Dikt: Rädsla, känslosamhet och begär

Rädsla för att jaget,
utan kontroll.
Rädsla för att andra,
inte ha det bra.
Rädsla för att universum,
är otålig.

Känslor kring jaget,
har det inte bra.
Känslor kring andra,
ingen kontroll.
Känslor kring universum,
ansvarslöst.

Begär hos jaget,
irrationellt.
Begär av andra,
indignerat.
Begär av universum,
får problem.

Ingen rädsla för jaget,
full av tillit.
Ingen rädsla för andra,
stark.
Ingen rädsla för universum,
evig.

Inga känslor kring jaget,
ren.
Inga känslor kring andra,
uppriktig.
Inga känslor kring universum,
lugn.

Inga begär från jaget,
klar i sinnet.
Inga begär av andra,
ädel.
Inga begär av universum,
fridfull.

De som befinner sig emellan följer den mänskliga världen.
Mindre av tro och mer av strävan,
mot helvetet.
Mer av tro och mindre av strävan,
vårt sanna hem väntar på oss.


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.