Välkommen till holländska Clear Harmony!

Skapad och skött av Falun Dafa-utövare, sjösätts holländska Clearharmony den 19 september 2007. Webbsidan Clear Harmony fokuserar på att exponera Jiangs politiska grupps brutala förföljelse av Falun Dafa-utövare samtidigt som man presenterar tankar och förståelse från de som praktiserar Falun Dafa samt rapporterar om spridandet av Falun Dafa genom Europa, såväl som att visa det stöd som Falun Dafa erhåller från Europa och hela världen.

Vi hoppas att kunna ge en klarare och bredare bilda av vad Falun Gong är och sanningen om den pågående och mycket brutala förföljelsen i Kina.

Besök gärna Holländska Clear Harmony!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.