Berättelser om berömda personer: Einsteins sista önskan

År 1955 lades Albert Einstein (1879-1955) in på sjukhus på grund av en arteriell blödning. Ända sedan Einstein publicerade relativitetsteorin, fick Nobelpriset och bidrog till att utveckla atombomben, har denna fysiker varit berömd i hela världen.

När han kom till sjukhuset insåg Einstein att han inte hade lång tid kvar att leva. Så han bad sina anhöriga och vänner om två saker. För det första: att hans bostad inte skulle förvandlas till ett museum dit andra skulle vallfärda för att hedra hans minne. För det andra: att hans arbetsplats skulle överlåtas till andra.

Han brydde sig inte om sin egen roll i de vetenskapliga framgångarna eller sin egen berömmelse, utan önskade att dessa skulle försvinna när han lämnade världen.

Ända fram till det sista andetaget, påminde han andra om att inte hålla minnesgudstjänst för honom eller sätta upp något monument. Einsteins begravning var mycket anspråkslös. I enlighet med hans sista önskan brändes kroppen och det offentliggjordes aldrig var hans grav fanns.

Översatt från:
http://xinsheng.net/xs/articles/gb/2007/11/26/41933.htm

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.