En titt på den kinesiska medicinens ursprung och historia

Enligt kinesiska legender fanns det varken himmel eller jord innan Pangu bröt upp ur det kaotiska mörkret och öppnade upp himmel och jord. Sedan skapade gudar människan. I Bibeln finns det också avsnitt om hur människan skapats av Gud. I den kinesiska kulturen känner alla till Nuwa som skapade den mänskliga rasen. Gudar skapade människan och förde vidare kulturen till dem. Därför har människan allt de behöver för att fortsätta sina liv på egen hand.

Det sägs att vi har fått den traditionella kinesiska medicinen av gudar. I det första avsnittet i The Yellow Emperor, en klassiker inom den kinesiska medicinen, beskrivs det om hur man skall följa de himmelska lagarna och inte vilka metoder man skall använda för att bota sjukdomar. Det diskuteras en hel del om det sanna jaget, dygdiga män, helgon, och vise män. Här syftar det sanna jaget på upplyst varelse, dvs gudar. Varför diskuterar man i det första avsnittet inom kinesisk medicin om detta? Det tyder på att den kinesiska medicinen förts över till oss av gudar.

Vi människor lever i dimensionen som är konstruerad av molekyler. Den västerländska medicinen är begränsad till det molekylära planet. I den kinesiska medicinen talar man om många olika lager och är inte begränsad till det molekylära dimensionen. De inre organen som det talas om inom den kinesiska medicinen kan lätt uppfattas av västerländsk medicin, men Yin och Yang, de fem elementen och meridianerna är bortom västerländska läkares uppfattningsförmåga. Dessutom har kinesisk medicin ett komplett system av teorier som grundar sig i Tao skolan. De som studerar kinesisk medicin finner att ju mer de lär sig om läran, desto mer fascinerade blir de. Gudarna vidarebefordrade kinesisk medicin till människan för att de är barmhärtiga mot människan, som via kinesisk medicin kan förstå Tao. Därför kan de som har bra upplysningsförmåga bli visa, helgon, dygdiga och återvända till sin sanna natur.

Nuförtiden kvarstår den djupsinniga läran inom kinesisk medicin, men kinesisk medicin är inte lika bra som den var i antika tider. Boven i dramat är förfallet av medicinsk etik. Fattiga människor kan dö utanför ett sjukhus utan att någon bryr sig om att hjälpa dem. Nuförtiden tror majoriteten av alla människor inte längre på gud och misslyckas därför med att upprätthålla en hög moralstandard. Gudar i himmelen är alltid barmhärtiga och osjälviska. Därför måste människan tro på gudar och respektera gudar för att kunna ha hopp.

Många av oss känner till historien om Bian Que, en stor läkare inom kinesisk medicin. När Bian Que var ung, jobbade han på ett hotell där han ofta besöktes av Chang Sangjun. Bian Que var alltid mycket artig mot honom. Efter 10 års observation visste Chang att Bian Que var en person med nobel karaktär. En dag tog han ut ett litet paket med örter och sa till Bian att om han tog lite av det, så skulle han kunna se allt. Förutom örterna gav han också honom en bok med formler. Efter att ha lämnat detta försvann Chang ögonblickligen. Bian Que tog lite av örterna och fann att han kunde se igenom en närstående vägg. Med denna förmåga kunde han korrekt diagnostisera orsaken och roten till sjukdomar. Historien illustrerar att Bian Ques läkekonst vidarebefordrades av Chang Sangjun. Och Bian Que valdes för sin nobla karaktär.

Vi är extremt lyckligt lottade som är födda i denna era. För mer än 2000 år sedan förutspråkade Buddha Sakyamuni, Buddhismens grundare, att när Kungen av Falun Paradiset kommer till världen, kommer världen att bli underbar tack vare spridningen av den Stora Lagen (Dafa), och moralstandarden kommer också att höjas.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a41133-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.