Reflektioner kring livet: En vis person har ingen ånger

Det är irriterande med en person som ständigt ångrar sina drag när han spelar schack. Inom både Go och schackspel finns det därför strikta förbud mot detta vid tävlingar eller officiella spel. Musashi Miyamoto, en känd svärdsman i Japans historia har sagt: "Jag ångrar aldrig vad jag gör." Denna attityd visar på ansvar för ens handlingar och är ett öppet och optimistiskt sätt att se på livet. "En vis och upplyst person har ingen ånger" betyder inte att man inte ska reflektera över sina misstag, utan att man inte ska gräva ner sig och fastna i ånger för tidigare misstag. Det som har passerat har redan passerat, det finns varken tid eller rum för ånger när tiden flyger förbi som en pil. Det enda vi kan göra är att lära oss från tidigare läxor av misstagen och undvika att upprepa de i framtiden.

Förr i tiden, fanns det en känd psykiatriker med många års kliniska erfarenheter. Efter sin pension skrev han en bok om behandling av mentala sjukdomar. Boken innehåller över tusen sidor som beskriver de olika symptomen och tillstånden, samt den medicinska och psykiska behandlingen av dem. En dag när han var inbjuden till ett universitet för att ge en föreläsning, tog han med sig sin tjocka bok och sa till studenterna, "Den här boken på över tusen sidor innehåller över 3000 behandlingar och över 10 000 mediciner. Emellertid - kan den lika gärna sammanfattas med tre ord." När han talat färdigt skrev han på tavlan: "Om, nästa gång".

Doktorn förklarade att faktorn som orsakar psykisk utmattning och tortyr är ingenting mer än ordet "om": "om jag hade kommit in på universitetet", "om jag inte hade gjort slut med henne", "om jag hade kunnat få ett nytt jobb då", "om jag inte hade varit så lat på den tiden", osv. Det finns tusen olika sätt att behandla problemet, men slutgiltigt så finns det också bara ett sätt. Det är att byta ut alla "om" mot "nästa gång": "Nästa gång har jag en chans att studera", "nästa gång tänker jag inte ge upp personen jag älskar", "nästa gång ska jag arbeta hårt" osv.

Ens attityd gentemot livet avgör ens glädje, lycka och sorg. Förflutna händelser är inte som moln som passerat utan vi kan ha många minnen kvar som kan få oss att ångra oss. Ånger kan sedan allvarligt påverka vår levnadskvalité eller t o m orsaka mentala problem. Konfucius har sagt i "Lun Yu - Wei Zi": "Det förflutna kan inte korrigeras, men framtiden kan." Dessa berömda ord säger oss att vi inte kan göra om saker och ting i det förflutna, men att vi fortfarande kan påverka framtiden. Dessa ord är särskilt viktiga när vi hanterar saker och ting, eller reflekterar över våra talanger och framgångar och våra misstag i livet.

Faktum är att vi inte behöver ångra våra misstag, under våra korta liv, eftersom det inte kommer att förändra verkligheten. Det lägger bara till negativ mörker över vår framtid och kastar skuggor över det vackra i livet. Att gräva ner oss i ånger är precis lika onödigt som att gråta för att vi ramlat. Res dig upp, börja om och gör ditt bästa - är faktiskt det mest essentiella hos en positiv attityd gentemot livet.

Engelsk version: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5218

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.