Inlärning kräver beslutsamhet och uthållighet

I forna tider fokuserade människor övning när de skulle lära sig något och de betonade outtröttlig strävan, flit och beslutsamhet. De trodde inte på att studera hårt under en dag för att sedan ta det lugnt under de kommande tio dagarna. De ansåg med andra ord att man behöver ha självdisciplin och flit. Om man kämpar och gör sitt bästa så kommer man att nå målet. Som ett gammalt talesätt säger: ”Läs boken hundra gånger och du kommer att förstå dess innebörd.” Nedan följer två berättelser som handlar om hur människor förr såg på studier.

Den berömde poeten Tao Yuanming levde under Dong Jin-dynastin. Han var av ädel börd och en lärd man. En ung man sade en gång till honom: ”Jag beundrar dig eftersom du vet så mycket. Kan du säga mig hur man lättast lär sig saker?” Tao Yuanming svarade: “Det finns inget lätt sätt. Om du anstränger dig så kommer du att göra framsteg. Om du är lat så kommer du att hamna efter.” Han tog mannen i handen och ledde honom till en åker. Han pekade på en av grödorna och sade: ”Titta ordentligt, kan du se att den växer?” Den unge mannen tittade på den en lång stund och sade sedan: “Jag ser inte att den växer.” Tao Yuanming sade: “Kan du inte det? Men hur kommer det sig då att den lilla växten kan bli så hög efter en tid?” Han fortsatte: “Faktum är att den växer hela tiden. Vi kan däremot inte se det. Samma princip gäller när vi lär oss saker. Vår kunskap ökar lite i taget. Ibland märker vi det inte ens själva. Men om man fortsätter med sina ansträngningar så kommer man att göra stora framsteg.”

Tao Yuanming pekade sedan på en slipsten bredvid vattnet och frågade mannen: “Hur kommer det sig att stenens sida nöts ner liksom en sadel?” Mannen svarade: “Det är för att vi slipar våra knivar på den varje dag.” Han frågade sedan: “Exakt vilken dag antog stenen den formen?” Den unge mannen skakade på huvudet. Tao Yuanming sade: “Den har blivit sådan för att bönderna har använt den varje dag. Det är samma sak med lärande. Om man inte är konsekvent och gör det hela tiden så kommer man att tappa och gå bakåt.” Den unge mannen förstod slutligen vad han menade. Han tackade Tao Yuanming. Tao skrev ner följande ord åt honom: “Att studera flitigt är som grödorna på våren. De växer trots att vi inte kan se deras dagliga framsteg. Att lata sig är som att låta bli att använda slipstenen. Om man inte studerar flitigt kommer man att tappa och hamna efter.”

Gu Ye Wang levde under Nan-dynastin och var en berömd historiker. Hans kunskaper sträckte sig över flera områden. Många kom till honom för att få svar på sina frågor. Vid ett tillfälle kom sonen till hans vän Hou Xuan till honom med en fråga: ”Du har ju läst många skrifter. Jag undrar om det finns några genvägar när man ska studera.” Gu Ye Wang funderade en stund och pekade sedan på ett lövträd och svarade: “Om du vill lära dig genvägen så behöver du titta på det här trädet.” Hou Xuan betraktade trädet uppifrån och ner tre gånger utan att se något ovanligt. Han sade: “Jag är blind och kan inte se något särskilt. Kan du inte hjälpa mig?” Gu Ye Wang sade då: “Trädet kan växa sig högt och starkt med hjälp av sitt rotsystem. På den kraftiga och starka stammen kan tjocka löv växa fram. Bara genom ädla motiv och stark övertygelse kan man få en ljus framtid. Ta trädet som exempel. Det växer hela tiden med en ring om året. Man måste vara flitig. Ta ett steg framåt åt gången. Det är nyckeln.”

Från den dagen lugnade Hou Xuan ner sig och studerade flitigt. Han gjorde snabba framsteg. Hans vänner undrade: “Du kan dina böcker så bra att du kan recitera dem från början till slut. Varför läser du dem fortfarande?” Hou Xuan svarade: “Det finns inga genvägar när det gäller studier. Man måste ta ett steg i taget. Det finns fortfarande flera principer och djupa innebörder i böckerna som jag inte har förstått. Därför behöver jag läsa om dem och jag lär mig något nytt varje gång.” Gu Yan Wang berättade för barnen: “Ett litet träd tycker om solen för att det vill växa upp och bli ett stort och starkt träd. En människa har som mål i livet att bli en god person som kan hjälpa andra och göra nytta för sitt land. Det är viktigt att ha mål. När det gäller studier så är det viktigt att vara flitig och aldrig ge upp under några som helst omständigheter.”

Förr i tiden ansåg man att studier även var en process där man förbättrade sin moral. Nyckeln till lärande finns i viljan att arbeta hårt och att vara uthållig. Att studera flitigt är det bästa sättet att lära sig saker.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.