Den blomstrande Tangdynastin

Tang Taizong, en av de mest kända och högst aktade personerna i kinesisk historia.
Traditionell Kinesisk Kultur
”Ända mot havet i öst och till bergen i söder behöver man inte låsa sin dörr, och resande behöver inte ta proviant med sig...” Det existerade en tid i Kina som var verkligt blomstrande, Tangdynastin.

“Kejsaren är beroende av staten, men staten är beroende av dess folk. När man förtrycker folket, så att det endast tjänar sin härskare, är det som att en person mättar sig själv med kött från sin egen kropp. Magen är belåten, men kroppen har skadats; härskaren kan då ha blivit rikare, men hans rike är förstört.” Taizong

På många områden överträffade Tangdynastin de övriga dynastierna, och det gäller kultur, ekonomi, jordbruk och logistik. De ädla konsterna som musik, danskonst, kalligrafi, arkitektur, målning och bildkonst nådde sin höjdpunkt, likaså förädling av metaller, keramiktillverkning, textildesign, tryckteknik, bryggning och tékulturen.

Den kinesiska kulturen upplevde sin bästa period någonsin under Tangdynastin. Med sådan mångfald kan senare perioder bara ses som återspeglingar. Allt kunde åstadkommas tack vare Tang Taizong, den tidens stora kejsare och suveräne landsfader.

Kejsaren Tang Taizong regerade från 626 till 649 e Kr. Ända in i våra dagar hedras han för sin lärdom och förmåga att styra landet. Som en mycket beläst person inom Konfucius lära, och som en förträfflig forskare och mästare i kalligrafi, utsåg han kunniga ministrar, hade nära kontakt med sina rådgivare, tog all kritik i beaktning och uppehöll ett enkelt, sparsamt liv. Kejsarens regerade landet i enlighet med konfucianismen. Genom kejsarens ädla karaktär och klara intellekt, intog Kina positionen som en ledande världsmakt.

Medan andra nationer led av kaos, splittring och korruption så levde folket under Taizongs styre i harmoni och välstånd. Tangdynastins goda rykte spred sig och nådde så långt utomlands att nästan alla länder hörde om den. Senare blev också ordet Tang synonymt med Kina. Även idag säger utlandskineser ”Tangfolk” om sig själva, för de kan helt enkelt inte släppa stoltheten över denna historiska guldålder.

Öppenheten mot omvärlden var också en viktig aspekt under den här perioden. Buddhismen spreds på bred front, människor gjorde pilgrimsfärder till Indien och många buddhistiska sutror översattes till kinesiska. Medan den buddistiska religionen sedan dog ut i Indien, växte den sig stark i Kina. Konfucianism och Daoism utövades också flitigt och många utlänningar reste till Kina för att bosätta sig där under denna enastående dynasti.

Artikel hämtad från: http://en.epochtimes.com/n2/china/tag-taizong-tang-dynasty-ancient-china-6146.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.