Tvekar du inför att göra goda gärningar?

De forntida brukade säga, “Om du vill göra gott, är outtröttlighet och framhärdande nödvändiga egenskaper. Stort börjar som litet; ett niofaldigt torn är byggt från grunden; tusenmilaresan börjar med begynnelsesteget.” Om du hittar en god gärning att göra, gör den omedelbart, behandla det med allvar och fortsätt så. Låt mig presentera några exempel från den kinesiska historien.

Han Qi, en högt aktad man med en nobel karaktär, levde under dynastin Norra Song (960-1127 e.Kr.). Närhelst han fick chansen att göra någonting generöst, så gjorde han sitt bästa. Han hjälpte också till att sprida nyheter om andras välgörenhet så fort han fick höra några, och berättade samtidigt att han önskade han kunde vara som dessa välgörare. När andra undrade varför, svarade han, “Viljan att göra gott är mycket värdefull. Genom att ge dem beröm och visa dem uppskattning, uppmuntras de till att göra ännu fler goda gärningar, samtidigt som det inspirerar andra. Det kan också få de som gjort dåliga gärningar, eller de som endast visar ignorans, att skämmas och få en chans att ändra på sig. Det är därför viktigt att främja goda gärningar." Han Qi blev en dygdig premiärminister och utnämndes till hertig av Weiguo. Hans liv var fullt av lycka och framgång, och hans senare generationer fick alla poster i det kejserliga hovet ända tills slutet av Södra Song dynastin. Alla ansåg att belöningen var ett resultat av hans goda gärningar och dygdiga personlighet.

En del människor ser elände, men ignorerar chanserna att göra goda gärningar. I slutet av Zhou dynastin passerade Qi Huanggong ruinerna av familjen Guos hem och gård. Han frågade en äldre person från trakten, "Hur kom det sig att familjen Guo dog ut?" Den gamle svarade, "Deras nedgång berodde på att de alltid ignorerade goda gärningar." Qi Huanggong frågade igen, "Hur menar du?" Den gamle svarade, "Familjen Guo tyckte om goda gärningar, men de gjorde aldrig några. De avskydde dåliga gärningar, men de avstod inte alltid från att begå dem. Detta ledde till deras nedgång och förfall."

Ett annat exempel är Yao Haowen under Ming dynastin. Som länsprefekt var han mycket klok och omutlig. Däremot saknade han en stark självständig vilja och påverkades lätt av andra. En senvår regnade det i över 40 dagar i streck. Yao åkte till byarna för att se över skadorna. Hundratals tunnland åkrar i Västra byn var översvämmade, medan vetegrödorna vad oskadda i andra byar. Till en början ville han förklara Västra byn som ett katastrofområde, men den medföljande ämbetsmannen sade, "De andra byarna i vårt län är oskadda. Även om Västra byn har drabbats av flodvågen, så kan vi börja plantera andra grödor så fort vattnet avtar. Om vi lämnar in en separat rapport om det, kommer folk att ställa frågor och undersöka saken." Yao förstod att ämbetsmannens tankar var själviska, men han ville inte hamna i konflikt och skapa problem, så han dolde sanningen och rapporterade inte förlusterna. Som ett resultat fick Västra byn ingen hjälp.

En gång ville Yao bygga skolor för att erbjuda kostnadsfri utbildning för fattiga och hjälpcenter för behövande, men båda förslagen avslogs av lokala ämbetsmän. Han var i 50-års åldern, men hade inga barn. Han mor och hustru var ofta sjuka, och familjen levde i bekymmer. En dag svimmade hans mor av någon sjukdom. När hon återfick medvetandet berättade hon för Yao, "Jag träffade en ämbetsman i undervärlden. Han sade, 'Du är en klok och omutlig person och skulle ha varit välsignad med en son. Men varje gång du vill göra någon god gärning, som du vet att du borde göra, hindras du av andras åsikter. Ta översvämningen som exempel, hur kunde du dölja sanningen och inte rapportera det? Ditt underhållande av sanningen gjorde att de drabbade fick sälja sina söner och döttrar för att betala grödoskatterna. Dina synder är enorma och därav dina svårigheter och bekymmer.' Ämbetsmannen sade också, 'en ignorant person kan förlåtas, för att han inte vet bättre. De som vet och känner till förhållandena, men avstår från att göra goda gärningar är avskydda av Himlen. Du kan berätta för din son att om han önskar att få välsignelse behöver han jobba hårdare med att göra goda gärningar och inte vara rädd för svårigheter, och inte vara lat. Om han ser att något måste göras, och själv vill göra det, så är det verkligen dåligt att inte fullända projekten. Om du jobbar hårt med att göra goda gärningar kan du få lycka och framgång genom att kompensera för dina synder som du begick när du dolde sanningen om flodvågen.'" Yao lyssnade observant på sin mor, men när det väl gällde, hade han fortfarande svårt att ta sig ur sina gamla banor. Till slut blev han sparkad från sin position och familjen gick på nedgång.

En barmhärtig gärning måste slutföras. Fel från förr kan rättas, goda gärningar kan kompensera för synder, karma kan elimineras och leda till lycka och framgång. Om man insisterar i sitt eget, och inte accepterar andras råd, eller om man inte kan ha full kontroll över sig själv, kan man få karma. Det kommer att bli försent för att ångra sig senare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.