NT: Falun Gong-utövare har förföljts i tio år

Artikeln publicerades på insändarsidan i Norrköpings Tidningar tisdagen den 21 Juli

Ett dolt folkmord pågår i Kina sedan den 20 juli 1999. Den började för att en ledare i kommunistpartiet ville utrota Falun Gong när rörelsen blev 100 miljoner personer. Han trodde att dessa fredliga utövare skulle vilja ha makten i Kina. Kommunistpartiet behöver inte vara rädd för maktövertagande om det upphör med förföljelsen då Falun Gong-utövare är just utövare av en fredlig metod som inte strävar efter makt. De vill ha rätten att träna och kultivera Falun Gong i fred utan trakasserier från polisen och kommunistpartiet. De blir friska av övningarna och toleranta av förädling av sin karaktär (kultivering enligt sanning, godhet, tålamod).

Under dessa 10 år har man mördat med tillstånd av kommunistpartiet närmare 3300 namngivna utövare medan de icke namngivna kan räknas i tusentals, kanske även i hundratusental. De döms till arbetsläger och till 10 års eller längre fängelsestraff för att de gör qigong-övningar och försöker förädla sin karaktär till det bättre. De har dött för att de försvarat sin rättighet att tänka fritt, tro på något annat än kommunismen och ha rätten att i nformera om den stora orättvisan som drabbat dem när falsk information sprids i landet och i världen om Falun Gong. Alla länders tortyrmetoder, över 100 olika, har använts på Falun Gong-utövare för att de skall överge sin övertygelse

Deras organ har tagits och hela kroppen har skövlats från hud, hornhinnor, lever, hjärta, njurar, allt som kan användas för att tjäna pengar på. Människan på operationsbordet har dött och kroppen har kremerats. Ingen vet hur många de är, vilka de är för inga namn finns noterade. De har försvunnit. Polisen informerar inte utövarens släkt när de kidnappar dem, vilket sker för det mesta på natten så man vet inte var utövarna är. (Om organskörd på länken: http://www.organharvestinvestigation.net)

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.