Vänskap mellan dygdiga män är som “rent vatten”

“En gentlemans sällskap är rent, klart, enkelt som vatter, en småsint människas umgänge är sött som vin!” Detta gamla uttalande är en del av traditionell kinesik kultur. Under de senare åren har moralen sjunkit i botten och folks sinnen har speciellt förorenats av kommunistpartiets partikultur. Det kinesika folket har gradvis glömt bort traditionella värderingar. Vissa har till och med förvrängt den ursprungliga meningen av de gamla traditionella värderingarna.

Innebörden av uttrycket “En gentlemans sällskap är rent, klart, enkelt som vatter” är att när folk med hög moral blir vänner, behandlar de varandra som ”rent vatten”, utan att söka efter berömmelse eller egenintressen. ”En småsint människas umgänge är sött som vin” betyder att när personer med låg moral blir vänner, behandlar man varandra som sött vin, sökande efter berömmelse och egenintressen. De förväntar sig affärsmöjligheter och personliga favörer från varandra. En gentlemans umgänge är som rent som vatten, klart och enkelt. Den kan vara för evigt utan att förändas i smak. ” Rent som vatten” betyder att det är fritt från tillsatta komplikationer som berömmelse och egenintressen . En gentlemans vänskap är enkel men hjärtlig. En småsint människas vänskap är söt men kan lätt bli sur och kan lätt utvecklas till osämja när strävan efter berömmelse och egenintressen leder till konflikter.

Ett annat uttryck "li shang wang lai," betyder, ytligt sett, – att byta gåvor när vänner möts. Om en av parterna inte ger en gåva skulle folk säga den här personen inte bryr sig om vänskapen. Faktiskt betyder ”li” i den traditionella kulturen en ritual baserad på ett visst moralkonsept och seder och bruk såsom tex en vigselcermoni och en offentlig cermoni. Det kan tolkas som goodwill och respekt. Enligt min förståelse betonar traditionell kultur respekt och välvilja, vilket innebär att man är vänlig mot andra, utan intresse baserat på någon ytlig betydelse. Relationer mellan människor grundas på respekt och välvilja, inte materiella intressen och mänskliga känslor. Utbyte av gåvor är grundat just på materiella och känslomässiga intressen. Till exempel ”Om du du ger mig något blir jag glad, om du inte ger mig presenter kommer jag inte att bry mig mer om dig.” När du accepterar andras gåvor hur känner du dig? Är det inte en önskan om materiella fördelar? Vad är ditt motiv när du ger andra gåvor? Skyddar du inte dina egna känslor? Självklart finns det undatag men de flesta gånger har varken den ena eller den andra parten rena avsikter. När en part tar emot mer än han ger är han skyldig en gentjänst. Det är faktiskt en mindre form av muta trots att värdet är mindre än en muta.

Du kanske säger “Vi är goda vänner och vi är som en enda familj, ingen håller koll på hur mycket vi är skyldiga varndra”. Jag skulle vilja säga att vi använder mänskliga känslor för att bedöma detta. De universella principerna tillåter inte detta ske. Om du är skyldig andra måste du återbetala på ett eller annat sätt. Det är sentimentalitet som säger dig att du inte behöver betala tillbaks. Blir du inte lurad av dina känslor? Om en person är pank och i desperat behov av hjälp eller han befinner sig i fara och du ger honom en hjälpande hand kommer den här personen garanterat återgälda din vänlighet. Om han inte återbetalar i detta livet kommer han att på något sätt betala dig i ett framtida liv. Att hjälpa någon i nöd är en annan sak än gåvoutbyten i det vardaglivet, skillnaden ligger i ens motiv.

Som kultiverare ska vi vara vaksamma på vårt uppträdande. Vi ska bete oss som Mästaren har lärt oss ”... Han räddar människor och gagnar mänskligheten, och erhåller därför enorma meriter naturligt.” (Ett helgon - Det essentiella för flitiga framsteg I) Vi samlades som Dafa lärljungar och vår verkliga mening med att bli människor är att återvända till urspunget och våra sanna hem. Vi ska inte skapa vanliga nätverk bland oss själva. Såsom; om du håller med mig är vi kompisar, om inte, har vi inget ihop. Vissa till och med baktalar andra. Sådana beteenden är inte okej för utövare.

Vi skall var klara över att vår uppgift är att uppfylla våra historiska löften. Att assimilera oss till Fa och att rädda människor är den verkliga anledningen till att finnas till i världen. Vi ska inte trassla in oss i vanliga människors strävan.

Självklart kultiverar vi det vanliga mänskliga samhället och vi kan inte strypa all vår kontakt med folk. Men så länge vi använder Fa som vägledning i livet och baserar våra handlingar på osjälviska grunder bör vi kunna ha sunda relationer med andra och bibehålla våra moraliska principer i en värld full av frestelser. Det våra handlingar då kommer att resultera i är något upprätt och juste.


Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2009/9/18/208397.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.