Ett liv i bekvämlighet är värre än förgiftat vin

Alla som lever i denna värld vill leva ett lyckligt liv. Dessa tankar är absolut inte fel, men ett lyckligt liv och ett liv i bekvämlighet är två helt olika saker. Ett lyckligt liv värderas efter ens känsla, medan lätthet och bekvämlighet i huvudsak handlar om fysisk njutning. För människor så hänger kropp och själ ihop med varandra precis som rötterna och grenarna till trädet. Att upprätthålla ens fria sinne med glädje är fundamentalt. Att blint och konstant eftersträva fysisk njutning är däremot som att sätta vagnen före hästen.

Det fanns en väl ansedd tjänsteman vid namn Tao Kan under den Östra Jindynastin (317-420). Han samlade på sig meriter under kriget och blev guvernör för Jinzhou. En del människor var avundsjuka på honom och förtalade honom. Som ett resultat blev han degraderad och förflyttades till en plats långt borta, Guangzhou. Platsen var densamma som bland annat förvisade kriminella till.

Det var väldigt få officiella arbetsuppgifter i Guangzhou, men Tao strävade aldrig efter fritid eller bekvämlighet. Han bar hundra tegelstenar från hans studier till gården varje morgon och bar sedan tillbaka samma tegelstenar till hans studier på kvällen. Människor var nyfikna över hans beteende och frågade honom varför han gjorde så.

Tao svarade, “Jag ska återta det centrala Kina under denna livstid. Om jag blir för bekväm och blir skrytsam så är jag rädd att jag inte kommer att kunna fullgöra mitt uppdrag.”

Tao blev senare förflyttad tillbaka till Jingzhou. Även fast han blev mycket mer upptagen än han var i Guangzhou, så bar han fortfarande tegelstenar varje dag för att stärka sin viljestyrka.

Tao Kan sa ofta till folk, “Dayu, som var den legendariska grundaren av Xiadynastin runt 2100 år f.kr, var ett helgon, men han visste hur man skulle värdesätta varje minut. Vi är vanliga människor därför bör vi värdesätta varje sekund. Hur kan vi slappna av och frossa i spel och njutningar och samtidigt glömma våra förpliktelser?”

Tao hade en mycket ansvarsfull position och utstod många svårigheter. Han strävade inte efter någon fritid. Han var mycket flitig när han arbetade som guvernör för Jingzhou, så han blev senare uppgraderat till stor general för det västra slagfältet. Han ansvarade för militära angelägenheter för åtta prefekturer och fick titeln Sir Changsha, och blev därmed en känd historisk person.

Under Vår- och Höstperioden (770 f.kr-47 f.kr) så gav premiärministern för Qi-staten härskaren Qi Huan Gong följande råd, “Man ska inte sträva efter god mat, bekvämlighet och vin. Våra förfäder såg bekvämlighet som något värre än förgiftat vin eftersom bekvämlighet kan ta bort en persons vilja. Det finns ett gammalt ordspråk, ”Man överlever ofta i svårigheter, men försvinner när bekvämligheten tar över,” Vilket refererar till samma visdom.

Det står nämnt i Hanshu (Handynastins historiska skrift) ”Förfäderna ansåg bekvämlighet vara som förgiftat vin och om man bytte dygd mot rikedom var det en olycka. Från början av Han Dynastin (206 f.kr) till Kejsaren Xioping från Han (1 f.kr till 5 f.kr så var de flesta av de hundratals hertigar, kungar och kejsare korrupta och moraliskt degenererade. Varför är historien sådan? Det var deras livsstil och deras position som gjorde att de föll till en nivå av att sakna självdisciplin.” Detta är verkligen en lärdom som senare generation bör lära ifrån.

Förfäderna sade, “Fåglar med fjädrar flockas tillsammans." Bra uppförande och karaktär hör ihop. Hårt arbete får folk att förstå att livet är hårt och därmed kan de lära sig att vara sparsamma, uppskatta saker och utveckla ett vänligt sinne. Om livet var för lätt och bekvämt skulle man bli förslöad, utan hämningar och ovänlig, samt därmed självisk. Att söka ett liv i lätthet och bekvämlighet utan dygd är farligt för en person.

När man ser på detta ur en kultiverares perspektiv så måste en person som lever i denna värld ha gjort många dåliga saker under många livsstider [reinkarnationer] och skapat mycket karma. Katastrofer i livet och saker som negativt påverkar ens behov kommer alla från karmisk återgäldning. Vi måste betala av vad vi är skyldiga andra, och om någon ackumulerar mycket karma och inte betalar tillbaka den, så kommer personens nästa liv att vara eländigt. Att se saker ur ett annat perspektiv, ett perspektiv som används inom Buddha-läran, så blir syftet med att leva i denna värld inte att söka efter njutningar, utan att återvända till sin ursprungliga sanna natur.

Skrivet den 15 November, 2009

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.