Genom att rätta till sina felaktiga handlingar kan man förändra sitt öde

Under Mingdynastins tid levde en man som hette Zhang Weiyan i Jiangyin, Jiangsu-provinsen, som var en skicklig författare. Han var mycket välkänd i sin region. Under Jiawus år misslyckades han med sina domstolstentor. I bulletinen som tillkännagav provresultatet förbannade han domarna som gett honom mycket låga betyg, och han upplevde det som att de inte värdesatte människor som hade sann kunskap. Vid den tidpunkten passerade en Taoist som hörde honom. Han log och sade: ”Jag kan berätta att era skrifter måste vara dåliga!”

Zhang Weiyan ventilerade sedan sin ilska på honom, ”Varför skrattar du åt mig? Du inte har läst mina artiklar, hur vet du att det jag skriver är dåligt?” Taoisten sade, ”Jag hörde att nyckeln till skrivandet är att känna sig fridfull och kunna upprätthålla ett lugnt hjärta. Du förbannar nu domarna. Du måste vara väldigt arg. Hur kan du skriva en bra artikel om det är så här din karaktär är?” Zhang Weiyan tyckte att det han sade var mycket förnuftigt och bad honom sedan uppriktigt om hjälp.

Taoisten sade, ”Det du skriver behöver naturligtvis vara bra. Men om det är ditt öde att misslyckas, så kommer det inte att hjälpa dig även om du skriver bra. Den grundläggande lösningen är att ändra din inställning.” Zhang Weiyan frågade honom: ”Hur kan jag ändra min inställning?” Taoisten svarade: ”Om du kan följa himmelens ord och göra goda gärningar, då finns det väl inte nåt mer du kan göra?”

Zhang Weiyan suckade, ”Jag är bara en fattig elev. Var kan jag hitta tillräckligt med pengar för att göra goda gärningar?” Taoisten sade: ”Var barmhärtig och odla din dygd, det viktigaste ligger i ditt hjärta. Det krävs av oss att bära vänlighet i vårt hjärta hela tiden. Vi måste vara mer ödmjuka och beredd att hjälpa andra. Motivet till att hjälpa måste vara rent. Följ den himmelska principen. Till exempel behöver man inte pengar för att vara ödmjuk. Du kan uppnå detta utan att vara rik. Varför granskar du inte dig själv i stället för att förbanna domarna? Denna handling blir ditt misstag.” Zhang Weiyan berördes av detta. Han tackade Taoisten.

Efter att detta hände så uppförde sig Zhang Weiyan mycket vänligt och var strikt med sig själv. Han odlade sin dygd och blev en person med hög moral. Han etablerade skolor och undervisade lokalbefolkningen. Han lärde dem att undvika oegentligheter och utföra goda gärningar oavsett hur små de var. Han uppmuntrade människor att vara vänliga mot varandra. Han fick mycket beröm.

En dag tre år senare hade Zhang Weiyan en dröm. Han drömde att han gick in i ett stort hus. Det fanns en bok med namn listade, men med många tomma mellanrum. Han frågade en person som stod i närheten om de tomma mellanrummen. Den personen sade till honom: ”Detta är en lista med namn som kommer att tillåtas i höst. Om ett namn dyker upp här och den personen inte har begått några förseelser, så kommer hans namn att behållas. De tomma utrymmena är de som skulle ha godtagits men som begått missgärningar. Därför togs deras namn bort. Under de senaste tre åren har du varit snäll mot andra. Ditt namn har lagts till. Om du kan fortsätta göra detta, så kommer du bygga dygder i framtiden. Jag hoppas att du kan vara strikt med dig själv.” Och verkligen, Zhang Weiyan passerade domstolens examen det året. Senare utförde han många goda gärningar för sitt folk.

Himlen kommer att skydda vänliga människor. Det är naturligt att de som är vänliga kommer att återbetalas! Oavsett var du är, vilket yrke du väljer och vilken typ av miljö du befinner dig i, så kan du vara en god människa. Genom att göra goda gärningar och behålla ett barmhärtigt hjärta hela tiden så kommer dygd att växa. Man kan då glädja sig åt en ljus framtid.

Källa: http://talesofwisdom.com/2010/01/12/correcting-ones-wrongdoings-changes-ones-fate/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.