Rapport om Falun Gong vinner Daniel Pearl-pris i Frankrike (Foto)

På eftermiddagen den 20 maj 2010 hölls en årlig prisutdelning i det prestigefyllda "Institute of Political Sciences (Science Po)" på en journalistskola i Paris. Tre studenter fick "Daniel Pearls nyhetspris 2010". Studenten Yemeli Ortega vann tredjeplatsen för sin rapport om Falun Gong-utövaren Feng Yajun, som både spärrats in och torterats av det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Hon sade att Feng Yajuns ädla karaktär givit henne mod och inspiration till att skriva rapporten.

Från vänster: som nummer två står förstapristagaren Agnes Bun, representant från Wall Street journal, Yemeli Ortega, generalsekreteraren för Reportrar utan gränser

Bernard Volker, journalistskolans direktör och medlem i prisutdelningskommittén, talade om priset som givits till en rapport om förföljelsen av Falun Gong. Han sade, "I ärlighetens namn, vårt pris är inte mot Kina. Det baseras på rapportens värde, rapportens fakta om förföljelsen av Falun Gong, rapportens kvalitet och vår sympati till huvudrollsinnehavaren i rapporten. Det är inte vårt jobb att lritisera den kinesiska regeringen, vi är bara lärare. Detta förhindrar oss emellertid inte från att säga att: "Den kinesiska kommunistregimen är en frihetens fiende."

Volker arbetade tidigare vid den politiska sektionen på den franska TV-kanalen TF1. Han sade, "Alla reportrar vet att KKP-regimen är en diktatur och att den klampar ner på mänskliga rättigheter. En viktig poäng i att ge Qrtega priset är för att låta det internationella samfundet få kännedom om vad Falun Gong är och att den kinesiska kommunistregimens propaganda inte är objektiv.

Prisad student: Falun Gong-utövarna ger mig mod

Feng Yajun (första till vänster) och Yeneli Ortega efter prisutdelningen

Ortega berättade om historien bakom rapporten i en intervju. Hon sade, "Först såg jag kineser och fransmän som gjorde mycket lugna och mjuka övningsrörelser i olika parker i Paris. Jag blev mycket nyfiken och ställde lite frågon till utövarna. De var mycket öppna och berättade för mig vad de gjorde och de välkomnade mig att göra övningarna tillsammans med dem. De visade mig även Falun Gongs böcker.

"Till en börja var allt bara av nyfikenhet. Efter ett tag fick jag höra att Falun Gong förföljs i Kina och då väcktes reportern i mig och jag ville skriva en rapport om detta. Jag kände att detvar väldigt viktigt och att det var så absurdt att en sådan fridfull övningsmetod blir så brutalt förföljd."

Ortega gjorde en rad undersökningar. Hon sade, "Eftersom jag inte kunde åka till Kina för att göra rapporten så gjorde jag den här i Frankrike. jag kontaktade den kinesiska ambassaden först, sedan den kinesiska delegationen i FNs utbilsnings-, forsknings och kulturella organisationer. De svarade aldrig. Jag kontakade även den franska människorättskommittén och de var inte heller så pigga på att prata med mig."

Emellertid fick hon hjälp av den kinaansvarige vid franska Amnesty, särskilt angående organstölderna från Falun Gong-utövare. Hon fick även stöd och hjälp av ordföranden för den etiska kommittén vid institutet för medicinsk forskning i Frankrike, Yves Chapuis, och chefen för organtransplantationsavdelningen vid Montpelliers universitet, Francis Navarro. Hon hänvisade även till koken "Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for their Organs", av David Matas och Davis Kilgour.

Ortega sade att den person som hade givit henne mest hjälp var Feng Yajun. Feng var den enda kvinnliga Falun Gong-utövaren i Frankrike som hade spärrats in och torterats i Kina innan hon flydde då hon nästan höll på att bli av med sina organ. När Feng drog sig till minnes lidandet och misären så grät hon aldrig utan visade värdighet. Fengs ädla karaktär uppmuntrade Ortega att skriva färdigt rapporten.

Falun Gong-utövare ber om ett slut på förföljelsen

Hela Fengs familj utövar Falun Gong och har som följd utsatts för chockerande saker under förföljelsen. Bägge hennes föräldrar har avlidit som följd av förföljelsen. Hon och hennes äldre bror hölls olagligt inspärrade och torterades. De var tvungna att fly från Kina.

Feng sade till Yemeli att förföljelsen av Falun Gong fortfarande är mycket allvarlig. Hon sade, "Det gläder mig att få vara med på prisutdelningen idag då Yemelis rapport kommer att få fler att förstå oss och hjälpa till att få ett slut på förföljelsen."

"Paris Institute of Political Science (Science Po) " är en av de mest respekterade akademiska institutionerna i Frankrike. Journalistskolans ställföreträdande ledare och medlem i prisutdelningskommittén, Bernard Volker, sade i en intervju efter prisutdelningen att priset grundades av Wall Street Journal till minne av reportern Daniel Pearl, som mördats av terrorister under sitt arbete i Pakistan. Detta var den sjätte prisutdelningen. Bland medlemmarna i prisutdelningskommittén finns Daniel Pearls föräldrar, rektorn för journalistskolan Richard Descoins, en representant från Wall Street Journal och han själv. De deltagande studenterna väljer sitt eget ämne och varje år tävlar omkring 20 artiklar.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53458-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.