Nyckeln till lärande

Människorna i det forna Kina trodde på ihärdiga studier för att lära sig något och betonade uthållighet och fasthet. Det ansågs olämpligt att studera hårt under en dag för att sedan slöa till de kommande tio dagarna.

Man kan säga att studera flitigt var den moraliska standarden för lärande. När folk gjorde sitt yttersta skulle de uppnå sina mål. Det är precis som det gamla ordspråket säger: "Läs en bok hundra gånger om, och du kommer naturligt att förstå dess innebörd." Nu följer två historier om forntidens människors förståelse kring studier.

Under Dong Jindynastin (317-420) fanns det en berömd poet vid namn Tao Yuanming som också var en nobel och kunnig lärd person. En ung man sade en gång till honom:

- Jag beundrar dig eftersom du är så kunnig. Kan du säga mig hur man lär sig på bästa sätt?

- Det finns inget bästa sätt. Om du jobbar hårt kommer du att göra framsteg, och om du slöar till, kommer du att hamna på efterkälken, svarade Tao Yuanming.

Han tog den unge mannen i handen och förde honom till ett fält där han pekade på en liten planta och sade,

- Titta noga. Kan du se att det växer?

Den unge mannen stirrade på den länge och sade:

- Jag kan inte se att den växer.

- Verkligen? Hur kan då en liten planta senare bli så hög? I själva verket växer den varje ögonblick. Däremot kan vi inte se det med våra ögon, sade Tao Yuanming och fortsatte:

- Samma princip gäller för lärande. Vår kunskap ökas på lite i taget. Ibland vet vi inte ens om det, men om du är principfast i dina studerar, kommer du att göra stora framsteg.

Tao Yuanming pekade sedan på en slipsten som stod bredvid ån och frågade den unge mannen:

- Varför är den konkava sidan av stenen nedsliten som en sadel?

Den unge mannen svarade:

- Det beror på att människor använder den för att slipa knivar på den dag efter dag.

Då frågade Yuanming honom:

- Exakt på vilken dag fick den då den här formen?

Den unge mannen skakade bara på huvudet. Tao Yuanming sade:

- Det är för att jordbrukarna har använt den dag efter dag. Med lärandet är det samma sak. Principfasta studier över tiden kommer att forma ditt intellekt.

Den unge mannen förstod äntligen. Han tackade Tao Yuanming, som senare skrev följande om honom:

- Att studera flitigt är som en spirande planta på våren. Även om vi inte kan se dess dagliga tillväxt, växer den ändå. Att studera principfast är som att använda slipstenen. Dina kunskaper tar form över tiden, inte vid ett enda tillfälle.

Gu Yewang som levde 519-581 under Liangdynastin var en berömd historiker. Hans kunskaper sträckte sig över många områden. Många människor kom till honom för att ställa frågor.

En dag frågade sonen till hans vän Hou Xuan honom:

- Du har läst många skrifter. Jag vill fråga dig om det finns någon genväg till att studera?

Efter att ha funderat en stund, pekade Gu Yewang mot ett lummigt träd och svarade:

- Om du vill veta genvägen måste du titta på det där trädet.

Hou Xuan tittade på trädet uppifrån och ner tre gånger men kunde inte hitta något ovanligt. Han sade då:

- Jag är för blind för att se något. Snälla vägled mig.

Gu Yewang sade:

- Med sina rötter kan trädet växa sig högt och starkt. Med sin tjocka och starka stam kan trädet producera tjocka blad. Endast med ett ädelt mål och en fast övertygelse kan man få en ljus framtid. Ta trädet som exempel och vara fast och beslutsam. Detta är nyckeln.

Efter det studerade Hou Xuan tålmodigt och förbättrades snabbt. Hans vänner märkte att han var så bekant med böckerna att han kunde recitera dem från pärm till pärm, så de frågade honom varför han fortfarande läste dem.

Hou Xuan svarade:

- Det finns ingen genväg när man ska studera. Man måste ta ett steg i taget. Jag har fortfarande inte blivit upplyst till många av de principer och djupare meningar som finns i dessa böcker. Därför behöver jag gå igenom dem för att lära mig något nytt varje gång.

Människor i gamla tider ansåg att lärandet var en process för att förbättra ens moral och att nyckeln till lärandet låg i viljan att arbeta hårt och studera konsekvent.


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/8/12/99738.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.