Vink i en dröm

Faror uppkommer ur mänskliga koncept

Nyligen drömde jag att jag åkte i ett höghastighetståg. I början var det en stark vind i tåget. Plötsligt dök en tanke upp i mitt huvud. "Detta tåg är förslutet, varifrån kommer vinden?" När denna tanke kom upphörde vinden.

Samtidigt såg jag klart scenarierna utanför tåget. Tåget rusade fram längs en bred väg. Det fanns inga spår. Det passerade många fordon och fotgängare. Jag blev lite orolig för att tåget skulle kollidera med fordonen och de gående. Emellertid passerade tåget utan några problem. Inget hände och jag kände mig lättad. Tåget fortsatte framåt på vägen. Sen fanns det inga fordon eller gående.

Det fanns ett spår i mitten av vägen. Färden gick behagligt. Jag blev orolig igen. "Hur kommer det sig att spåret är lagt på vägen?" Plötsligt blev spåret ett sidospår som gick vid sidan av vägen. Det gick nästan över vägens kant. Jag blev åter orolig. "Så farligt!, kan vi komma igenom?" Resultatet blev att tåget smidigt körde vidare. Jag förstod plötsligt att tåget redan från början faktiskt kört i en jämn och lugn hastighet.

Två vägar framträdde framför mig, en var formlös men fortsatte oändligt, lugnt och utan några missöden längs med vägen. Den andra är vad mina ögon kan se, full av spännade scener. Jag insåg att de farhågor som jag tidigare hade haft då jag färdades längs den senare vägen skapats av mina ögon och mitt hjärta.

När jag vaknade insåg jag att kultiverare i verkligheten är på "en stor väg utan form". Det finns inget slumpmässigt på vår väg. Det så kallat farliga hade egentligen uppkommit ur mänskliga föreställningar och koncept.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.