Varför vi utövare läser boken Zhuan Falun om och om igen...

Av en utövare från Tyskland:

Nyligen kunde en ny elev vid vår övningsplats inte förstå varför vi läste Zhuan Falun från början till slut, om och om igen, i stället för att bara välja ut några olika avsnitt ur boken varje gång som kristna ofta gör med bibeln.

Naturligtvis visste jag att Läraren betonar vikten av att läsa Zhuan Falun utan att gå miste om någonting av dess innehåll och att vi höjer vår nivå och förstår nya saker varje gång vi läser igenom den. Senare funderade jag över det igen och insåg plötsligt på en djupare nivå varför det inte vore så bra att välja ut olika avsnitt att läsa, även om man i slutändan ändå skulle ha läst igenom boken utan att ha missat någonting.

Sättet vi läser Zhuan Falun på är liksom ett oupphörligt flöde. Om vi läst ut boken och börjar läsa den på nytt, har den i själva verket ingen början och inget slut och varje gång vi går igenom den förbättrar vi oss själva. Det är som att cirkla uppåt i en spiralform. Sedan tänkte jag på namnet 'Zhuan Falun', som betyder 'rotera laghjulet' och plötsligt insåg jag allt tydligare varför boken heter 'Zhuan Falun'. När vi läser boken från början till slut, om och om igen, är det liksom en roterande Falun som roterar utan början eller slut. Liksom Falun i dan tian [elixirfältet] kan boken på detta vis utveckla oss automatiskt och hjälpa oss att nå framgång i vår kultivering. Om vi väljer ut särskilda avsnitt, tar vi dem ur sitt sammanhang och effekten av detta laghjul är inte längre så kraftfull. Slutligen kom jag ihåg att Mästaren sagt att varje ord i Zhuan Falun är som en Falun. Därför verkar det rimligt att tänka sig hela boken som en stor Falun också, som roterar oavbrutet och hjälper oss att höja oss till högre nivåer tills vi når fullbordan.

Den här förståelsen hjälpte mig att ytterligare inse hur värdefull Zhuan Falun är och vikten av att läsa den upprepade gånger som en del av vår kultivering av Dafa. Jag hoppas att det här kommer att vara en inspiration för andra också, vilket är orsaken till att jag skrev ner det.
Om det finns brister i min förståelse, ber jag er att påpeka det för mig.

Översatt från:
http://clearwisdom.net/emh/articles/2002/8/18/25444.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.