Hur kan vi bli bättre på att berätta fakta

(Clearwisdom.net) Våra Dafa-lärjungar gör en massa sanningsklargörande arbete varje dag. Mästaren påpekade i ”Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Washington, D. C”: ”Ni har alla sett att människor utanför Kina blir mer och mer klartänkta. Detta är en återspegling av Dafa-lärjungars klargörande av sanningen och det beror också på att Fa-upprätandets kraft har rensat bort mer av ondskan och gjort så att ondskan inte längre kan kontrollera världens människor.” Hur kan vi då bli bättre på att berätta fakta i denna Fa-upprätandemiljö?

När jag sammanfattat tidigare erfarenheter och lärdomar har följande tankar kommit fram.

1. Behandla människor med medkänsla

Vårt mål är att berätta fakta för människor. Många av dem känner inte till sanningen. De är bara offer för Jiangs lögner och propaganda och det är inte de som genomför förföljelsen.

2. Upprätthåll ett klart tänkande

Vare sig vi klargör sanningen om Falun Gong, avslöjar det onda i förföljelsen eller avslöjar de brott som Jiangs regim har begått, så är allt detta Dafa-utövares arbete för Fa-upprätandet, inte något politiska spel. Vi är inte emot Kina. Vi bör upprätthålla ett rent hjärta och ett resonabelt sätt att uttrycka oss och vinnlägga oss om att inte förvilla oss.

3. Välvilliga ord och gärningar

Att avslöja ondskan kräver också välvilliga ord och gärningar. Låt oss i våra ord och gärningar uppvisa Dafa-lärjungars rättfärdighet. Om vi är vidsynta, bibehåller ett lugnt sinnestillstånd, förblir oberörda när vi stöter på problem, så kan vi upprätthålla ett välvilligt hjärta utan att påverkas av människans stridande sinnelag, självbelåtenhet och rädsla.

Mästaren påpekade i ”Fa-upprätande och kultivering” ”Under Fa-upprätandet skiljer sig Dafa-lärjungars situation från den tidigare individuella kultiveringen. Inför att skada utan grund, inför förföljelse av Dafa, inför orättvisor som påtvingas oss, detta bör inte hanteras på samma sätt som individuell kultivering tidigare, där allt accepteras, eftersom Dafa-lärjungarna nu är i Fa-upprätandeperidoden. … Men vi kultiverar fortfarande och har fortfarande de sista av vanliga människors fasthållanden. När ett problem dyker upp måste vi först undersöka oss själva beträffande rätt eller fel. Om vi upptäcker att det är störning eller sabotage när vi handskas med specifika problem bör vi göra vårt bästa att vara lugna och vänliga mot de människor som är på ytan, ty när ondskan utnyttjar människor är dessa människor inte så medvetna om det (fast människor som utnyttjas brukar vara människor vars tankar är dåliga eller människor som har dåliga tankar som dyker upp). När det gäller ondskans störning i andra dimensioner måste den på allvar elimineras med upprätta tankar.”

Jag tror att när det gäller framtida arbete i Fa-upprätandet, särskilt då ett stort antal människor deltar, de där storskaliga aktiviteterna som rör stora områden (till exempel regeringar, media, hemsidor, tidningar, veckotidningar, radio och TV, storskaliga vädjanden etc.), att så länge alla har det rätta hjärtat, då kommer vi alla att ta fram det bästa ur oss själva som Dafa-utövare i Fa-upprätandeperioden och verkligen bli det som Mästaren har sagt, ”mer och mer mogna, mer och mer förnuftiga, mer och mer klartänkta, mer och mer orubbliga och mer och mer förmögna att ta denna ondskans förföljelse på allvar när vi avslöjar ondskans lögner, bekräftar Dafa och räddar varelser.” (Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Washington, D.C)

Källa:
http://clearwisdom.net/emh/articles/2002/9/6/26195.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.