Förståelse angående Fa-studier och om att läsa artiklar på Falun Dafa hemsidor

Mitt xinxing (hjärtats eller sinnets natur, moralisk karaktär) har genomgått många förändringar sedan jag började läsa artiklar på Dafas hemsidor. Jag kunde tidigt få tillgång till Dafainformation via Internet. Även om jag hade stor beundran för medutövares handlingar att bekräfta Dafa, trots risk för sin frihet och till och med sina liv, var jag ofta oförmögen att acceptera det. Dessa negativa tankar var i själva verket manifestationen av mina fasthållanden och var inte mitt sanna jag. Genom att läsa artiklarna kom jag gradvis till insikt om att vädja på Himmelska Fridens Torg för att bekräfta Fa var det rätta att göra och var inte ett deltagande i politik.

Senare kunde jag under omkring fyra månader inte få tillgång till Dafas hemsidor för att läsa Lärarens nya artiklar eller annat material. Under den tiden kunde jag inte förstå varför utövare måste klargöra sanningen, vilket fördröjde mitt framåtskridande och Fa-upprätandeprocessen för mitt lokala område. I Lärarens artikel ”Eliminera Ondskan” till Clearwisdom sade Läraren ”Hemsidan Clearwisdom förmedlar positiva artiklar som verkligen är i enlighet med behoven och som förser med vägledning om hur kultiverare borde informera människor om sanningen och hur att betrakta Fa på ett korrekt sätt mitt under rådande omständigheter”. Min personliga förståelse är den att artiklarna som är skrivna av utövare är en del av deras upplysning till Dafa, och speciellt i rådande situation, genom att läsa varandras artiklar kan vi lära från varandra och därigenom påskynda Fa-upprätandeprocessen.

Några utövare ville bara läsa Lärarens artiklar och inget annat på Dafas hemsidor. Det kan finnas många orsaker; kanske förstod de inte fördelarna med en kultiveringsmiljö som befrämjas av att lära sig av varandra. Egentligen ”att studera Fa och kultivera är en människas egen angelägenhet” (Väg). Varje kultiverare vandrar sin egen väg i kultiveringen och oavsett hur hög någons upplysning är, är den inte ett substitut för ens egen kultivering. Emellertid finns det en skillnad mellan plötslig och gradvis upplysning i Fa. Vad varje utövare upplyses till efter att ha gått igenom en massa tänkande eller ett svårt test är mest sannolikt processen av gradvis upplysning på individen kultiveringsväg. För den som läser en artikel kan det däremot vara en process av plötslig upplysning genom att lära av varandra. Skapandet av en ren och upprätt kultiveringsmiljö är mycket viktigt för alla utövare.

En annan orsak kan vara att utövarna inte hade en tillräcklig förståelse av Fa. Fa-konferensen är en form av kultiveringsutövande som Läraren personligen förmedlat och som är av speciell betydelse under Fa-upprätandeperioden. Sedan förföljelsen började har Clearwisdom blivit en världsomfattande Fa-konferens. Utövare från hela världen utbyter fritt och gör framsteg tillsammans. Clearwisdom har också blivit en symbol för och en plats att klargöra fakta på, berätta om förföljelsen och det onda som händer och är också för framåtskridandet för alla utövare. Varje dag finns där ett världsomfattande utbyte av idéer och den är en väldigt värdefull kultiveringsmiljö, något som borde vårdas. I ”Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Boston 2002” talade Läraren om tolerans och välvilja för medutövare; är inte det något för oss att kultivera precis som för de utövare som inte tycker om att läsa artiklar på Clearwisdom?

Naturligtvis behöver vi fördela vår tid väl. Fa-studier är prioritet nummer ett. Det finns mycket information på nätet så det tar ofta flera timmar att gå igenom det. När vi har mycket att göra och tiden är pressad kan vi inte försumma Fa-studier, annars skulle vi sätta kärran före hästen och resultatet skulle inte bli så bra. I själva verket, med hänsyn till information angående internationella aktiviteter, kan vi snabbt skumma igenom rapporter om förföljelsen beroende på individuella omständigheter men vad gäller Fa-diskussioner kan vi behöva läsa igenom dem mer uppmärksamt och om nödvändigt läsa dem åter igen.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/9/13/26446.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.