Beslutsamt sinne med ett orubbligt hjärta

Presenterad under Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens i Köpenhamn 22 september 2002

Jag introducerades först till Zhuan Falun (Falun Gongs kultiveringsbok) av en vän i maj 1997, jag läste den över natten. Jag var så förväntansfull för jag visste att detta var vad jag alltid hade sökt efter. Jag ville omedelbart börja och från den dagen påbörjade jag min kultiveringsväg.

Före 2001 studerade jag Fa och gjorde övningarna varje dag. Jag lade vikt vid att bete mig som en god människa med en hög moralstandard samt att göra goda gärningar etc. Jag hade ingen kontakt med andra utövare och kände inte till var övningsplatsen låg. Jag hade heller inte en aning om att 100 miljoner människor utövade Falun Gong i Kina. Jag fann det ganska underligt när förföljelsen började den 20 juli 1999 för Falun Gong är ju bra – varför är detta förbjudet att utöva? Detta hindrade dock inte min kultivering utan jag fortsatte att läsa Fa och öva, men jag hade inte förstått vikten av att ”gå ut” för att bekräfta Fa och berätta sanningen. Jag hade inte stött på några artiklar skrivna av Läraren. Jag var säker på att något var galet när ”självbränningsincidenten” skedde på Himmelska Fridens Torg, jag förstod att den måste ha iscensatts och att den var falsk. Vid olika tillfällen kom mina vänner ofta att fråga mig om incidenten och jag sade ”Jag anser den vara en bluff, människor som utövar Falun Gong skulle aldrig göra en sådan sak. Jag utövar också Falun Gong, men allt jag vill är bara att vara en god människa. Jag är väldigt rationell och klartänkt.”

Jag kom till Danmark år 2000 för att starta ett bolag. I mitten av juni 2001 fann jag och kontaktade slutligen utövare i Danmark, jag var verkligen spänd, jag kände mig som ett vilset barn som funnit vägen hem. När jag först deltog i gruppövningen kände jag genast ett starkt energifält.

Den första prövningen jag stod inför var “att gå ut” och berätta sanningen. Jag blev ombedd att delta i en fredlig protest framför ambassaden. Jag var tveksam och sade ingenting, mitt hjärta förstod varför jag behövde gå men mitt sinne funderade över den kinesiska myndighetens förhållningssätt. Vad skulle de göra om de upptäckte att jag gick till ambassaden? Skulle det bli några problem när jag återvände till Kina? Hur skulle det gå med mina affärer? Jag visste inte hur jag skulle ställa mig, min fru gjorde sitt bästa för att stoppa mig. Till sist gick jag inte. Den natten kunde jag inte sova, jag kände mig så usel. Det är svårt att beskriva känslan. När jag en tid senare mötte utövaren sa jag till henne: ”Jag gick inte till ambassaden, det störde mitt sinne mycket och jag vet inte vad jag skall göra.” Hon föreslog att jag skulle läsa Mästarens senaste artiklar.

Jag började läsa från “Hjärtat klart självt” som jag läste om och om igen. Plötsligt insåg jag att jag kultiverar i Dafa och att jag måste stå upp mot förtrycket i Kina. Mitt sinne öppnades likt moln som skingrades för att uppenbara solljuset. Inget annat var jämförbart med betydelsen av detta. Ett par dagar senare hade vi en annan fredlig protest framför den kinesiska ambassaden. Jag var tacksam för att ha erbjudits en andra chans. Jag visste nu vad jag måste göra, men min fru förstod inte. Hon skrek och grät och grälade fram tills midnatt. Jag satt utanför mitt hus och kände mig ganska upprörd när jag insåg att det att vara en utövare betydde att jag inte skulle bråka utan istället skulle förklara för henne varför jag behövde gå. Mitt sinne lugnade sig snabbt och min fru lugnade sig också. Jag sade lugnt till henne, ”Det är Falun Gong som har förändrat mig till en ny människa. Kinas diktator förföljer Falun Gong och eftersom jag själv är en utövare kan jag inte ignorera det. Jag förlorar hellre allt jag har än att inte gå till ambas-saden. Om du inte är nöjd kan du antingen åka tillbaks till Kina eller så kan vi skiljas, men du kan inte hejda mig från att gå till ambassaden.”

När jag stod framför den kinesiska ambassaden var mitt hjärta lugnt och det sade mig att jag skulle ha kommit tidigare. Det är värt att nämna att min fru också tog steget in i Dafa-kultive-ring. Jag började följaktligen med Fa-upprätande kultivering. Från Italien till Grekland, från Grönland till Taiwan, från Genève till Berlin, jag vandrade steg för steg och jag har varit noggrann med att förklara sanningen.

Mästaren har vid många tillfällen betonat vikten av att studera Fa och jag förstår fullständigt varför det är viktigt. Trots att jag hade kultiverat samma metod under några år medan jag var i Kina så hade jag inte upplysts till någonting. Utanför Kina har jag fått kännedom om att det har funnits många medutövare som beskyddat Fa, klargjort sanningen och lämnat liv och död bakom sig. De har blivit arresterade, slagna och somliga torterades till och med till döds. De anmärkningsvärda saker de gjort framträdde ofta i mitt sinne liksom på film. Jag fann mig själv vara långt ifrån dem så jag satte igång med genuina Fa-studier. Jag läste åtminstone en lektion ur Zhuan Falun varje dag såväl som andra föreläsningar Mästaren gett under olika konferenser och jag tittade också på Mästarens Fa-lektioner på video. Mästaren säger oss att du förändras medan du studerar Fa. Detta var välgörande och jag förstod mycket utan att vara medveten om det. Mästaren säger i ”Att eliminera störningar” ”Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont, Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande”.

När det gäller sanningsförklarande eller Fa-upprätande göromål är det som vi har upplyst oss till det vi skall sätta i verket, detta är Dafa-lärjungars ansvar och uppgift. Vare sig vi gör övningarna, studerar Fa, sprider Fa eller klargör fakta bör vi upprätthålla upprätta tankar och göra allt utifrån våra hjärtan. Genom att använda min visdom har jag sänt sanningsförklarande VCD till Kina i omgångar och ställda till många olika områden. Jag vet inte hur många jag redan skickat, troligen tusentals. Det finns bara en enda tanke i mitt sinne när jag gör detta – så länge jag bara fortsätter att göra det är jag säker på att de med förutbestämd ödesförbin-delse kommer att bli räddade.

Efter Mästarens “Nordamerikanska föreläsningsturnén” publicerats insåg jag att jag behövde gå till kinesiska ambassaden och göra Fa Zheng Nian (en slags meditation) varje dag, jag försäkrade mig om att jag gjorde Fa Zheng Nian i en timme framför ambassaden. En gång kändes det som om jag befann mig i en enormt dimensionsfält och jag visste bara att jag var där inne och upplystes till det faktum att vi alla är en kropp. Andra är inkluderade i mig och jag själv är inkluderad i andra. Jag är en partikel i Fa-upprätandet och har smält in i Fa.

Mitt danska affärsvisum som jag erhållit på grund av att jag driver mitt bolag löpte ut i mars i år. Jag påbörjade min nya visumansökan i slutet av januari, men jag var inte i närheten av att få det. Vad skulle jag göra? Jag beslöt mig för att ignorera det och bara göra det jag borde göra. Våra vägar är arrangerade av Mästaren och jag behövde bara göra det jag borde göra. När jag en gång pratade med en tjänsteman på den kinesiska ambassaden tänkte jag att det var ett bra tillfälle att klargöra sanningen för honom och gav rättframma svar på hans frågor. Han frågade mig i slutet av konversationen ”Eftersom du inte har permanent uppehållstillstånd i Danmark, vad kommer du att göra om du inte beviljas visum?” På detta svarade jag lugnt, ”Det spelar ingen roll, om de beviljar mig visum kommer jag att stanna här annars åker jag tillbaks till Kina. Det gör det samma för mig.” Han tittade på mig mållös av förvåning.

Min fru födde ett flickebarn i maj i år. I september gick hon till den kinesiska ambassaden för att ansöka om ett pass för vår dotter. Tjänstemännen kände inte min fru så de sade ”inga problem”, men när de såg våra dokument och mitt pass tog det en plötslig vändning och de avslutade passansökningsprocessen. Senare kom en tjänsteman ut och sade utan att ge någon anledning att de inte kunde utfärda ett pass till min dotter. Tills denna dag har de fortfarande inte utfärdat något pass till min dotter. Min dotter som bara är ett par månader gammal har blivit ytterligare en baby som förvägras sin grundläggande rättighet till en nationalitet.

Den 7 augusti hade den statliga säkerhetsbyrån stängt mitt bolag och dragit in min licens och räkenskapsböcker etc. endast med anledning av att jag utövar Falun Gong i Danmark. Den 11 augusti informerades jag om att mina två filialer i Kina också hade stängts samtidigt. Inga pengar fick föras ut ur bolagets konto och om det kom in några pengar måste de överföras till säkerhetsbyråns konto. Enda anledningen var att jag utövar Falun Gong och har deltagit i appeller i Danmark. Mina företagspartners informerade mig om att de hade video- och bildbevis från den kinesiska ambassaden i Danmark. Utrikesministeriet har fastställt att statens säkerhetsbyrå skall ta hand om mitt fall omedelbart. De ville till och med utlämna mig till Kina med anklagelser om företagsbedrägeri. De utför den kinesiske diktatorns onda politiska grupps policy i form av ”smutsa ner deras rykte, krossa dem ekonomiskt och bryt ned dem fysiskt”.

Emellertid “tvång kan inte ändra människors hjärtan”. Inget av detta kan det minsta rubba min fasta beslutsamhet att kultivera i Dafa. Från ett kultiverande perspektiv måste det finnas en anledning till att allt detta händer mig. Kanske har jag fortfarande själviskhet djupt i mitt hjärta. Kanske är det dags för mig att ge upp sådana fasthållanden och fullstän-digt komma ut ur det mänskliga.

Jag kultiverar i Dafa och jag är en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden. Min väg kan endast arrangeras av Mästaren. Mitt liv har skapats av Dafa och min mission är att hjälpa Mästaren att räta upp Fa och rädda kännande varelser. I mötet med den onda förföljelsen finns det bara en enda tanke i mitt sinne – gör det en lärjunge bör göra och följa den väg som Mästaren har arrangerat ända till slutet. Jag föddes för Fa och jag kommer att gå med Fa. Jag kommer att avsluta mitt tal med Mästarens dikt:

Tathagata
Kommer med Ruyi-sanningen
Färdas till jordens alla fyra hörn fritt och lätt
Fa-principerna spridda överallt i världen
Fullastad med alla varelser avseglar Fa-båten


Tack allesammans!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.