EU:s utrikesminister: “Vi kommer mycket noggrant följa händelseutvecklingen i Hongkong”

En medlem från EU-parlamentet, Oliver Dupuis, lade fram en skrivelse (E-2445/02) för EU:s kommission gällande den politiska rättegången och de falska domarna mot de 16 Falun Gong-utövarna i Hongkong.

Texten lyder som följer:
”Den 14 mars 2002, gjorde 16 Falun Gong-utövare (fyra schweizare, en nya zeeländare, elva Hongkong-bor) en fredlig hungerstrejk utanför Folkrepubliken Kinas huvudkontor i Hongkong för att försöka få till stånd ett slut på dödandet av oskyldiga människor i Kina. Det står helt klart från olika fotografier och videoupptagningar att de uppträdde fredligt och inte störde lag och ordning och inte heller utgjorde något hinder för de förbipasserande. Trots detta förde Hongkongs polis bort dem med våld. Den 15 augusti 2002, dömdes de demonstrerande för att ha förhindrat trafiken och attackerat polisen. Rättegången avslutades med att man hade funnit dem skyldiga för att ha stört ”lag och ordning” och på sex andra punkter och de dömdes till att betala böter på sammanlagt 29.300 Hongkong dollar (ca 3750 Euro).

“Vilken information har kommissionen fått om dessa händelser? Vilka åtgärder har den tagit eller vilka åtgärder kommer den att ta för att säkerställa upphävandet av de domar som de 16 utövarna av Falun Gong-rörelsen fått? Med andra ord; vilka åtgärder har kommissionen gjort eller kommer att göra för att sätta press på Hongkongs regering för att den ska garantera att man respekterar de grundläggande rättigheterna, speciellt uttrycksfrihet, religionsfrihet och mötesfrihet?”

Den 20 september 2002, svarade EU:s utrikesminister Chris Patten på brevet. Han säger i brevet att ”Kommissionen är medveten om de domar som Hongkongs domstol utfärdade den 15 augusti mot de 16 Falun Gong-utövare som demonstrerade utanför Folkrepubliken Kinas huvudkontor i Hongkong. De har blivit dömda för att ha hindrat allmänheten och för flera andra förseelser. Rätten dömde de svarande till att betala mellan 150–500 Euro i böter vardera”.

Han sade även, “Med hänsyn till den rådande situationen för Falun Gong i Fastlandsskina, har EU vid ett flertal tillfällen uppmanat Kina att ompröva stränga domar som påtvingats Falun Gong-utövare, via åtgärder och genom EU:s och Kinas dialog angående mänskliga rättigheter. Kommissionen har särskilt uppmanat Kina att till fullo respektera lagliga rättegångar, inkluderat rätten till ett lagligt försvar.

Oron över våldförandet mot de mänskliga rättigheterna framfördes även i sammandragen från General Affairs Council on Human Rights i mars 2002. När det gäller Hongkong så är det första gången som enskilda medlemmar har blivit kollektivt bestraffade för handlingar som gruppen har organiserat. Enligt vår information står domstolens utslag för närvarande inför att bli överklagat.”

Han avslutade sitt brev genom att lova att “Kommissionen kommer mycket noggrant fortsätta följa händelseutvecklingen i Hongkong”.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.