Tacksamhet

Först och främst vill jag tacka Mästaren för allt som han har gett till oss och till mig. Det kan inte uttryckas i ord; ändå måste jag använda ord.

Till att börja med är jag mycket tacksam för att jag när jag strosade runt en dag fick en tanke i huvudet om att ta en omväg. Detta förde mig till ett litet alternativcenter. Väl där inne berättade någon för mig om Falun Gong och visade mig lite av en video. Jag kunde t.o.m. köpa videon och introduktionsboken – för nästan ingenting och jag kunde få gratis instruktioner i mitt hemland. Det sade bara klick.

Tidigare hade jag varit frustrerad och ivrigt sökt efter en mening. Jag ville utveckla mig själv och därefter dela med mig till andra utan kostnad. Det här var tvärtemot mina tidigare ansträngningar med att göra meditation och självutveckling till en affärsverksamhet. Det här beslutet kändes bra men jag var fortfarande frustrerad. Trots beslutet hände ingenting. Det fanns ingen handlingskraft och jag visste inte alls vad och hur jag skulle göra. Då mötte jag Falun Gong – och jag visste omedelbart att det var det här jag hade letat efter.

När jag kom hem kontaktade jag en lokal utövare för att lära mig övningarna. Det sade klick igen och ända sedan den dagen har jag gjort övningarna nästan varje dag. I början fanns det svårigheter, men aldrig tvivel. Jag var mycket rädd och var tvungen att vara rätt beslutsam för att fortsätta. Vid det här tillfället förstod jag att jag var tvungen att sluta med att gå till en kvinna med vissa förmågor som gav vägledning för en framgångsrik framtid. Jag insåg då att de här sessionerna hade ingett mig en känsla av trygghet, men också ett beroende. Det kändes skrämmande att bryta banden men med Mästarens vägledning visste jag att det var rätt. Trots detta tog det ganska lång tid innan jag kunde känna mig trygg och beskyddad i Falun Dafa, även om jag i själva verket måste ha haft beskydd hela tiden.

Samtidigt hade Kinas diktator startat den ondskefulla förföljelsen av Falun Gong i Kina. Efter viss tvekan ville jag klargöra sanningen och avslöja vad som hände. Så många fasthållanden att övervinna! Medan utövare arresterades, misshandlades och torterades i Kina var jag rädd för att bli iakttagen när jag delade ut flygblad i centrum. “Vad skulle folk säga?” Jag skämdes och undrade varför jag kunde vara här, fri och trygg, medan utövare i Kina fick utstå sådant lidande.

Intuitivt ville jag delta i Fa-upprätandet. Ett inre motstånd sade: “Nej, det här är politik”. Jag visste inte heller hur jag skulle bära mig åt. Mästaren förklarade att vi behövde använda våra färdigheter och vår kreativitet och det här var en inspiration. Tack vare hjälp från erfarna utövare och det jag lärt mig genom att delta i aktiviteter utomlands, kunde jag så småningom vända mig till politiker, regeringstjänstemän och pressen i Norge.

På en nivå känner jag att det här att delta i stora manifestationer, även i koordinerandet av dem, har gett mig de största lärdomarna, och de viktigaste, för en djupare förståelse. Sedan inser jag att Mästarens föreläsningar naturligtvis är den verkliga källan och att han hjälper oss så länge vi kultiverar, men utövarnas erfarenhetsutbyten har också varit till hjälp för att hitta lämpliga tillvägagångssätt, baserade på Fa.

Exempelvis, när jag ser tillbaka ser jag att klargörandet av sanningen har handlat mycket om att göra saker, nästan som ett arbete, inte alltid fullt integrerat med Fa. Även idag upplever jag ofta att det är för mycket arbete och för lite i Fa. Även om det är annorlunda mot förut, är det också likadant; Jag vill öka min förståelse och göra bättre ifrån mig och nå högre nivåer inom Fa.

Mästaren har sagt åt oss att studera Fa mer. Också när vi klargör sanningen behöver vi läsa mer. Ändå tenderar jag att tänka att mindre tid för handling betyder dåligt resultat. Med fasthållandet att vara rädd för att inte göra det tillräckligt bra, tenderar jag att genast börja planera i stället för att först läsa tillsammans med gruppen. Utmaningen är att verkligen lita på Fa och inte glömma att studera mitt uppe i allt handlande och planerande. Jag har också upplevt hur läsandet av boken tillsammans är det viktigaste, även när - eller särskilt när - vi är jäktade.

Sedan lärde Mästaren oss att sända upprätta tankar. I början försökte jag, men jag klarade inte av det. Det var för svårt och jag slutade med det, som någonting jag inte kunde göra. Mästaren sade hela tiden till oss i sina föreläsningar att vi behövde sända ut upprätta tankar, även om man tror att man inte klarar av det. De här sista orden trängde in i mig. Då började jag sända upprätta tankar. Jag är tacksam för Mästarens hjälp med att komma över motståndet och jag behöver fortfarande göra mycket bättre ifrån mig.

Vi släpper våra fasthållanden genom att leva i samhället, vi drar oss inte undan. Fast många gånger verkar emellertid vår lilla lokala grupp av utövare mer än tillräcklig för att avslöja brister – givetvis, först de andras, sedan slutligen och kanske mina egna. Jag är medveten om sidor såsom att veta bättre, kämpa för att få rätt, inte ge utrymme åt andra och en “effektivitetspådrivare”, vilka samtliga skadar relationer, bromsar kreativiteten och leder till en dålig atmosfär. Tack vare Falun Dafa har relationerna i vår grupp förbättrats. Det finns en större öppenhet och tillit, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar... Falun Dafa har kraften att omvandla och gör verkligen all skillnad.

Att förändra perspektivet har varit nyttigt. Mästarens ord om att göra mer för andra har hjälpt mig. Med det här kunde jag fokusera på att hjälpa andra och bli mer accepterande och tolerant. Jag har genom egen erfarenhet insett att om en person inte är vänlig och förstående, eller inte i kontakt med Sanning-Godhet-Tålamod, så är det på grund av något fasthållande. Den här personen behöver stöd och hjälp i stället för förebråelser! Och jag behövde - och behöver fortfarande - förändras på så sätt.

Jag är också mycket tacksam mot andra utövare. De hjälper mig att förstå Fa bättre. Konferenser och fredliga manifestationer, lokalt eller utomlands, har varit viktiga skådeplatser för det här. Utövare har också kommit från andra länder till vår lokala grupp för att stödja oss i vår kultivering och i våra aktiviteter där vi klargör fakta. Efter att ha förstått hur viktigt det här var, har jag också åkt till andra platser för att assistera andra. När jag gjorde det, fann jag fasthållanden såsom tanken att jag var bättre än andra. Då ville jag dra mig tillbaka men det krävdes av mig att jag blev exponerad. När jag insåg att jag kunde göra det för Fa, kunde jag bli kvar i rollen och leva upp till förväntningarna.

Jämförelse är ovidkommande. Jag måste bara göra mitt bästa och förbättra mig. Det är en lång väg. Jag är inte medveten om några övernaturliga förmågor och jag kan inte se genom det himmelska ögat. Ändå råder det ingen tvekan när det gäller att kultivera. Jag fortsätter, även om det är ett hårt arbete. Belöningarna är många. Listan på belöningar är för lång för att delges här. Låt mig nämna några få.

Falun Dafa har hjälpt mig att finna en mening med livet och att veta varför jag finns här. Att assimileras alltmer till Sanning-Godhet-Tålamod ger energi, balans, hälsa och harmoni. Jag kämpar mindre för personlig vinning och jag gör mer för andra, både privat och på arbetet.

En sista sak: Jag brukade svära mycket. Jag fick till och med klagomål från kunder och ville sluta med det, men det var omöjligt. Efter en tid med Falun Dafa upptäckte jag plötsligt att "nu svär jag inte längre". Det hade bara hänt av sig självt. Det här är så som Falun Gong har avgörande betydelse för mig. Förändring kommer inifrån, som ett resultat av kultivering.

Tack allihop för att ni lyssnade.
Tack Mästare för allt som du har gett. Det går fortfarande inte att uttrycka med ord …

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.