Hur vi bättre kan klargöra sanningen till media utanför Kina

Det har gått mer än tre år sedan Jiang Zemin påbörjade förföljelsen av Falun Gong. Genom ihärdiga och fördjupade ansträngningar med att klargöra fakta har alla samhällsklasser i samhället – framför allt människor utanför Kina, fått en bättre förståelse av oss. Stödet från regeringar och NGO:s har fortsatt. Att klargöra sanningen via media är en väldigt viktigt väg för att ytterligare använda visdomen som Dafa har gett oss, så att fler människor kan förstå den verkliga situationen.

Hur gör vi då våra sanningsklargörande ansträngningar mer solida och mer kraftfulla just nu? Vi tror att det är väldigt viktigt om vi tydligt kan framhäva följande ämnen och förklara dessa frågor klart.

1. Jiang Zemin är den ansvarige förövaren som förföljer Falun Gong

På frågan varför Falun Gong har förföljts och vem som är direkt ansvarig för den här orimliga förföljelsen, har en del mediarapporter varit ytliga och oklara. När vi därför klargör fakta till media måste vi klart och tydligt betona att Jiang är den enda orsaken till att Falun Gong har förföljts. Vi måste betona att det är Jiang som är direkt ansvarig för denna orimliga förföljelse, att Jiang själv har startat den här förföljelsen utifrån sin egen personliga onda natur, att Jiang har gjort att Falun Gong lidit orättvisor, att Jiang har skadat oskyldiga människor och att Jiang har bringat skam över flera hundra tusen år av kinesisk civilisation.

Falun Gong ger folk hälsa och lär människor att bli goda. Falun Gong ger harmoni till hundratusentals familjer och förbättrar samhällets moraliska standard. Falun Dafa är bra – detta yttrande ekar från oräkneliga människors hjärtan som har erhållit fördelar från Falun Gongs kultiveringsutövning. Detta är ett faktum som ingen kan förneka. Under en kort sjuårs period, har Falun Gong osjälviskt gett miljontals människor friska kroppar. Den förbättrade moraliska standarden bland det stora antalet utövare har medfört ny vitalitet och ett nytt hopp för samhället. Falun Gongs gränslösa dygd ligger i sådana förbättringar. Det är därför vår Lärare vördas så högt.

Utifrån sin avundsjuka natur kunde inte Jiang tolerera att andra kunde vara populära och respekterade. Han kunde inte tolerera att hundra miljoner människor vände sig till grundaren av Falun Gong för vägledning och riktning i sina liv, inte heller kunde han tolerera det faktum att Falun Gong-utövare översteg kommunistpartiets medlemmar i antal. Genom att använda ursäkten att hans makt och position hotades och utmanades missbrukade han sin makt och påbörjade denna ondskefulla förföljelse mot Falun Gong-utövare.

När människor förstår sanningen blir de orubbliga. Fastän Jiang har tagit till alla medel, har Falun Gong hela tiden förblivit solitt och orubbligt. När Falun Gong-utövare möter orättvis kritik och orättvisor, håller man fast vid principen ”Sanning, Godhet, Tålamod” och manifesterar ett brett register av tolerans, barmhärtighet och tålamod. Under förföljelsen har allt som Falun Gong-utövare gjort under de senaste tre åren baserats på en välvillig intention att hjälpa olika grupper och människor med att förstå oss. Hoppet finns också att efter att man har fått reda på sanningen så kan människor och regeringar agera tillsammans för upprätthålla rättvisa genom att arbeta för att stoppa den här orimliga förföljelsen som aldrig borde har existerat.

Precis som andra människor bryr vi oss också om folket i det stora fastlandet Kina. Många av oss har familjer, släktingar och vänner där. Som utövare har vi inte ett fasthållande till vardagliga människors strävan efter makt och vi har heller inte något ”politiskt mål”. Det vi ber om är att få ett slut på den här absurda förföljelsen och att rentvå Falun Gongs namn.

2. Den här förföljelsen vållar alla kineser i Kina skada och skadar samhällets moraliska standard; det är en form av statsterrorism

När fakta klargörs till media är det väldigt viktigt att tydligt förklara förföljelsens natur, dess vidd och den direkta skada den har vållat samhället. I själva verket är den här förföljelsen av Falun Gong en direkt förföljelse mot alla i Kina, vilket också skadar samhällets grundläggande moraliska standard. Det är en statsterrorisms typiska handling.

På det ytliga planet verkar den här förföljelsen rikta sig mot Falun Gong-utövare, men den skadar också Kinas folk. Inte bara Falun Gong-utövare har torterats allvarligt, internerats och även dödats, utan också vanliga människor har skadats. Som ett direkt resultat av Falun Gong-utövares fridfulla vädjan, har myndigheterna vid Himmelska Fridens Torg varit uppmärksamma på allting. Om en icke-utövare sträcker på sig och gäspar kan det leda till allvarlig misshandel av polisen, som misstar deras kroppsrörelse för att vara Falun Gong-utövning. För att stoppa Falun Gong-utövarnas fridfulla vädjan och för att arrestera Falun Gong-utövare, har vägspärrar satts upp på vägarna och passagerarna tvingas säga någonting för att skymfa Falun Gong eller göra något för att förolämpa Falun Gong. Detta har inte bara våldfört sig på människors grundläggande rättigheter, det har också tvingat oskyldiga människor att använda ett motbjudande språk och uppmuntrat dem att engagera sig i hatfulla handlingar. Den här förföljelsen siktar också mot det mänskliga samhällets fundament, d v s den moraliska standarden. Falun Gong lär människor att bli goda människor. Falun Gong-utövare följer ”Sanning, Godhet, Tålamod”. Människans välvilliga natur har bevarat freden och stabiliteten i samhället under de senaste tusen åren. Genom att attackera Falun Gong attackerar man fundamentet för en god livsmiljö och förstör mänsklighetens goda, grundläggande natur. Att attackera ”Sanning” uppmuntrar verkligen till oärlighet. Att attackera ”Godhet” uppmuntrar verkligen till ”ondskefullhet”. Att attackera ”Tålamod” uppmuntrar utan tvekan till ”våld”.

När väl den lilla del av godhjärtad natur som finns kvar i människor är förstörd, kommer människor utan godhet bli varandras fiender. När väl människor inte äger den moraliska standard som de borde ha, kommer människor vars moraliska standard har kollapsat att möta en ofattbar fruktansvärd situation. Utifrån detta kan vi klart se att denna förföljelse av Falun Gong inte bara är en enkel fråga om trosfrihet, inte heller är det en fråga om att tro på ”teism” eller ”ateism”. Det är inte bara en fråga som rör utövare och deras familjemedlemmar. Detta är en storskalig förföljelse av den mänskliga naturen. När man står inför uppenbar sanning och uppenbar lögn, är det allas ansvar att stoppa den här ondskefulla förföljelsen.

3. Den här förföljelsen är direkt emot människors önskningar och har kastat in Kina i en kris

Den här orättvisa förföljelsen mot Falun Gong under de senaste tre åren är emot mänsklig natur och också emot det kinesiska folkets önskan. På grund av detta har det kastat in Kina i en kris som många människor inte är medvetna om. Den här orättvisa förföljelsen går i själva verket väldigt mycket emot det kinesiska folkets önskan att på ett fridfullt sätt bygga upp sin ekonomi och förändra samhället till ett mer civiliserat sådant och till ett rättvist rättsligt system.

Innan 20 juli 1999 utövade över hundra miljoner människor Falun Gong i fastlandet Kina. Förutom vanliga civila utövade många högt rankade tjänstemän i partiet, regeringsavdelningar och militäravdelningar Falun Gong. Antalet och vidden av människor som utövade Falun Gong var något som aldrig tidigare förekommit. Vidare spreds Falun Gong från mun till mun, från hjärta till hjärta. På det sju åren från 1992, varthelst Falun Gong kom förde den med sig hälsa och ädel moral till folket. Genom utövandet av Falun Gong hade familjer blivit harmoniska och samhället blivit stabilare. Många människor levde i frid och harmoni och var tacksamma för det Dafa medförde. I ett försök att hitta någon sorts politisk agenda som kunde tillskrivas Falun Gong, hade Kinas säkerhetsdepartement beordrats utföra en hemlig undersökning av Falun Gong som varade i två år. Resultatet blev att ett stort antal anställda vid det Statliga Säkerhetsdepartementet förstod Falun Gong genom undersökningen och tog kultiveringsvägen från vilken de gagnades mycket av. Detta visar klart i vilken riktning människors hjärtan går mot och vilka deras önskningar var.

En del av de människor som mitt i den här förföljelsen tillfrågades om att delta var väldigt motvilliga att göra dåliga saker i strid med deras bättre omdöme. Efter att ha kommit i kontakt med och förstått Falun Gong-utövare, hade de insett att Falun Gong-utövare blev orättvist förföljda och de ville inte gå emot himlens lag. Trots invändningar inom partiet tvingade Jiang regeringen och folket att gå med på hans personliga vilja. Hans agerande i sig självt bryter mot Kinas konstitution och bryter mot de mänskliga rättigheterna som Kina har skrivit under i FN. Detta i sin tur har skadat den kinesiska regeringens image och plats i det internationella samfundet.

Det finns redan oräkneliga antal av fall som indikerar att den stora majoriteten av anställda inom polis och regeringsdepartement har blivit tvingade att delta i förföljelsen av Falun Gong-utövare. När Kinas arbetslöshetssiffra blev extremt hög tvingades de att välja mellan att delta i förföljelsen, förlora sina jobb eller själva bli förföljda. En del regeringsarbetare som vägrade delta i att förfölja Falun Gong hotades med att få sparken eller böter och en del fick samma sorts tortyr som Falun Gong-utövare utsattes för. De tvingades delta i den här förföljelsen mot sin vilja. Det är väldigt lätt att se vad folks hjärtan leder mot och vänder sig ifrån.

Jiangs regim spenderade stora summor av budgeten för att förfölja Falun Gong, vilket har lett till stort budgetunderskott. Oindrivbara banklån, lägre effektivitet i statligt ägda industrier, ett större och större gap mellan de rikas och de fattigas inkomst, en stor arbetslöshetssiffra, stagnation av jordbruksekonomin och många andra faktorer orsakar ekonomisk ödeläggelse. Två hundra miljoner lantbrukare har inget jobb, de pågående naturkatastroferna och katastrofer orsakade av människan, tillsammans med försämringen av miljön på grund av dåligt använda resurser förstärker den farliga situationen. Korruption och förskingring är vanligt förekommande på varje nivå i regeringen och företag. Ökade skattesatser och skatter på varor såväl som deflation är också ett problem. Dessa faktorer leder ekonomin mot en kollaps. För att stötta upp det hela använder Jiangs anhängare mutor, löften och lån för att attrahera utländska investerare. Även om Kinas ekonomi för tillfället verkar växa på ytan så är den i själva verket ansatt av kriser från alla håll. Kinas ekonomiska statistiker har alltid varit kända för att offentliggöra vilseledande siffror. Tjänstemän på alla nivåer har blivit vana vid att rapportera endast vad som är bra medan man döljer det som är obehagligt. När tillväxten av västerländsk ekonomi just nu saktar ner har utländska investerare som är vana vid att sätta tillit till statistiska analyser blivit vilseledda av den falska bilden och har åkt till Kina för att söka kapitalinvesteringstillfällen. Om den här förföljelsen fortsätter kommer resultatet definitivt bli ett kaotiskt samhälle med kollapsad ekonomi och utländska investerares pengar kommer att vara bortkastade. Offren för detta kommer att inbegripa människor i västerlandet som köper aktiefonder eller aktier.

4. Denna förföljelse som till stor utsträckning är en tillbakagång till den stora Kulturevolutionen har redan utbrett sig till andra länder

Inte bara har Jiang förföljt Falun Gong i fastlandet Kina, han har också för att utbreda förföljelsen över hela världen skickat ut säkerhetsagenter för att engagera sig i illegala aktiviteter utanför Kina. De använder sina diplomatiska kontor stationerade i utländska länder för att utöva påtryckningar eller hot mot utländska tjänstemän och de attackerar och trakasserar Falun Gong-utövare och Falun Gong-sympatisörer i dessa länder. De försöker också att kontrollera den information utländsk media får om Falun Gong och förföljelsen.

Det finns många fall som dessa. Alla, var uppmärksamma och berätta om dessa händelser så att utländsk media får kännedom om dem och kan rapportera om den här situationen.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/9/28/26993.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.