Den mest lyckligt lottade människan i kosmos

Vid en ålder på 89 år kan det tyckas lite sent på dagen att hänge sig åt något nytt för återstoden av livet. För 2 ½ år sedan fick jag, ut ur det blå, ett brev från en gammal vän som berättade för mig om Falun Gong, vilket jag inte hade hört talas om förut. Vi hade inte haft kontakt på 10 år men vi hade arbetat tillsammans på Gurdjieffs ”sanna kristna” kultiveringsväg och jag visste att han inte skulle hänge sig åt något utan mycket goda skäl. Vi träffades och pratade och han gav mig ”Zhuan Falun”.

Vår förre lärare hade haft en mycket stark föraning om att en mycket hög upplyst skulle inkarnera på planeten för att korrigera det desperata tillståndet med den mänskliga moralens förfall. Min vän berättade att Mästare Li uppfyllde den här rollen. Jag hade en inre förnimmelse att jag gavs en fantastisk möjlighet efter 30 år av frustrerat andligt sökande.

Jag har aldrig bekantat mig med någon form av buddhism. Liksom de flesta här hade jag inte haft någon kantakt med Kina eller med vad som har varit det rätt avlägsna kinesiska kulturella universumet med buddhism och daoism. Utan tvekan har många av oss tyckt att det varit svårt att fatta en del av den översatta kinesiska terminologin; Fa har ingen motsvarighet i något västerländskt språk och den daoistiska förståelsen beträffande energier hade knappast börjat börja tränga igenom i Väst innan akupunkturen anträdde scenen. Det här måste har varit kända problem för andra och de möter oss när vi söker berätta om vad Falun Gong är för något.

När jag väl börjat utöva fick jag emellertid uppmuntran. Övningarna har gett mig mer energi. Jag behöver en timmes mindre sömn och förväntar mig att minska ännu mer. Jag har alltid åtnjutit god hälsa men till följd av tre lunginflammationer under åren fick jag en ständigt återkommande hosta som nu har försvunnit. Jag hade en jobbig hudåkomma i tre år för vilken jag på inrådan hade bokat in en operation; tillståndet försvann fullständigt på några veckor.

Väst har haft sin egen icke erkända Stora Kulturrevolution under de senaste 100 åren när dess trossystem och värderingar nästan helt dränktes i populistiska antaganden från den materialistiska vetenskapens ytliga metafysik. Materialism, åtföljd av en naiv tro på teknologin som lösning på varje problem, har svept över varje kontinent med tilltagande hastighet och lämnat i sitt spår spillrorna av traditionella värden, trots minoriteters ansträngningar att hålla fast vid dem. Men vi har givits svaren till alla de största problemen; Mästaren har sagt ”Jag har använt en metod som har allt som jag kan ge till er och som jag kan hjälpa er med och satt in allt det i Fa-boken.” Jag skäms över att jag inte läser Zhuan Falun oftare, om och om igen, särskilt som jag själv märker att det varje gång kommer upp nya djup i sanningen.

Vi vet alla att Mästare Li genom sin närvaro och sitt oförtröttliga arbete har fyllt det moraliska tomrummet och i visionens väldiga svep uppenbarat en ny rationell förståelse. Ett friskare, mindre själviskt och mer samarbetande globalt världssamfund kommer fram när processen med Fas upprätande av världen träder i kraft och i den mänskliga sfären visar att de essentiella kvaliteterna hos allt liv, liksom hos det Stora Universumet, är Sanning, Godhet och Tålamod.

Jag har själv varit ett förstahandens vittne till det globala förfallet, och har i Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika, såväl som i Europa, sett urgröpningen av de tradi-tionella uråldriga värdena.

Jag tillträdde en diplomattjänst efter att ha lämnat Cambridge och tillbringade 40 år lika fördelade mellan utrikes- och samväldeskontor hemma och tjänst utomlands och specialiserade mig på samväldets relationer, en process i ständig utveckling allteftersom imperiet omvandlades till 50 oberoende stater. Som barn av det första världskriget deltog jag efter det andra världskriget i fredskonferenser och de tidiga mötena med Förenta Nationerna och fortsatte till det ansträngande och ansvarsfyllda arbetet i Indien, Kanada, Ghana, Nya Zeeland och Australien, Nigeria och Bahamas. Efter pensioneringen var jag 15 år i Överhuset. Mycket vanligt politiskt arbete sträcker sig till att flytta runt bitarna medan verkliga förändringar måste åstadkommas i andra dimensioner. Vi har chansen att delta i en sådan kreativ handling när vi sänder upprätta tankar med rent hjärta och sinne och jag har länge sett detta.

Jag uppfostrades av föräldrar som i sina liv försökte tillämpa Jesu undervisning om sanning, kärlek och ödmjukhet. Att möta svårigheter och komma över fasthållanden har varit kärnan i Gurdjieffs kultiveringsväg som jag försökte arbeta på i tio år efter pensioneringen, med några år ägnade åt Aurobindos syntes av Yoga. Såsom Mästaren har påpekat har ingen av de tidigare viktigaste ortodoxa vägarna som finns tillgängliga längre har kraften att inspirera till full hängivelse och jag var halvhjärtad. Men var jag ändå hjälpt av min bakgrund när det gällde att känna igen det speciella tillfällets karaktär när det kom.

Att skriva den här artikeln har i sig hjälpt mig att möta mitt eget skrämmande spektrum av misslyckanden. ”Fas upprätande görs genom hela kosmos och görs också under ytan på det mänskliga samhället.” Mästarens ord kanske antyder att för en del av oss kan sändandet av upprätta ankar vara det mest effektiva bidraget som man kan göra. Och det finns naturligtvis ingen ände på vad som borde göras när det gäller att arbeta med fasthållanden, de mentala är svårare än de fysiska. Som en snedvriden människa är jag till största delen omedveten om dem. Jag är en moralisk fegis som inte gillar att bli skrattad åt, fastän det uppenbarligen inte kan göra någon skada. Så absurt! Jag är fast i min livsstil och van vid ett behagligt liv. Det är frestande vid hög ålder att välja bort aktivitet och öka begränsningar och ursäkter och fortsätta med tidigare intressen och familjeplikter. Alla ens prioriteringar måste ändras när man börjar kultivera. Många människor antar att jag blivit lite tokig.

Men även vid ett så sent stadium vet jag att jag har funnit min väg till sist, med en ny horisont, en ny förståelse och tack vare övningarna, ny energi. Men det skjuter förbi målet. Vi har givits ett ofattbart privilegium, att leva i Fa-upprätandets epok och att har gjorts medvetna om det. Mästaren sade till en elev i Australien: ”Du är den mest lyckligt lottade människan i kosmos. Du är en Dafa-elev och till och med Gudar i himlen är avundsjuka på dig.” Jag betraktar förvisso mig själv som en av de mest lyckligt lottade i min generation.

Och det är en stor hjälp att arbeta tillsammans med mer kompetenta och erfarna utövare. Vi har givits en ofattbar gåva och vi står inför utmaningen att vara den värdiga och att göra mer för att ge andra samma möjlighet.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.