Upprätta Tankar och Upprätta Handlingar

Hälsningar till Mästaren, Hälsningar till medutövare.

Jag heter Jane, kommer från England och blir 39 i år. Jag tog beslutet att börja kultivera på New York-konferensen i mars 1998. Fyra år har förflutit sedan dess, jag har inte upplevt några speciella fysiska känslor och inte heller några mirakulösa ting. Jag har inte ens mycket drömmar. Jag har kommit fram till att nyckeln är om man verkligen kultiverar.

Sedan den 20 juli 1999 har utövare trätt fram för att berätta om Falun Gong och förföljelsen och nästan varje helg finns det Hongfa eller sanningsklargörande aktiviteter i olika städer. Första gången jag stod på gatan och delade ut foldrar kände jag mig lite besvärad och jag var som en liten trämänniska som såg på när ström-mar av folk passerade utan att veta vad jag skulle göra med materialet som jag hade i mina händer. När aktiviteterna var slut var effekterna inte så goda som man kunde önskat och jag var ganska bekymrad. Vad kunde göras? Genom att studera Fa blev jag verkligen klar över att detta med att dela ut foldrar är för att klargöra fakta och att rädda kännande varelser. Jag blickade inåt och fann att mitt sinnestillstånd inte var upprätt; jag var bekymrad över anseende, var rädd för att bli avvisad och hade en överlägsen attityd hellre än ett hjärta av att verkligen bry mig om andra människor medan jag delade ut foldrar.

Efter att jag hittat fasthållandet blev det ganska annorlunda nästa gång när jag delade ut foldrar. Jag ändrades från att ha varit som en trästock på gatan till att le och till att uppriktigt se på folk medan jag räckte foldern till personen. Jag kände att de kunde känna budskapet och nästan alla tog foldern. Från denna erfarenhet förstod jag att kultivering inte är att följa andra eller att kopiera ett populärt beteende. I Fa-upprätandet kan man bara göra ett projekt väl genom att vara klar över det ur Fas perspektiv. Förut tyckte jag om att välja ut de Fa-upprätande arbetena som jag gillade att göra. Efteråt förstod jag att jag inte placerade Dafa på första plats. Om Fa-upprätandeprocessen behöver att jag gör någonting, då bör jag göra det så bra jag kan som en Fa-upprätande Dafa-lärjunge.

Jag funderar ofta på vad som behövs av oss i det nuvarande Fa-upprätande steget. Studera Fa, förklara fakta och sända upprätta tankar är tre saker som varje utövare bör göra. Jag läser inte bara Fa varje dag, utan har också upplevt fördelarna med att studera i grupp. I Midlands i Storbritannien finns det två studiegrupper i veckan. Kinesiska och västerländska utövare studerar Fa tillsammans och delar erfarenheter i en medkännande och harmonisk atmosfär, vilket är utmärkt för att höjas tillsammans. Utövare inte bara förstod frågorna inifrån Fa utan hanterar det också genom att göra konkreta handlingar. När ett projekt eller en aktivitet ska åstadkommas så finns det inget behov av att kämpa med en massa energi, man behöver bara nämna det och utövare kommer att agera tillsammans.

Jag har deltagit i aktiviteter i Tyskland, Ryssland och Lettland. Under de dagarna gjorde vi Fa Zheng Nian, studerade Fa, övade; det bara rullade på. Fa-studerandet hjälpte till med att rena tankarna, att göra övningarna hjälpte till med att fylla på energin. Jag insåg att det att ha rena upprätta tankar är kravet på Dafa-lärjungar under Fa-upprätandet. Kvaliteten på Fa Zheng Nian kan vara mer viktig än kvantiteten på densamma.

Att komma hem från resorna är som att komma till en annan värld och vara upptagen med andra saker. Nyligen skapade min dator problem och var helt fastlåst. Det finns tekniska frågor inblandade men också mycket störningar. Jag granskade mig själv. Jag var upptagen med olika uppgifter och var mindre flitig med Fa Zheng Nian. Så jag gjorde mer av det. Efteråt skulle jag testa datorn och se om den fungerade. Jag insåg då att min tanke inte var tillräckligt upprätt. Varför skulle jag behöva testa datorn efter Fa Zheng Nian? – För att jag omedvetet tvivlade på effektiviteten av det? Då skulle det inte vara effektivt eftersom sinnet inte var rent. När man gör upprätta tankar ska hjärtat vara klart över sin effektivitet, då kan det vara effektivt. Faktiskt är detta också ett test om man beslutsamt tror på Dafa. Nu, trots att datorn fortfarande har en del problem, kan jag utföra ganska mycket med den.

Jag kände att klargörandet av fakta till människor är mycket viktigt. Det är att rädda kännande varelser. Klargörande av sanningen för kineser inom och utom landet borde vidgas. Ansträngningarna med regeringar och media borde fördjupas. Jag kände att de nyligen inträffade inciden-terna i Tyskland, Ryssland, Island, Hongkong, Kambodja etc. alla är tillfällen för att klargöra sanningen. Hur använder vi bäst dessa tillfällen? På grund av att jag var upptagen med andra projekt kände jag att det som försiggick i Hongkong inte hade direkt med mig att göra och att det var en sak för utövarna i regeringsteamet. Jag tänkte inte mycket på det i mitt hjärta. Läraren har sagt till oss att hans sak är din sak och din sak är hans sak. Jag frågade mig själv hur förföljelseincidenterna kunde exporteras av Jiangs regim utom-lands. Vad borde förbättras? Är det för att upprätta tankar saknas?

Vi behöver inte endast Fa Zheng Nian utan det behövs också upprätta tankar vad gäller varje sak vi handskas med. Första tanken när man stöter på ett problem är viktig och borde vara en upprätt tanke – förneka all förföljelse av Dafa, vi borde stå emot det för det borde inte hända. När upprätta tankar kommer fram kommer de att följas av upprätta handlingar och samtidigt kommer idéer om hur man bäst kan använda tillfället som dyker upp för att klargöra sanningen från olika vinklar i olika områden. När jag förstod situationen inifrån Fa kom idéerna. Till exempel, relationen mellan Hongkong och Storbritannien är speciell, rättegången i Hongkong är inte enbart ett bra tillfälle att klargöra sanningen för regeringen och media, jag insåg att det även var ett bra ämne att förklara fakta för rättsväsen-det i samhället utifrån. Vi har inte arbetat med så mycket med detta som med andra områden. Folket som jobbar inom rättsväsendet blir förnärmade när politisk makt sätts över lagen, så händelserna i Hongkong tillåter oss att ta vara på detta när vi klargör sanningen. När jag förstod detta, började det hända saker som hade som syfte att förverkliga detta.

Det ovanstående är en del av mina personliga erfarenheter.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.