Omedelbar återgäldning: Guds nåd för mänskligheten

Betydelsen av ”omedelbar återgäldning” har blivit förvrängd i takt med försämringen av dagens samhälle och en känsla av hämndbegär har lagts till dessa två ords betydelse. Ibland använder människor dessa ord som ett uttryck för att äntligen få ge igen på någon och som ett sätt att ventilera sitt hat mot andra. Sanningen är att omedelbar återgäldning inte betyder hämnd. Faktiskt är det gudars barmhärtighet; en lämplig varning när människan handlar felaktigt och en lämplig återbetalning för synder. En människa som erfar en omedelbar återgäldning när hon gör en dålig handling kommer att inse att det inte är bra att åsamka sig själv svårigheter och inte göra om samma eller ännu större misstag i framtiden. Människor runt omkring henne kommer också att lägga märke till återgäldningen av hennes dåliga uppförande, så de kommer att välja att uppföra sig bättre och agera med mer vänlighet. Om vänlighet ger omedelbar belöning kommer människor att bli godhjärtade och samhällsmoralen förbättras på grund av detta.

Vi bör eliminera detta förvrängda tankekoncept om hämnd. Våra hjärtan skall inte bära det minsta lilla hat eller hämndbegär. Ondskans vidare förföljelse av godheten skall stoppas för det är vårt ansvar att upprätthålla godheten i samhället. När vi ser de skurkar som är värre än vilddjur; som slår ihjäl människor, våldtar kvinnliga Falun Dafa-utövare eller när vi förföljs, skall vi inte ha några hatiska eller hämndlystna tankar. Istället skall våra tankar inriktas på goda, upprätta tankar för rättfärdighetens skull och för den barmhärtiga räddningen av människor som blir utnyttjade och lurade. Om vi sänder ut upprätta tankar (tänker goda och upprätta tankar enligt Falun Dafas principer) eller delar ut flygblad [som förklarar fakta om Falun Dafa] utifrån barmhärtighet, så kommer fler och fler människor som utnyttjas av ondskan kunna se sanningen. Eftersom vi följer universums natur (Sanning, Godhet, Tålamod) så kommer det som vi gör att bära Fas (Falun Dafas lagar och principer) enorma kraft.

Denna förvrängda tanke att människan inte längre tror på återgäldning har orsakat en snabb nedgång av moralstandarden i det mänskliga samhället. När du berättar för en människa om idén med återgäldning orsakad av såväl goda som felaktiga handlingar, kommer han ge dig fullt av motsägande exempel: ”Många rika människor är skurkar och banditer som blev rika genom bedrägeri. Ju värre en människa blir, desto rikare blir han. I dessa dagar är många topptjänstemän korrupta och moraliskt fördärvade. Ju värre de är, desto högre poster har de. Ju vänligare en människa är, desto mer kommer andra människor att dra fördelar av honom. Om han inte är försiktig kan han bli lurad och förlora alla sina världsliga ägodelar. En person som tänker på andra först och hjälper människor i svårigheter kommer att få dåligt rykte”. De goda anses dåliga. Så människor kommer att säga. ”Var är återgäldningen? Jag måste vara smart, annars kommer jag att lida av förluster.”

Om det inte finns någon princip om omedelbar återgäldning, så kommer människor inte heller längre tro på återgäldning och de blir allt värre. De goda kommer att bli dåliga och till slut förstörda. En illusion har skapats; ju värre en människa blir desto mer fördelar får hon, medan ju vänligare en person är desto mindre tur kommer han att få. På grund av detta fördärvas människan. Omedelbar återgäldning är gudars nåd gentemot människor, precis som när föräldrar lär sina barn. När ett barn begår felaktiga gärningar får det en tillsägelse, när ett barn gör bra ifrån sig kommer beröm att få det att förstå vad som är rätt och det kommer följaktligen att växa upp på ett rättfärdigt sätt.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.