Falun Gong på Radio Värmland

Repotage om Falun Gong på Radio Värmland


Konrad Larsson, reporter på Radio Värmland:

”Jag har varit i Arvika och sett Falun Gong-utövning. Jag fick en broschyr som jag tänker läsa lite ur:

Vad är Falun Gong?

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en form av qigong som främjar hälsan och hjälper utövaren att förstå livet på ett djupare plan. Det kallas ”kultivering”.
Utmärkande för kultiveringsmetoden är att tyngdpunkten läggs på Xinxing (hjärtans natur,
moral). I metoden ingår fem enkla men mycket kraftfulla övningar, däribland meditation.
Falun Gong introducerades för allmänheten 1992 av Mästare Li Hongzhi och har sedan dess
spridits till fler än hundra miljoner utövare, de flesta i Kina, och till ett 40-tal andra länder.
Att så många människor har tagit Falun Gong till sina hjärtan beror på att metoden verkligen
är mycket effektiv när det gäller att återställa hälsan och harmonisera kropp, själ och sinne.
Utövaren förädlar och förfinar sig själv genom att under alla omständigheter försöka agera utifrån den universella principen Zhen (Sanning, Det Sanna), Shan (Barmhärtighet, Godhet,
Välvilja), Ren (Tålamod, Uthållighet).
De komplicerade omständigheterna i vardagslivet och i samhället bidrar med de bästa möjligheterna för en utövare att kunna höja sitt hjärtas natur och sin moral (Xinxing).


Sedan sändes intervjun från Arvika stadspark, med övningsmusik i bakgrunden.


Reporter: Ni är rätt aktiva. Faktiskt bland de mest aktiva Falun Gong utövarna här i Värmland.

Utövare: Ja, det har blivit så. Jag tror att vi var de första som började utöva Falun Gong i Värmland, det var våren –98. Och sedan dess har vi tränat de här fem rörelserna som ingår och läst om Falun Gong i Zhuan Falun. Det är en bok som förklarar den andliga aspekten av Falun Gong närmare.

Reporter: Ja, det är fem långsamma rörelser?

Utövare: Det är fyra när man står och den femte som man sitter och gör, sk meditation. De här rörelserna är så pass enkla att de kan passa alla, både barn och riktigt gamla människor kan utöva det här. De är väldigt sköna och avslappnande, så man kommer lätt till ro när man utövar.

Reporter: Man ser bilder från Kina. Fast då är det tidig morgon. Men så tidigt tränar ni inte här i Arvika?

Utövare: Jo, ibland. Periodvis är det några av oss som har varit här mycket tidigt, kanske vid 06.00 eller 07.00 på morgonen. Vi har också stått andra tider. Vi har varit här på söndagar kl 18.00, ibland har vi stått senare. När vi har haft tid och möjlighet så har vi gått hit ut i parken och tränat.

Reporter: Det är dessutom en förbjuden rörelse i Kina. Det verkar obegripligt. Det tycker ni också?

Utövare: Ja, visst är det. Det är en väldigt tragisk situation. 1992 började Falun Gong att spridas i Kina och då blev det väldigt populärt och accepterat av regimen där. Många människor började utöva på kort tid. 1999 blev det totalförbjudet i Kina. Våldet och fängslandet av utövarna där har trappats upp över åren. Idag är situationen fruktansvärd. Både barn, kvinnor och män fängslas, torteras och i vissa fall dödas. Det här är någonting vi känt varit väldigt viktigt här i västvärlden att kunna informera om till övriga världen så att den här förföljelsen kan upphöra. Falun Gong har ett otroligt fint budskap av Sanning, Medkänsla och Uthållighet. Där man verkligen försöker leva i harmoni med varandra och ta hänsyn, inte använda våld varken mot sig själv eller andra. Det finns inget samhällsomstörtande som skulle kunna störa ett vanligt samhälle. Man vill vara goda samhällsmedborgare, hederliga och ärliga. Kunna få kultivera i lugn och ro. Det är den önskan man har i Kina. Tyvärr har det inte fungerat där.

Reporter: Om man tar dig som exempel. Efter det att du börjat med Falun Gong, har du blivit annorlunda som människa på något sätt?

Utövare: Oh ja. Väldigt mycket. Jag har i många år, innan jag började med Falun Gong, varit intresserad av andlighet på olika sätt. Jag har sökt inom olika områden och inte riktigt funnit det som passat mig. När jag började med Falun Gong så fann jag någonting som var mycket genuint och som talade till mitt hjärta på en gång. I vardagen kan jag säga att jag har lärt mig att ha mer tålamod /tolerans med andra människor, vara lugnare och förstå att det ej leder någon vart att börja argumentera och bråka med människor. Istället kanske lyssna, förstå med hjärtat, förstå med sunt förnuft. Relationer till just andra människor, till min familj och man har blivit annorlunda. Jag har blivit lugnare, jag känner en inre tillfredsställelse som jag inte gjorde förut i mitt liv. Det är det största för mig.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.