Låt våra hjärtan vara förenade som En

Av en utövare i Kina

Jag skämdes efter att ha läst den senaste erfarenhetsartikeln med mästarens kommentar. Jag har t o m tills idag inte nått dit att kunna visa verkligt deltagande och omsorg om andra medutövare i min kultivering. Ofta när jag står inför besvärliga förhållanden, har jag känt att de onda faktorerna är så omfattande så jag har skyndat att eliminera dem. Men så snart omständigheterna har förbättrats något så har jag slappnat av och känt mig tillfreds över att jag har gjort tillräckligt för att räta upp min omgivning. Detta kryphål har alltid använts till att få mig till att vara likgiltig inför andras bekymmer och förföljelse, då dessa saker var ganska långt bort från mig. Det har verkligt visat min brist på full förståelse om mitt ansvar som en Fa-upprätande utövare. Vare sig förföljelsen är mot utövare i Kina eller utanför, antingen skadan är fysisk eller ekonomisk, vare sig formerna av förföljelse är misshandel eller vilseledande propaganda – det onda slår mot Fa, inte mot utövare. Därför behöver vi vara förenade i våra hjärtan som En, även om våra uppgifter måhända är olika.

Dafa-utövares tankar är kraftfulla. Om vi är förenade i våra hjärtan, om alla står emot Artikel 23 i Hongkong, om var och en av oss avvisar de tester som de gamla krafterna lägger på utövarna, om var och en från våra hjärtan eliminerar ondskans förföljelse av Charles Li – då förskräcks ondskan och vi kan snabbare eliminera dem och rädda fler kännande varelser. Från en annan synvinkel, en Fa-upprätande utövare ska vara ansvarig för alla upprätta faktorer i universum. Således känner jag att huruvida vi kan vara som En och om var och en verkligt kan assimileras till Fa-upprätandets process även är anspråk som vi måste uppfylla och nå.

Ovannämnda är min personliga förståelse och jag skulle uppskatta medutövares kommentarer.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/10894.html
Kinesisk version: http://www.yuanming.net/articles/200302/17725.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.