Tonvikt på att samtidigt sända upprätta tankar runt om i världen

Mästaren sade under Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA, “Som ni vet är den förföljelse som Dafa-lärjungar i Kina utstår mycket allvarlig, så varje elev måste genuint, klart inse vad som är hans ansvar, och när han sänder ut upprätta tankar måste han kunna genuint lugna sitt hjärta och effekten av upprätta tankar nås genuint. Så det här är någonting ytterst kritiskt, ytterst viktigt. Så om varje elev kan göra det här säger jag er att med fem minuters gemensamt utsändande av upprätta tankar kommer ondskan i den Trefaldiga Världen aldrig att existera mera – så viktigt är det.”

Enligt min mening verkar de våldsamma onda krafter öka än att minska i dagens Fa-upprätande, då de blir allt mer desperata ju närmare sitt slut de kommer. Det är hög tid för oss att återigen inse vårt ansvar, att verkligen ta vårt ansvar. Det är uppenbart att antingen sänder inte alla våra medutövare över hela världen upprätta tankar [användande upprätta tankar för att rena oss själva och omgivningen] fyra gånger dagligen plus de andra tiderna lördagar vid 5, 6 och 7 lokal Pekingtid eller också deltar de i sändandet av upprätta tankar men lugnar inte ner sig eller koncentrerar sig inte djupt. Annars skulle inte ondskan vara så vild som i dag. Nyligen har jag sänt upprätta tankar vid elva varje kväll (östkusttid i USA) innan jag gått till sängs. Jag sätter klockans larm så jag vaknar innan fem på morgonen för att sända upprätta tankar. Sedan påminner jag mig om att jag inte får glömma sända upprätta tankar vid 11 på förmiddagen och 5 på eftermiddagen, men även om jag gör det så händer det att jag ibland glömmer eller missar det någon gång. Jag brukade tänka att jag redan gjort mitt bästa och att jag antagligen gjort ett bra jobb och att det nog är andra utövares problem. Jag tänkte – förr eller senare, att efter att andra utövare långsamt hunnit i kapp och när tio miljoner utövare världen över sänder upprätta tankar samtidigt kommer ondskan att utplånas så perioden med Fas upprätande i mänskliga världen kommer att komma.

Vi bör ta vårt ansvar. Från och med idag och hädanefter borde vi börja med oss själva, börja med att vid varje tillfälle sända upprätta tankar tillsammans över hela världen. Dessutom, begåvat med den enorma barmhärtigheten av Buddha Fa tycker jag att vi borde börja punktligt vid varje hel timma, i varje stund kan vi dra fördel av möjligheten att sända de renaste upprätta tankar hela tiden.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/11341.html
Kinesisk version: http://www.yuanmingeurope.net/articles/200303/18571.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.