Nya bevis bekräftar att påstådd självbränning på Himmelska Fridens Torg var statskonspiration

2003-05-26 Pressmeddelande från Falun Gong Informationscenter i Sverige(WOIPFG/FGI) – Nu finns det vetenskapliga bevis som ytterligare bekräftar att den omfattande rapporteringen om självbränningen på Himmelska Fridens Torg i Peking, den 23 januari 2001, var grundad på en statskonspiration, som avsåg att vända den allmänna opinionen mot den i Kina tidigare mycket populära meditationsmetoden Falun Gong.

Vid en presskonferens i Washington presenterade Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) bevis som innefattade:

  • Röstidentifikationsteknologi avslöjade att den påstådde ledaren för självbränningen “Wang Jindong”, som flera gånger var med i kinesisk stats-TV, spelades av två olika personer.

  • Vårdpersonal vid Jishuitansjukhuset avslöjade: orsakerna bakom den 12-åriga flickans dödsfall ifrågasätts starkt eftersom hon plötsligt dog när hon var klar att skrivas ut från sjukhuset.

  • Uppspelning i slow motion av CCTV:s video visar att kvinnan som sägs ha dött av brännskador på torget fick ett hårt slag i huvudet med ett tungt föremål av en man i militärrock.

  • Enligt Nyhetsbyrån Nya Kina skedde självbränningen kl 14.41. Personalen vid Jishuitansjukhuset, dit de skadade fördes, säger att dessa anlände vid 17-tiden. Det är c:a 10 kilometer mellan Himmelska Fridens Torg och sjukhuset, och ambulansen borde, om den kört raka vägen, rimligen ha varit framme strax efter kl 15.

Läs hela uttalandet från WOIPFG

Bakgrund:

Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) bildades 20 januari 2003. Dess uppdrag är att undersöka kriminella handlingar begångna av alla institutioner, organisationer och individer som deltagit i förföljelsen av Falun Gong; att, oavsett hur lång tid det tar och hur omfattande och djupgående undersökningar som krävs, föra sådana undersökningar till full klarhet; att verka för grundläggande mänskliga principer och att upprätthålla rättvisa i samhället.

Den påstådda “självbränningsincidenten” ägde rum den 23 januari 2001, på Himmelska Fridens Torg i Peking i Kina. På tvåårsdagen, den 23 januari 2003, bildade WOIPFG en specialkommitté för att undersöka den kontroversiella händelsen.FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA FALUN GONG INFORMATIONSCENTER I SVERIGE - Kontakt: Hans Bengtsson 070-210 55 06, Anders Måhlén 070-110 43 89
E-post: fgi@falungonginfo.net Internet: http://clearharmony.net/se http://faluninfo.net

OM FGI: Falun Gong Informationscenter (FGI) bildades efter att förföljelsen av Falun Gong inleddes i Kina i juli 1999. FGI syftar till att förmedla information om förföljelsen till massmedier och allmänhet och drivs helt utan ekonomiska intressen. Vi som arbetar med att översätta och skriva pressmeddelanden och nyhetsbrev är själva Falun Gong-utövare och utför verksamheten ideellt på vår fritid. Målet med vårt engagemang i FGI är att få stopp på förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.