Anna Lindhs svar på riksdagsledamots fråga om åtgärder för att förhindra förföljelsen av Falun Gong-utövare

Svar på fråga 2002/03:1035 om förföljelse av falungongutövare

Den 11 juni

Utrikesminister Anna Lindh

Sven-Erik Sjöstrand har frågat mig, med anledning av att den svenska medborgaren Pirjo Svensson gripits av thailändska myndigheter, vad jag avser att vidta för åtgärder för att motverka Kinas påtryckningar och förhindra att falungongutövare förföljs i Sverige och Europa.

När det gäller de kinesiska myndigheternas behandling av falungongutövare har vi som jag tidigare framhållit i olika sammanhang uppmanat Kinas regering att upphöra med de allvarliga kränkningarna av falungonganhängares mänskliga rättigheter. Det har skett i direkta samtal och kontakter med den kinesiska regeringen, både bilateralt och inom EU:s dialog om mänskliga rättigheter samt genom anföranden i bland annat FN. Vi har också gjort klart för den kinesiska regeringen att vi kommer att fortsätta att bevaka behandlingen i Kina av falungongutövare och påtala kränkningar från myndigheters sida av deras och andra gruppers mänskliga rättigheter.

Beträffande gripandet i Thailand av den svenska medborgaren Pirjo Svensson agerade Sverige kraftfullt genom vår ambassad i Bangkok och begärde direkt efter gripandet den 29 april en förklaring till det inträffade. Mot bakgrund av att vi inte erhöll någon skyndsam förklaring framförde Sverige den 13 maj en officiell protest mot gripandet, där vi begärde Pirjo Svenssons omedelbara frisläppande och rätt att vistas i Thailand så länge hennes visering var giltig. UD kallade även upp företrädare för Thailands ambassad i Stockholm för att upprepa dessa krav.

Falungong är inte förbjudet i Thailand, och Pirjo Svensson har enligt svensk vetskap aldrig agiterat eller demonstrerat mot Thailand eller den thailändska regeringen. Thailändska myndigheters uppfattning om att Pirjo Svensson skulle utgöra en risk för landets säkerhet är därför svårförståelig. Rätten till åsikts- och yttrandefrihet skyddas i den thailändska grundlagen. Thailand har också anslutit sig till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Det är därför vi hoppas att Thailand, som under senare år varit ett föregångsland i Sydostasien när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati, också ska leva upp till sina åtaganden.


Källa: http://www.riksdagen.se/debatt/fragor/svar.asp?rm=0203&nr=1035
Kinesisk version: http://yuanming.net/articles/200306/21434.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.