Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Min berättelse om att förbättra mig i kultivering

  Jag började kultivera Fa för 10 år sedan. Jag utövade två andra kultiveringsmetoder innan jag erhöll Fa. Fastän målet med dessa metoder var att kultivera för att kunna lämna den sekulära världen, var de båda tilltrasslade, och jag kom inte någonstans.
 • Att ansikte mot ansikte förklara sanningen

  När jag förbättrat mitt Xinxing genom Fa studier, förstod jag att anledningen till att jag inte kunde rädda dessa människor. Det berodde på min brist på vänlighet och tålamod. Konflikter kom fram på grund av mina fasthållanden. Genom att studera Fa, göra de tre sakerna, blev mitt hjärta mer rent, och effekten av sanningsklargörandet började bli bättre.
 • Att verkligen tro och verkligen kultivera

  Jag arbetar heltid för nunnorna i ett katolskt kloster. När jag började där på våren 2002 var de i stort behov av min tjänst. Just då deltog jag i arbetet med kommittén för mänskliga rättigheter i Geneve. På intervjun berättade jag om Falun Gong och bad om att få komma och börja arbeta två månader senare och föreslog att ta på mig vissa uppgifter. De godtog detta..
 • Utbyte kring användning av media för att marknadsföra Shen Yun och klargöra sanningen

  När jag marknadsförde Shen Yun till VIP lade jag märkte till att kännande varelsers längtan efter traditionell kinesisk kultur var ett perfekt samtalsämne för att introducera Shen Yun till dem. I allmänhet var det lättare att hitta luckor för möten med borgmästare än med rådsmedlemmar. De var alla villiga att sitta ner och fråga oss om traditionell kinesisk kultur.
 • Förbli klartänkta

  Ha inga falska förhoppningar om det ondskefulla KKP. Denna onda demon kom hit för att förstöra mänskligheten. När ni klargör fakta måste ni få världens människor att tydligt inse dess natur. Dafa-lärjungar ska inte göra sig några illusioner om det. Den har tagit miljontals Dafa-lärjungars liv under de här åren med förföljelse. Och under loppet av ett århundrade har det onda partiet runtom i världen totalt mördat hundratals miljoner.
 • Att studera Fa och att lyckas komma över prövningar

  För två år sedan kom jag till Europa, men jag visste inte hur jag skulle kultivera mig själv i den här nya miljön. Språket och omgivningen var helt främmande för mig och även sättet som kultiveringen och sanningsförklarandet ägde rum var totalt skilda från det jag var van vid sen tidigare. Jag hade svårt att anpassa mig till denna nya miljö, som om jag hade hamnat i en overklig värld
 • En ny kultiverares kultiveringserfarenhet

  Jag förstod det verkliga hindret som stod i min väg till Dafa: Karman som jag har. För två år sedan missade jag chansen, men Mästaren hade inte övergivit mig och såg efter mig hela tiden. Tack, Mästare, för din medkännande räddning.
 • Kultiveringsutbyte under mitt försäljningsarbete på Epoch Times

  Idag skulle jag vilja dela med mig lite från min kultivering när jag arbetade på Epoch Times. Under arbetsprocessen, speciellt sedan jag startade mitt säljarbete, har jag genomgått ett antal fundamentala förändringar. Dessa förändringar kommer genom att studera Fa flitigt, jag kände att mitt hjärtas natur förstorades medan jag studerade, och jag kan ta på mig mer och mer uppgifter.
 • Min upplysning om Shen Yun’s föreställningar i Europa

  Ju mer jag verkligen från hjärtat ville rädda kännande varelser som lyssnade på mig, ju starkare var ljuset av gong i andra dimensioner, jag strålade. Och onda varelser i andra dimensioner som saboterar kännande varelser, upplöstes av vilkensomhelst form av barmhärtighet.
 • Att hantera bristen på tid med upprätta tankar

  Att skriva den här erfarenhetsberättelsen, till exempel, tar också tid. Reflexmässigt skulle jag ha kunnat säga att jag inte har tid. Men skulle det då inte vara ett allvarligt misstag? Skulle jag inte gå miste om en stor kultiveringsmöjlighet? Är inte mina fasthållanden och tillkortakommanden bara extremt uppenbara när jag igen läser mitt utkast till konferensen? Är inte detta en värdefull tid för oss att förbättras?
 • Kultiveringserfarenheter under koordinerandet av försäljning av Shen Yun biljetter och hotline

  Den sista föreställningen skulle just starta när en äldre man rusade fram till biljettluckan för att se om det fanns några biljetter kvar. Han sade att han sett föreställningen dagen innan och kände att den var så fantastisk, han ville se den idag också. Han väntade till föreställningen skulle börja för att låta dem som inte hade sett den köpa biljetter först eftersom han redan njutit av den en gång.
 • Från passiv till proaktiv

  2011, när vi gjorde dåligt ifrån oss beträffande Shen Yun i Österrike, upplevde många utövare en nedgångsperiod i kultiveringen. Resultatet blev ett tillstånd av passivitet som under en lång tid även drabbade projektet med konstutställningen "Sanning, Godhet och Tålamod". Idag vill vi berätta hur vi kom ur detta passiva tillstånd genom konstutställningen.
 • Fa-studier och kultivering i vardagen

  Min svärmor bodde med oss. Att bo tillsammans med sina svärföräldrar är en av de svåraste sakerna man kan göra. Jag trodde aldrig att något sådant skulle inträffa i mitt liv. Jag tyckte om att gå till jobbet för då kunde jag släppa problemen hemma ett tag. När det var dags att gå hem kände jag mig nedstämd. Jag suckade: "nu måste jag gå hem och bli tillrättavisad igen".
 • Några reflektioner kring min kultivering

  Avundsjuka är den andra avgörande punkten varför jag hade problem med överordnade. När jag lyssnade på Mästarens Audio föreläsning från Guangzhou nyligen insåg jag att jag är redan avundsjuk när jag inte kan vara glad från hjärtat för någon annan när han eller hon får något bra. När jag upplystes till det, vidgades mitt hjärta och jag insåg att jag hade gjort ett stort steg framåt i kultiveringen.
 • Aldrig ge upp

  Jag har blivit pressad att skriva erfarenhetsartiklar varje gång en årlig europeisk Fa-konferens närmat sig, men jag har alltid nekat till att skriva eftersom jag inte gjort bra ifrån mig på många sätt och därför inte haft något att dela med mig av. 2012 års europeiska Fa-konferens hålls i Belgien. Jag insåg att oavsett hur många aspekter jag måste förbättra så borde jag ändå reflektera över min kultiveringsprocess som pågått mer än ett årtionde.