Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Med några få ord: Effekten av utövares uttalandet

  Jag har inte skrivit mycket förrän nu då jag nyligen upplyste mig till det att skriva ner mina tankar var en del av att bekräfta Fa och att räta upp Fa. Varje artikel av lärjungarna, även om det bara är några få ord, kan bidra till att Dafa-lärjungar världen över formar en kropp. Dess upprätta kraft är ett slag mot ondskan.
 • Respektera vår Mästare

  Reflekterar sakerna vi gör i det vanliga samhället vår respekt? När människor ser och talar till oss, är vi verkligen en reflektion av vår Mästare och inte bara av våra egna nivåer? Att sakta ner och lugna våra sinnen, visa medkänsla i de värsta situationerna och kontrollera våra hjärtan – skulle inte endast vara respektfullt gentemot andra, utan även visa respekt för vår Mästare.
 • Att vara mer verksam och effektiv

  När jag tar mig tid att studera Fa och göra övningarna kan jag utföra mitt arbete mer effektivt. Jag behöver inte heller sova så mycket eftersom mina tankar är orubbliga och kraftfulla.
 • Avslöja de onda människorna

  Närhelst en Dafa-utövare i Fastlandskina förföljs till döds i ett arbetsläger, hjärntvättsklass etc, kommer vi, alla andra Dafa-utövare, snabbt att avslöja dessa onda människor som konspirerat och beordrat förföljelsen, likväl de som direkt deltagit i förföljelsen. Vi kommer att dokumentera och publicera personlig information såsom namn, kön, ålder, titel, arbetsplats, etc, för hela världen att se, på de onda människor som begått dessa brott.
 • Tonvikt på att samtidigt sända upprätta tankar runt om i världen

  Enligt min mening verkar de våldsamma onda krafter öka än att minska i dagens Fa-upprätande, då de blir allt mer desperata ju närmare sitt slut de kommer. Det är hög tid för oss att återigen inse vårt ansvar, att verkligen ta vårt ansvar.
 • Min nya förståelse om varför vi vädjar framför FN

  Men om vi inte tänker så här – Jag är en tysk utövare, han är en schweizisk utövare, du är en holländsk utövare etc – utan istället tänker att vi alla är europeiska utövare, så kommer vi verkligen att forma en hel kropp i Europa. Således är regeringsarbetet vad beträffar EU och FN självklart det ansvar som åligger oss.
 • Vi ska förstå andra utifrån ett medkännande hjärta

  Att kunna förstå andra är en manifestation av förståelsen att vi är en del av samma kropp. Bara genom att inse det kan vi se andras problem som våra egna och verkligen bry oss om varandra på djupet, inte bara ytligt. Att kunna förstå andra är givande och värdefullt. Att kunna förstå varandra är kraftfullt och kan öppna upp för kommunikation under svåra omständigheter. Vår förmåga att förstå andra visar hur mycket tolerans vi har.
 • Bli av med vanliga människors mentalitet, lägga ner ”självet” och placera Fa först

  När jag misslyckades med att titta inåt kunde jag inte vara försynt och vänlig gentemot medutövare. Därför, oavsett hur höga principer man talar om blir effekten säkert inte bra. Alltså, bara genom att främja en miljö där alla tenderar att titta inåt och där gruppen över lag höjer xinxing kan problemen lösas från grunden.
 • Att följa Fa-upprätandet

  När jag var sex år satt jag på en kulle nära mitt hem och funderade på hur det skulle bli när jag blev stor. Jag slöt ögonen och frågade: ”Vad kommer det att bli av mig när jag blir stor?” Då såg jag en skepnad av en ung kines och jag tänkte: ”Vem är han? Varför en kines?" Först när jag nådde en ålder av 51 insåg jag vem det var.
 • Kultiveringsdagbok: ”Rädda kännande varelser”

  Jag har samlat namnunderskrifter, delat ut flygblad, deltagit på möten, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Jag har verkligen gjort genombrott i min förståelse av Fa. Men levde jag upp till den standard som krävs i Fa-upprätandet?
 • Ett högtidligt ögonblick

  När jag såg de kvinnlig utövarna bära begravningskransen kunde jag se att de inte endast bar dessa kransar, de bar dem även med den djupaste respekt inför den tragiska förlusten av dessa liv. Jag rördes djupt av den uppriktiga vördnad som visades i deras högtidliga ansikten och deras långsamma, värdiga steg.
 • Musikens grund är dygd

  När människor komponerar musik för att uttrycka angenäma känslor och ädla tankar, kan denna typ av musik inte undgå att bli förtjusande. Vacker musik har sitt ursprung i ett hjärta med dygd.
 • Uppmaning från mellanstadieelev i Kina

  Jag går i mellanstadiet. Min mamma började att utöva Falun Gong när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag och min mamma ofta brukade lyssna till bandinspelningarna av Lärare Lis föreläsningar om principerna i Falun Gong. Fastän jag inte förstod så mycket av vad Läraren föreläste om på den tiden, började jag att gradvis förstå många principer om hur man är en bra människa.
 • Låt våra hjärtan vara förenade som En

  Vare sig formerna av förföljelse är misshandel eller vilseledande propaganda behöver vi vara förenade i våra hjärtan som En, även om våra uppgifter måhända är olika.
 • Tankar om "himmelska demoner"

  Vad är de gamla kosmiska krafterna för någonting? Fa-upprätandet saknar motstycke och det finns inget liknande exempel att följa i kosmos historia. Mästare Li benämner dem gamla kosmiska krafter, så det är de sannerligen.