Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Kanadensisk utövare delar med sig av sin familjs berättelse

  Mitt namn är Michelle. Jag är en 32-årig kinesisk Falun Gong-utövare som bor i Vancouver. Jag skulle vilja berätta för er min berättelse och min skildring av min familj som bor i Kina
 • Upprätta Tankar och Upprätta Handlingar

  Ansträngningarna med regeringar och media borde fördjupas. Det behövs upprätta tankar vad gäller varje sak vi handskas med. Första tanken när man stöter på ett problem är viktig och borde vara en upprätt tanke – förneka all förföljelse av Dafa, vi borde stå emot det för det borde inte hända. När upprätta tankar kommer fram kommer de att följas av upprätta handlingar och samtidigt kommer idéer om hur man bäst kan använda tillfället som dyker upp.
 • Den mest lyckligt lottade människan i kosmos

  Vid en ålder på 89 år kan det tyckas lite sent på dagen att hänge sig åt något nytt för återstoden av livet. Men även vid ett så sent stadium vet jag att jag har funnit min väg till sist, med en ny horisont, en ny förståelse.
 • Hur vi bättre kan klargöra sanningen till media utanför Kina

  Genom ihärdiga och fördjupade ansträngningar med att klargöra fakta har framför allt människor utanför Kina, fått en bättre förståelse av oss. Hur gör vi då våra sanningsklargörande ansträngningar mer solida?
 • Tacksamhet

  Medan utövare arresterades, misshandlades och torterades i Kina var jag rädd för att bli iakttagen när jag delade ut flygblad i centrum. “Vad skulle folk säga?” Jag skämdes och undrade varför jag kunde vara här, fri och trygg, medan utövare i Kina fick utstå sådant lidande.
 • Affärer och kultivering

  Många människor säger att om du gör saker enligt Zhen Shan Ren (Sanning Godhet Tålamod) så kan du inte göra ett bra arbete som chef. Min erfarenhet har bevisat att det är fel.
 • En tysk utövares berättelse

  "På Himmelska Fridens Torg blev vår grupp bara lämnad ostörd i cirka en knapp minut. Det var tillräckligt med tid för att ta ett foto som ännu idag inte har mist effekten när jag berättar för människor om situationen i Kina, om förföljelsen och tortyren. Jag berättar för dem att jag var där; att man måste ta ett avgörande steg framåt, ibland ett jättesteg."
 • Beslutsamt sinne med ett orubbligt hjärta

  Jag hade ingen kontakt med andra utövare och kände inte till var övningsplatsen låg. Jag hade heller inte en aning om att 100 miljoner människor utövade Falun Gong i Kina. Jag fann det ganska underligt när förföljelsen började den 20 juli 1999 för Falun Gong är ju bra – varför är detta förbjudet att utöva? Detta hindrade dock inte min kultivering utan jag fortsatte att läsa Fa och öva.
 • Förståelse angående Fa-studier och om att läsa artiklar på Falun Dafa hemsidor

 • En kinesisk utövares tacksamhet över Fa och Buddhaljuset som lyser upp hennes familj

  Många politiska kampanjer, som kulturrevolutionen och det stora språnget har efteråt visat sig vara fel. Denna gången är det personen som ansvarar för förföljelsen mot Falun Gong som har fel.
 • Hur kan vi bli bättre på att berätta fakta

  Vårt mål är att berätta fakta för människor. Många av dem känner inte till sanningen. De är bara offer för Jiangs lögner och propaganda och det är inte de som genomför förföljelsen.
 • Reflektioner i valtider

  Min förståelse är att vi här och nu, när politikerna vill träffa oss, har en fin chans att upplysa våra styrande om vad som sker i Kina och världen och därigenom ge dem chansen att ta ställning och kunna positionera sig på ett bra sätt, vilket också påverkar vår stad/region/land på ett positivt sätt.
 • Varför vi utövare läser boken Zhuan Falun om och om igen...

  Reflektioner på namnet 'Zhuan Falun' och vikten av att läsa denna bok upprepade gånger från början till slut.
 • Vink i en dröm

  Två vägar framträdde framför mig, en var formlös men fortsatte oändligt, lugnt och utan några missöden längs med vägen. Den andra är vad mina ögon kan se, full av spännade scener. Jag insåg att de farhågor som jag tidigare hade haft då jag färdades längs den senare vägen skapats av mina ögon och mitt hjärta.
 • Falun Dafa gav mig en frisk kropp och själ

  I april 1997 gav mina släktingar mig en kopia av Zhuan Falun. Jag lärde mig de fem övningarna under tre dagar och jag kände mig lätt och energisk i hela kroppen.