Utövares Forum, Vetenskapliga rön, Öppet Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Kommentar | Opinion | Klargörande | Övrigt | Vittne | Jingwen

 • ”Sanningen är rakt framför oss”

  Jag genomgick en operation för att ta bort en cancertumör i min tjocktarm den 31 maj 2012. Efter operationen kom en vän, som utövar Falun Gong, för att träffa mig. Hon berättade för mig och min familj om Falun Gong; att det är en traditionell meditationsutövning för sinnet och kroppen och som förföljs brutalt av den kinesiska staten.
 • Sett i andra dimensioner: Försaka inte det som Mästaren har gjort för oss

  Jag skulle vilja dela med mig det jag nyligen har sett med mitt himmelska öga och som visar den enorma uthålligheten, givandet, förväntningar och förhoppningar som vår Mästare har. Mitt syfte är att uppmuntra andra utövare att ta Fa som lärare och kultivera flitigt.
 • Om att eliminera agg

  Att låsa in andra är att låsa in sig själv. Att låsa in det förflutna är att låsa in sitt hjärta. Agg växer inne i ett mörkt hus. Öppna fönstret och låt solljuset komma in.
 • Tiden väntar inte på någon

  Möjligheterna är verkligen begränsade, så låt oss värdesätta varje dag Mästaren har förlängt för oss, så att vi kan höjas.
 • Om utövare och ta emot kritik

  När jag hjälpte andra utövare att komma över sin sjukdomskarma, upptäckte jag att det fanns ett gemensamt problem som gjorde att de inte kunde ta emot kritik. Det här problemet hindrade dem att höja sig i sin kultivering. Mästaren har också talat om den här frågan.
 • Erfarenhetsutbyte om min kultivering

  För att uppmuntra mig själv i min kultivering läser jag ofta artiklar från Minghuis webbsida. Jag gick också till konferensen i Madrid i oktober 2014 och New Yorks Fahui i maj 2015. På denna konferens i Wien ville jag dela med mig av mina anspråkslösa kultiveringserfarenheter emedan jag vet att alla våra kultiveringsvägar är olika och unika och att allt vi gör och allt vi möter är en del av vår kultivering. Jag bad sedan vår vördade Mästare om hjälp.
 • Erfarenhetsberättelse

  Jag heter Mai och kommer från Sverige. Sedan jag var runt 19 år har jag undrat, vad kan jag göra för att slippa komma tillbaka till denna nivå av mänsklighet.
 • Kultiveringserfarenheter i Nordirland

  Jag flyttade till Belfast 2014, och endast ett fåtal personer kände till Falun Gong. Kineserna som lever där hade inte haft många möjligheter att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Jag var medveten om att jag måste ha en ödesbestämd relation med dem och att det var Mästaren som hade arrangerat för mig möjligheten att rädda kännande varelser i Nordirland.
 • Kultivering på arbetsplatsen: Nuvarande förståelser om Fa-principer

  Bästa medutövare,Jag är Petra, en tysk Falun Dafa-utövare. Det var för elva år sedan jag började utöva Dafa. Jag var mycket flitig i början och fortsatte vara det i flera år. Jag började emellertid under de senaste åren slå av på takten i min kultivering. Det var först helt nyligen som jag insåg detta.
 • Så minns jag min kultiveringsväg

  Jag heter Sergey och jag är 41 år. Jag började studera Fa och klargöra sanningen år 2000. Efter att ha läst Mästarens ord från "Fa-undervisning vid 2015 år Fa-konferens i New York" kände jag att jag ville dela med mig av mina erfarenheter på en konferens.
 • Kultivering under Shen Yun-promotion

  Jag tog över samordningen av klubbpresentationer förra året. På ett personligt plan är denna verksamhet av stort intresse för mig, eftersom människor i högre klass kan nås via denna verksamhet lättare och vi kan prata med dem mer ingående. Vi kunde organisera en presentation genom huvudsamordnaren för Europeiska Falun Dafa-föreningen i Wien under januari i år. Även om många klubbar visade intresse för att vara värd för en presentation var det mycket som föll bort på grund av en kort tidsram. Detta var, som det i slutändan visade sig, ett problem som dök upp på ytan, men var ett tillfälle för mig att hitta tillkortakommanden i mitt hjärta. Jag kände dock inte igen detta i början. I stället upplevde jag ett växande tryck och utvecklade tanken: "Jag måste skaffa ett så stort stöd. Jag måste fastställa datum för presentationerna."
 • Renad under förberedelserna för Shen Yun-föreställningar

  Jag är en utövare som har erhållit Fa under 2002. Under en lång tid var jag väl medveten om att Mästaren guidade och skyddade mig som om jag var en baby. Ibland när jag fick prövningar kunde jag betrakta mig själv som en utövare. Jag tittade inåt, studerade Fa mer på allvar och sände upprätta tankar. Jag visste: Allt jag lider av är återbetalning av karma. Detta var min förståelse.
 • Önskan att verkligen vilja kultivera kommer helt an på oss själva

  Den senaste månaden har det varit svårt för mig att studera Fa med ett stilla sinne. En mängd fasthållanden till själviskhet, rädsla, girighet och att bekräfta sig själv har visat sig. En omfattande själviskhet började sprida sig i mitt sinne och jag ville inte längre kultivera.
 • Att smälta in i Fa-upprätandet genom att jobba heltid i vår media

  Även fast jag har utövat sedan 1998 har jag inte varit involverad på heltid i något av våra mediaprojekt. Jag har vid flera tillfällen genom åren blivit tillfrågad om att involvera mig men jag hade fullt upp med att driva mitt eget företag och trodde att jag inte hade tid att involvera mig på heltid. Dessutom, när jag tänkte på vår media kände jag mig mycket pessimistisk angående våra möjligheter att lyckas att uppfylla Mästarens önskan. Jag såg bara våra hinder. Medan jag hade fullt upp med att tänka att det var omöjligt offrade mina medutövare tyst allt de hade för att uppfylla Mästarens önskan, arbetandes outtröttligt dag och natt. Men på den tiden hade jag för många mänskliga föreställningar för att se det klart.
 • Att känna sömnighet och slumra till under Fa-studier är opassande

  Läraren talade i sin föreläsning om att det är viktigt att studera Fa i grupp. Enligt min förståelse är det opassande att vara sömnig eller att slumra till när vi studerar Fa tillsammans. Varje utövare som sett eller visat ett sådant uppförande borde se inåt och fundera över var i sin utövning de har tagit en omväg.