Utövares Forum, Vetenskapliga rön, Öppet Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Kommentar | Opinion | Klargörande | Övrigt | Vittne | Jingwen

 • Tyskland: Erfarenhetsutbyteskonferensen gav utövare värdefulla insikter

 • Shen Yun förändrade min kultivering fundamentalt

  Jag vill gärna dela med mig av några förståelser som jag fått under 2014 års Shen Yun föreställning i Wien. De här insikterna har bidragit till att omvandla min kultivering fundamentalt.
 • Titta inåt och rena sig själv i enlighet med Fa

  I hela mitt liv så längtade jag efter att lära mig om universums lagar, att leva i enlighet med dem och att vara i harmoni med universum. Jag har alltid haft känslan att någon vakar över mig och jag har försökt att vara en god människa. Men det har varit några smutsiga saker längst in i mig som fyller ”flaskan”.
 • Min resa med att få Fa och min kultiveringserfarenhet

  Jag kommer från Xinjiang i Kina. Jag har nu kultiverat i mer än tre år nu och jag har mycket i mitt hjärta som jag vill dela med mig av till medutövare. På grund av språkbegränsningar, så visste jag inte hur jag skulle uttrycka mina tankar tydligt och det kändes mycket pressande. Processen med att skriva en erfarenhetsutbytes artikel är som en ny kultiveringsprocess för mig. Det är också en process att släppa fasthållanden till rädsla, underlägsenhet, berömmelse och framgång såväl som att släppa ego. Jag klarade att fullfölja denna erfarenhetsberättelse med hjälp av Mästaren.
 • Höja min kultivering genom Dafa-projekt

  Mitt namn är Sandra och jag är en utövare från Spanien. Jag kom till Spanien från Edinburgh, där jag fick Fa 2006. Förutom att regelbundet deltar i lokala aktiviteter som vi ordnar, har jag även deltagit i många Dafa-projekt såsom The Epoch Times, klargjort sanningen till politiker, The Art of Zhen, Shan, Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) och Shen Yun.
 • Erfara Dafas mirakel när man ägnar uppmärksamhet till de tre sakerna

  Ärade Mästare och medutövare,Jag började att utöva Falun Dafa år 1997. Sedan dess har Mästaren hjälpt mig att släppa fasthållanden genom att gå igenom tester eller när jag möter prövningar och problem. Dessutom så bekräftar jag att en Dafa lärljunge måste göra de tre sakerna. Jag känner brådskan och ansvaret från det enorma Fa-upprättandet.
 • Kultiveringserfarenheter från tio års utövande

  Jag är en utövare i Frankfurt, Tyskland. Jag kom till Tyskland 1992. Eftersom jag bodde utomlands hade jag inte hört talas om Falun Gong eller förföljelsen efter den 20:e juli 1999. År 2004 såg jag en video som introducerade Dafa, hemma hos en god vän i USA. Mitt första intryck var att det inte var något fel med "Saninng, Godhet och Tålamod". Det kändes naturligt att följa de här principerna. Så jag köpte Zhuan Falun och några av de senaste artiklarna av en vän och lärde mig övningarna.
 • Att klargöra sanningen till kinesiska turister

  Jag lämnade Kina och reste till Thailand under 2006. Jag värdesatte verkligen när jag klargjorde fakta om Falun Gong till människor i Thailand för första gången eftersom jag aldrig hade gjort det utanför Kina innan. Jag kände att det var privilegierande att få förklara fakta om Falun Gong till de kinesiska turisterna i ett fritt samhälle. Jag var tillsammans med min äldre syster, men vi kunde inte gå ihop för att göra sanningsklargörande eftersom en av oss var tvungen att stanna hemma eftersom vi inte hade råd med avgiften för att ta bussar för två personer. Jag kunde känna att Mästaren var på min sida för att hjälpa mig i min sanningsklargörande som jag kände att jag var omgiven av ett starkt energifält som avskärmade mig från den gassande solen i Thailand och höll mig sval
 • Sanningsklargörande vid turistattraktion tillät mig att kultivera som i början

  Sedan förra årets Los Angeles Fa-konferens, har jag försökt att klargöra fakta vid en turistattraktion. När jag kände att det inte var så många turister i Norge, gjorde det att jag inte lade alltför stor ansträngning på det. När jag hörde vad Mästaren hade sagt i konferensen i New York Fa i år: "Som jag nämnde i förra Fa-konferensen, [vår grupp som helhet] får inte sluta upp med vårt sanningsklargörande vid turistattraktioner. Speciellt med turister som kommer ut ur Kina, du måste verkligen fokusera ditt sanningsklargörande på dem. Utövare överallt vidtar åtgärder, och gör det bra." Jag kände att det fanns en lucka. Den 27 maj i år började jag att klargöra fakta vid turistattraktion för att hjälpa till med att rädda kinesiska turister som kom från långtifrån.
 • I grunden förändra vårt sätt att tänka

  Jag tackar Mästaren för att ge mig en unik möjlighet att delta i att promota Shen Yun i Milano. I år var det första gången jag deltog i promotande av Shen Yun. Genom att studera Fa och utbyte med andra utövare hade jag förstått vikten av att ägna sig åt att promota Shen Yun för att rädda varelser, men min förståelse var på en ytlig nivå. Jag visste att jag skulle göra det, men jag insåg inte vad det betyder att promota eller vad detta innebar.
 • Förbättra sig själv under processen av att vara med i orkestern

 • Att gå framåt i kultivering

  Jag fick Fa 2007 på mitt universitet i Dublin. I mitt hjärta visste jag alltid att Falun Dafa var en väldigt speciell metod som inte liknande någon annan qigongmetod för att hålla sig frisk. På grund av mina mänskliga fasthållanden och en otillräcklig förståelse av Fa slutade jag så småningom att utöva. I början av 2013 insåg jag att det jag verkligen ville utöva var Falun Dafa. Jag har alltid vetat att Falun Dafa är en storartad kultiveringsmetod som är annorlunda jämfört med alla andra kultiveringsmetoder. Efter att jag börjat om på nytt i början av 2013 kände jag att Mästaren inte hade gett upp beträffande mig.
 • Föbättra sig genom Fa upprättande kulivering och rädddanden av kännande varelser

  Mitt namn är Wenhang, från Schweiz. Jag har, ända sedan jag var barn, ofta haft drömmar med scener som skulle hända mig senare i verkliga livet. Jag blev chockad i början men sedan vande jag mig vid det. Jag betraktade människor och saker runt mig, och alla jagade efter berömmelse och lycka. Om meningen med livet var detta, skulle det vara för tråkigt. I gymnasiet började jag tänka på meningen med livet. På universitetet började jag läsa böcker om universum, livet och till om utomjordingar för att finna svar. När qigong blev populär, min bror var förtjust i det, läste jag böcker av nästan varenda berömd qigongmästare. Jag till och med deltog i en qigongklass för jag ville verkligen uppleva det här, men det blev ingenting av det.
 • Min kultiveringserfarenhet

  Jag började utöva Dafa med min mor 1999. Jag var bara åtta år gammal på den tiden. Vi gick regelbundet tillsammans till övningsplatsen för att öva, och lite senare gav min mor mig boken "Zhuan Falun" och sade att jag skulle ha den med mig hela tiden. Naturligtvis kunde jag inte förstå många saker i den på grund av min ålder men jag fortsatte att läsa lite grand hela tiden.
 • Att bli stärkt av att mogna