Support, Stöd från Europa

EU | FN | NGO | Regering | Parlamentariker | Europarådet | VIPs

 • Över 160 000 namnunderskrifter mot organstölder i Kina överlämnades till FN

  Över hela världen har förespråkare för mänskliga rättigheter begärt att regeringar ska undersöka och fördöma påtvingade organstölder från samvetsfångar i Kina. Mer än 160 000 människor gav sitt stöd till begäran att FN ska utreda saken. Namnunderskrifterna samlades in mellan den 6 oktober och 22 november 2012.
 • Skotlands parlamentsledamöter uppmanar FN att göra en undersökning om organskörd i KKPs fängelser

  Den 5 november 2012 lade parlamentsledamot Bob Doris från Skottland fram en motion som fördömer det kinesiska kommunistpartiets organskörd från levande Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar. Motionen som även ber FN att göra en undersökning av hemskheterna fick snabbt stöd från 29 andra parlamentsledamöter i Skottland.
 • 2 000 kineser skrev under petition för att släppa Falun Gong-utövare

  Över 2 000 människor i Hunanprovinsen i Kina har skrivit under en namninsamling för frisläppandet av en fängslad Falun Gong-utövare, i en av de största sympatiyttringarna för den förföljda andliga metoden. 56-årige He Jincui från staden Chenzhou greps i juli efter att delat ut informationsmaterial om den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong-utövare.
 • Tyskland: International Society of Human Rights fördömer organskörden

  Den 7 november 2012 höll International Society of Human Rights i Tyskland en presskonferens i Düsseldorf för att uppmärksamma människorättsbrotten i Kina. Talarna underströk att den enda lösningen är att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) tyranni upphör. Talarna fördömde KKPs organskörd från levande Falun Gong-utövare.
 • Sverige: Allmänheten och riksdagspolitiker fördömer KKPs organskörd

  Svenska Falun Gong-utövare gjorde en namninsamling på Hötorget och Medborgarplatsen i Stockholm den 20 oktober 2012. Namninsamlingens mål var att exponera organskörden från levande Falun Gong-utövare i Kina och genom denna uppmuntra FN att göra en oberoende undersökning av de här brotten för att få ett stopp på dem så fort som möjligt.
 • Belgien: Falun Gong-utövare har sanningsklargörande aktiviteter i Bryssel

  Bryssel är den Europeiska Unionens politiska centrum och staden är även känd som Europas huvudstad. Den 26 oktober 2012 samlades Falun Gong-utövare i Bryssel för att ha olika aktiviteter och väcka allmänhetens goda sida samt för att arbeta tillsammans för att stoppa det kinesiska kommunistpartiets 13 år långa förföljelse.
 • Amnestyaktion för Falun Gong-utövare i arbetsläger

  Två Falun Gong-utövare har torterats under fångenskap i ett arbetsläger i staden Harbin, Heilongjiangprovinsen, enligt en blixtaktion som Amnesty International startade i torsdags. Enligt Amnesty, som baserat sin rapport på uttalanden av före detta fångar i Qianjins arbetsläger, har både Wang och Hailong utsatts för tortyr.
 • Italien: Florens kommun antar en motion där man ber om ett slut på förföljelsen av Falun Gong

  Kommunfullmäktige i Florens antog en motion om att skydda åsikts- och religionsfriheten i Kina den 27 juni 2012. Genom motionen vill man se ett slut på förföljelsen av Falun Gong och en undersökning av organstölderna från levande Falun Gong-utövare. Samtidigt som de bägge motionerna antogs i städerna passade utövare lokalt på att ha en informationsdag i närheten av stadshuset.
 • Italiensk parlamentsledamot ställer fråga gällande Falun Gong till EU-kommussionen

  Till exempel planerar Högsta domstolen i Ryssland att förbjuda Falun Gong-publikationer. Utan tvekan så bryter förföljelsen uppenbart mot mänskliga rättigheter. Religiös- och kulturell frihet är helig. Alla försök till att inskränka på, eller till och med utradera, är ett brott som bör beivras eller å det bestämdaste fördömas
 • Tjeckien: Människorättskommitté: Stoppa förföljelsen av Falun Gong

  Den 23 maj 2012 diskuterade den tjeckiska senatens utbildnings-, forsknings-, kultur-, människorätts- och petitionskommitté ett förslag om att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Medlemmarna var enade om att få ett slut på förföljelsen och antog resolutionen. Resolutionen kräver att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) omedelbart tar bort förbudet mot Falun Gong.
 • FGI: Amnesty utfärdar blixtaktion för kidnappade Falun Gong-utövare

  Amnesty International har utfärdat en blixtaktion (urgent action) om att för Falun Gong-utövare riskerar att utsättas för tortyr, då en en hel by genom hot ska fås att dra tillbaka en petition som kräver deras frisläppande.
 • Flamländsk parlamentsledamot gör Sydkoreas president uppmärksam om hans stöd till Falun Gong-utövare som söker asyl i Sydkorea

  Den flamländske parlamentsledamoten och samhället Kasterlees borgmästare, Ward Kennes, skickade ett brev till Sydkoreas president för att uttrycka sitt stöd till de förföljda kinesiska Falun Gong-utövare som söker asyl i Sydkorea. En kopia av brevet kommer även att sändas till ambassadören för Sydkorea i Belgien, Ho-Young AHN.
 • Europaparlamentariker skriver till stöd för Falun Gong

  Som vi vet inledde den kinesiska regimen förföljelsen av Falun Gong den 20 juli 1999 och den har varit ojämförbar i sin storlek på senare tid. Falun Gong-utövarna har bibehållit ett tyst mod under deras stillsamma och omfattande antiförföljelse-kampanj fram till idag. Era ansträngningar för att uppmärksamma den här förföljelsen är väsentlig för kampen mot den
 • Falun Gong-aktivitet och presskonferens i Rom

  Den 1 juni 2011 höll det tolfte distriktet i Rom och Falun Gong-utövare en gemensam aktivitet med titeln ”Stoppa förföljelsen av Falun Gong” i distriktets konferenshall. En representant för distriktet, Peter Roan Angelo Massaro, ordförande för idrotts- och kulturkommittén deltog vid aktiviteten.
 • Finland: Parlamentariker uppmuntrar folk att stödja Falun Gong

  Den 12:e Världsstads-dagen i Helsingfors hölls den 28-29 maj 2011 och på plats, precis som tidigare år, fanns lokala Falun Gong-utövare för att informera om övningsmetoden och den hemska förföljelsen som den utsätts för i Kina. Världsstads-dagen besöks av tiotusentals människor varje år och det är ett av de största evenemangen i Finland.