• Brev från tyska Falun Gong-utövare till medborgare i Shenyang och Benxi

  Kära medborgare, förföljelsen pågår omkring er och era landsmän och kamrater lider. I över femtio år har miljontals liv tagits av det kinesiska kommunistpartiets våldsamma natur. Över hälften av det kinesiska folket har berörts direkt eller indirekt. Idag dödar kkp Falun Gong-utövare och använder rykten för att bedra tusen och åter tusen goda människor så att de kan göra som de vill. Kära medborgare, för er själva, era barn och för vår kinesiska nation, gå med ett modigt hjärta samman med oss för att få ett slut på förföljelsen.
 • Kinesisk student i Schweiz vädjar om hjälp med att rädda sin mor som sitter fängslad i Kina utan att ha begått något brott

  Jag heter Wang Xiaoyang och jag är en kinesisk student som studerar i Schweiz. Jag hade tre nära anhöriga i Kina: min 84-åriga mormor, min 66-årige far som har varit sjuk och min 55 år gamla mor. Min mor är Falun Gong-utövare och hon är den som försörjer familjen ekonomiskt och stöttar den med sin energi och goda humör. Alla är de vanliga laglydiga medborgare som bara vill leva ett liv i lugn och ro.
 • Online-petition för att rädda Jiang Renzheng

  Den 7 mars 2005, deporterades Jiang, Guo och deras två små barn från Tyskland till Folkrepubliken Kina. Kina förföljer alla som utövar Falun Gong, utan undantag. Tyskland vägrade att ge den här familjen asyl, eftersom de tyska myndigheterna trodde att den här familjen var utom fara.
 • Målningar av Falun Gong-utövare: ”Skönhet som kommer från väst”

 • Falun Gong-utövare vittnar inför FN om förföljelsen i Kina

  För att klargöra sanningen om Falun Gong mitt bland den kinesiska kommunistregimens propaganda berättade jag om mina personliga erfarenheter om Falun Gong och dömdes därför att avtjäna två år i tvångsarbetsläger, mellan januari 2002 och januari 2004. I en rapport till FN:s människorättskommission den 13 februari 2004 hävdade den kinesiska regeringen att man omvandlat mig genom utbildning och försäkrade att jag behandlats bra i arbetslägret. Idag skulle jag vilja berätta för alla att dessa påståenden är lögner.
 • Arbetarbladet: Förföljelsen av Falun Gong-utövare fortsätter

  Falun Gong är en allmänt erkänd hälsometod för kropp och själ. De flesta svenskar har på något sätt fått vetskap om att det pågår en mycket brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina. När ska de ansvariga för förföljelsen bli stoppade? Hur länge till kan omvärlden tyst betrakta denna ondska och förvridna människosyn?
 • Tyska Falun Gong-föreningen: “Singapore bör akta sig för att bli medhjälpare till den kinesiska diktaturen”

  Den 4 maj besökte representanter för den Tyska Falun Gong-föreningen Singapores ambassad i Berlin och lämnade en petition. Anledningen till besöket var den orättvisa domen som utdelades av en domstol i Singapore mot två utövare som gjorde övningarna och delade ut CD-skivor med information om den kinesiska regeringens förföljelse mot Falun Gong-utövare.
 • En holländsk utövares berättelse om hur han kidnappades av polisen i Kina

  Efter att ha rest omkring två veckor i södra Kina anlände jag till en plats i Yunnanprovinsen som hette Dali, där jag stannade på ett hotell några dar. På morgonen den 24 maj blev jag tillfrågad av en främling om jag hade hört talas om Falun Gong. Jag tänkte omedelbart att denne person arbetade för den kinesiska regeringen och att de letade efter mig och att jag borde ge mig av.
 • Svensk utövare skriver till Sveriges statsminister

  Till Statsministern,Jag vore mycket tacksam om Du vill ta Dig tid och läsa igenom dessa rader. Jag förstår att Du är en mycket upptagen person men jag är mycket angelägen att få Din uppmärksamhet en stund.
 • Öppet brev till Singapores konsulat i Österrike

  Vi vädjar för er hjälp, att uppmana regeringen i Singapore att ändra sitt beslut och behandla detta fall opartiskt i enlighet med lagen. Ingen regering borde offra frihet och rättigheter för det blotta syftet att ställa in sig hos kommunistregimen i Peking. Något kortsiktigt gynnande som sådana handlingar skulle skörda överskuggas stort av skadan som skett till förmån av Singapores rättsäkerhet, dess rykte i det internationella samfundet och välbefinnandet för dess folk.
 • Brev från Nordiska Falun Dafa-föreningen till Singapores konsul i Norge

  Det har kommit till min kännedom att två oskyldiga, godhjärtade kvinnor har blivit orättfärdigt arresterade och belagda med dryga böter i ert land. Kvinnorna delade ut informationsmaterial med fakta om förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Kina. Enligt konstitutionen och internationella konventioner som ert land har ratificerat, har kvinnorna rätt till - enligt min mening är det dessutom deras (och allas) medborgerliga plikt - att avslöja sådana brott mot de mänskliga rättigheterna.
 • Premiär för ryska Clearharmony

  Skött på frivilligbasis av europeiska Falun Gong-utövare, syftar webbsidan till att informera om Falun Dafa och förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina, visa på det stöd som Falun Gong erhållit från olika delar av världen och låta läsarna känna till utövares ansträngningar att stoppa förföljelsen samt fungera som ett forum där utövare i Europa kan dela sina tankar och synsätt.
 • En vädjan om rättvisa ställd till myndigheterna i Singapore

  Om någon visar mod och rättrådighet genom att med olika medel informera allmänheten om brotten mot de mänskliga rättigheterna, borde de uppmuntras och respekteras.
 • Senaste franska översättningen av Zhuan Falun färdigställd

  Tack vare det hårda arbetet från Europeiska Dafa-utövare har en ny fransk version av Mästare Li Hongzhis bok Zhuan Falun färdigställts. Översättningar av introduktionsboken Falun Gong och huvudboken Zhuan Falun finns nu tillgängliga på över 30 språk.
 • Den spanska Falun Dafa-föreningen gratulerar till etableringen av den turkiska Falun Dafa-föreningen

  Det är med glädje vi tar emot nyheten om bildandet av den turkiska Falun Dafa-föreningen. Spanska Dafa-utövare sänder sina varma gratulationer till turkiska Dafa-utövare. Låt oss göra de tre sakerna på bästa sätt med upprätta tankar och handlingar och fullkomliga våra löften givna för längesedan.