Fa-konferens

 • Österrike: En framgångsrik Fa-konferens för erfarenhetsutbyte har hållits i Wien

  Den 18 mars 2007 hölls den femte Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte i Wien. Många, både erfarna och nya utövare, delade med sig av sina erfarenheter.Utövare från det forna Östtyskland delade sedan med sig av hur de gjort sig av med själviskhet och fått ett bättre samarbete med utövarna i Östeuropeiska länder.
 • Framgångsrik och varm Fa-konferens i Sibirien

  Mellan den 3-7 januari 2007 anordnade staden Krasnoyarsk i Ryssland den första sibiriska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte. De deltagande utövarna kom från städerna Krasnoyarsk, Tomsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Ulan-Ude, Irkutsk och Abakan.
 • Den tredje Tjeckiska erfarenhetsutbyteskonferensen

  Den 18 november arrangerades den tredje erfarenhetsutbyteskonferensen i Prag. Falun Gong-utövare från många europeiska länder delade med sig av sina erfarenheter. En utövare pratade om hur smärtsamt det kan vara att söka inåt. Hon delade med sig också hur hon fann att vår miljö är en spegelbild av vårt mentala tillstånd.
 • Frankrike: Fa-konferens för erfarenhetsutbyte har hållits i Paris

  På eftermiddagen den 26 november 2006 hölls 2006 års franska Fa-konferens för erfarenhetsutbyte i Paris. Utövare från Frankrike och fransktalande länder som Schweiz och Belgien deltog i den storslagna konferensen. Tretton utövare delade med sig av sina erfarenheter.
 • Tjeckien: Den tredje Falun Dafa-erfarenhetsutbyteskonferensen i Prag

  Den 18 november 2006, hölls den tredje erfarenhetsutbyteskonferensen under kultivering på Jordbruks Universitetets campus i Prag. Tio utövare från området delade med sig av sina erfarenheter om hur de hade höjt sig i kultiveringen och hur de under sitt arbete hade låtit fler människor få kännedom om förföljelsen av Falun Gong i Kina.
 • Turkiet: Falun Gong-utövare håller en erfarenhetstbyteskonferens

  Den 21:a oktober höll turkiska Falun Gong-utövare en minikonferens för erfarenhetstbyte. Över 30 utövare från Andaka (huvudstaden) och Istanbul kom till Moexun shi för att delta. Utövarna studerade även Fa och sände upprätta tankar tillsammans. Man uppmuntrade utövare till att jämföra hur de studerar och hur de kultiverar.
 • Ryssland: Den Europeiska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte 2006 har hållits i St Petersburg

  Den 30 september samlades utövare från Europa för att delta i den Europeiska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte. Konferensen hölls i centrala St Petersburg och öppnades klockan 10 med ett invigningstal av ordföranden för den ryska Falun Dafa-föreningen som hälsade hundratalet utövare hjärtligt välkomna trots att vägen till Ryssland inte varit så lätt.
 • 2006 års brittiska erfarenhetskonferens har hållits i London

  Den 27 augusti 2006 hölls den brittiska erfarenhetskonferensen i London. Drygt tvåhundra Falun Gong-utövare från Storbritannien deltog i konferensen och tjugo av dem, både västerländska och kinesiska, delade med sig av deras erfarenheter. De delade med sig av insikterna de fått genom att studera Falun Dafas principer.
 • Polen: Polens andra Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens hölls i Warszawa

  På söndagen den 13 augusti hölls Polens andra Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens i huvudstaden Warszawa. Konferensen var ett stort och magnifikt arrangemang med deltagare från 18 olika länder. Utövare delade med sig av sina erfarenheter om hur de släppt fasthållanden och höjt kultiveringsnivån genom Fa-upprätande kultivering.
 • Irland: Falun Dafa-utbyteskonferens i Dublin 2006

  Under konferensen delade Dafa-lärjungar med sig av deras insikter och förståelser om kultivering under den nuvarande fasen av Fa-upprätandet, vad de har lärt sig av tidigare misstag och hur de strävar efter att assimilera sig till Fa. Utövare delade även med sig av hur de förbättrat sitt xinxing medan de klartgjort fakta på olika sätt.
 • 2006 års Falun Dafa Erfarenhetsutbyteskonferens i Ukraina hölls i Kiev

  En ung utövare talade om hur han började jobba vid tidningen The Epoch Times. I början kunde han inte göra någonting, varken använda dator eller internet, han hade aldrig tidigare utfört ett redaktionsjobb. Men till sin förvåning kunde han på väldigt kort tid göra det som följd av visdomen från Dafa. Han berättade också för de andra deltagarna om hur han utvecklade ett fasthållande till att 'göra saker' pågrund av hans brist på Fa-studier.
 • Ukraina: Aktiviteter under Ukrainas Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens

  Den 28-29 maj hölls en Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev. Deltagarna var Falun Gong-utövare från Tyskland, Polen, Ryssland och andra större städer. Vid konferensen, som hedrades av ett hälsningsmeddelande från Mästare Li Honghzhi, delade ett dussintal utövare med sig av sina erfarenheter.
 • 2006 års Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens hölls framgångsrikt i Middleburg, Benelux

  Den 23 april 2006 hölls den andra Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Middelburg i Benelux, som ligger mellan Holland och Belgien. Utövare från Holland med sig av sina erfarenheter av att exponera förföljelsen mot Falun Gong för holländare och hur viktigt det är att ha upprätta tankar när man arbetar för att få ett slut på förföljelsen.
 • Den europeiska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hölls framgångsrikt i Genève

  2006 års europeiska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hölls i Genève den 2 april, med deltagare från bland annat Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Taiwan, Ryssland, Lettland, Rumänien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Irland, Belgien, Nederländerna.
 • Österrike: Den fjärde årliga Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hålls i Wien

  Den 4 mars hölls den fjärde årliga Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Wien. Utövare från Österrike och Tyskland delade med sig av sina erfarenheter av att kultivera och göra de tre sakerna väl.