Utbyte

 • Uppmuntrar andra att memorera Fa tillsammans

  Jag föreslog till min fa-studiegrupp att vi skulle memorera Fa tillsammans så att vi kunde uppmuntra och påminna varandra, samt att det inte var för sent att göra det. Jag sade också att om vi kunde uppnå detta tillsammans, skulle vi få så mycket.
 • Avundsjukans manifestation

  Roten till mina tankar var avundsjuka. Den har även manifesterat sig när jag pratade med andra utövare.
 • Hur jag kunde se mina egna fasthållanden i andras tillkortakommanden

  Jag insåg att närhelst det uppstod konflikter kring dessa elever, istället för att se inåt, så gjorde mina förutfattade meningar om dom mig jättearg, och för att behålla min auktoritet så slog jag genast ner på deras beteende
 • Redo att ta ett stort steg

  Jag skulle vilja dela med mig min senaste kultiveringserfarenhet sedan 2½ månader tillbaka. Den här perioden har verkligen varit mycket speciell och jag hoppas att den kommer att uppmuntra er andra.
 • Sett i andra dimensioner: Försaka inte det som Mästaren har gjort för oss

  Jag skulle vilja dela med mig det jag nyligen har sett med mitt himmelska öga och som visar den enorma uthålligheten, givandet, förväntningar och förhoppningar som vår Mästare har. Mitt syfte är att uppmuntra andra utövare att ta Fa som lärare och kultivera flitigt.
 • Om att eliminera agg

  Att låsa in andra är att låsa in sig själv. Att låsa in det förflutna är att låsa in sitt hjärta. Agg växer inne i ett mörkt hus. Öppna fönstret och låt solljuset komma in.
 • Tiden väntar inte på någon

  Möjligheterna är verkligen begränsade, så låt oss värdesätta varje dag Mästaren har förlängt för oss, så att vi kan höjas.
 • Om utövare och ta emot kritik

  När jag hjälpte andra utövare att komma över sin sjukdomskarma, upptäckte jag att det fanns ett gemensamt problem som gjorde att de inte kunde ta emot kritik. Det här problemet hindrade dem att höja sig i sin kultivering. Mästaren har också talat om den här frågan.
 • Önskan att verkligen vilja kultivera kommer helt an på oss själva

  Den senaste månaden har det varit svårt för mig att studera Fa med ett stilla sinne. En mängd fasthållanden till själviskhet, rädsla, girighet och att bekräfta sig själv har visat sig. En omfattande själviskhet började sprida sig i mitt sinne och jag ville inte längre kultivera.
 • Att känna sömnighet och slumra till under Fa-studier är opassande

  Läraren talade i sin föreläsning om att det är viktigt att studera Fa i grupp. Enligt min förståelse är det opassande att vara sömnig eller att slumra till när vi studerar Fa tillsammans. Varje utövare som sett eller visat ett sådant uppförande borde se inåt och fundera över var i sin utövning de har tagit en omväg.
 • När utövare ändrade sina föreställningar som en hel kropp, försvann en medutövares fysiska problem

  Vi insåg att det inte var medutövaren som inte gjorde bra ifrån sig, utan det var vi som envist höll fast vid våra mänskliga tankar som inte ville bli rörda, och Mästaren använde medutövaren för att hjälpa oss att bli av med våra mänskliga tankar.
 • Valmöjligheter vid penningvinster

  En person måste göra många olika val under loppet av sin livstid, valen som görs är olika från person till person, eftersom alla har sitt eget tänkesätt. Här nedan berättar jag om mina två val som Falun Dafa-kultiverare vad gäller ekonomisk vinning.
 • Fullbordan är inte möjlig om vi håller fast vid tid

  Jag förstår nu att jag hade följt ett mänskligt tänkesätt i stället för Fa. Jag tittade inte inåt efter orsaken. Förföljelsen slutar när Dafa-lärjungar ger upp sina fasthållanden till hur saker och ting borde vara.
 • Ändra mänskliga föreställningar och uppnå ett övernaturligt tillstånd

  Jag är en ung utövare och mycket lat, med ett starkt fasthållande till ett bekvämt liv. Nyligen ökade min arbetsbörda betydligt. Två arbetare skulle sköta fyra personers jobb. Jag blev tvungen att arbeta från morgon till kväll sju dagar i sträck.
 • Faran med att ljuga

  Jag är en liten Falun Dafa-utövare som kultiverar med det himmelska ögat öppet. Jag såg en massa stora ormar dyka upp i fältet till en liten utövare som ljög. När hon ljög så bet de henne. Jag försökte få henne att sluta ljuga många gånger men hon lyssnade inte på mig.