Magasin

  • Ledamot av Europaparlamentet uttrycker tvivel avseende olympiska spelen i Peking (foton)

    Efter en artikel i Danmarks största dagstidning, Jyllands-Posten, med titeln “Danmarks två partier kräver att prinsen låter bli att åka till Pekings olympiska spel”, publicerade Danmarks största sporttidning, Ekstrabladet, också en artikel som hade skrivits av den danska ledamoten av Europaparlamentet, Gitte Seeberg.
  • Turkiet: Ankaras kommuntidning skriver om Falun Gong

    I början av april 2006 innehöll Ankaras kommuntidning en artikel om Falun Gong. Artikeln innehöll bilder på övningsrörelserna och länkar till Falun Gong-webbsidor på både engelska och turkiska. Tidningens redaktör påpekade att man snart kommer att publicera några berättelser om Falun Gong som kultiveringsmetod