Pressmeddelanden

 • FGI: Välkänd kinesisk samvetsfånge stoppades vid gränsen

  Danielle Wang, amerikansk medborgare, och hennes amerikanske make återvände i tisdags från Kina med oförrättat ärende, bestörta över att den kinesiska regeringen inte låtit Wang Zhiwen – en av landet mest välkända Falun Gong-utövare – lämna Kina, trots giltigt pass och visum.
 • FGI: Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin

  Som president i Kina 1999 var Jiang Zemin allmänt ansedd som den drivande kraften bakom den brutala och kostsamma kampanj som inleddes i juli 1999 för att "utrota" Falun Gong i Kina. Det finns över 100 000 dokumenterade tortyrfall och 3800 verifierade döda genom myndigheters försorg.
 • FGI:Falun Gong-utövare blev olagligt arresterade i Belgrad inför toppmöte med Kina

  Dagen innan det tredje toppmötet mellan Central- och östeuropeiska länder och Kina inleddes blev flera europeiska medborgare olagligt fängslade i Belgrad för att de planerat att exponera brottet organstöld i Kina. Idag ett par dagar senare är de dock släppta.
 • FGI:15-årsdagen för vädjan i Peking - ökat motstånd mot förtrycket

  Människorättsadvokater och modiga medborgare tar alltmer offentlig ställning mot den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina.Denna nya utveckling visar på två saker. För det första, att det kinesiska folket nu mer allmänt ser igenom regeringspropagandan, såsom hatkampanjen mot Falun Gong. För det andra, man är så trött på kommunistregimen
 • FGI:Fyra advokater som försvarar Falun Gong-utövare kidnappade

  Fyra framträdande advokater för mänskliga rättigheter som företräder Falun Gong-utövare, fängslades i ett underjordiskt fängelse i nordöstra Kina, officiellt kallat ett "rättsutbildningscenter" (Legal Education Center) och har utsatts för misshandel.
 • Presskonferens - FN:s Högkommissionär ombeds sätta press på Kina

  På den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december, håller DAFOH en presskonferens i Los Angeles. Man kommer där be att FN:s Högkommissionär för mänskliga rättigheter sätter press på Kina, för att få ett slut olaglig organskörd från samvetsfångar. DAFOH,"Läkare mot organskörd", DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting), har under fem månader insamlat 1,5 miljoner namnunderskrifter. I petitionen krävs att denna verksamhet, som är djupt oetisk och dödlig, upphör.
 • FGI: 14 år av förföljelse och motstånd

  Falun Gong är en andlig disciplin där utövarna följer principerna sanning, godhet och tålamod. Miljoner människor i över 60 länder gläds över att i sina liv få följa dess goda principer. Falun Gong är även känt som försvarare av den kinesiska befolkningens trosfrihet.
 • FGI: Fruktansvärd förföljelse av Falun Gong i 13 år

  Efter 13 år och i skymundan fortsätter Kinas kommunistparti begå brott mot mänskligheten genom att i arbetsläger, fängelser, avlägsna interneringsläger och lokaler avsedda för organskörd, förfölja Falun Gong-utövare. Många svenskar frågar sig varför det har varit så tyst om en så fruktansvärd förföljelse.
 • FGI: "Falun Gong välkomnar Wen Jiabao!" "Ställ Jiang Zemin och hans gäng inför rätta!"

  Falun Gong-utövare i Sverige välkomnar Kinas premiärminister Wen Jiabao. Vi kräver samtidigt att Jiang Zemin och hans gäng skall ställas inför rätta för deras medverkan i förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Manifestationer kommer att hållas i Stockholm och Göteborg den 23-25 april.
 • FGI: Tolv års förföljelse av Falun Gong

  Den 20 juli 1999 inledde det kinesiska kommunistpartiet förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina med en stor kampanj för att sprida misstro och hat mot utövare i samband med landsomfattande frihetsberövanden av utövarna. Idag utgör Falun Gong-utövare i Kina världens största grupp samvetsfångar, där hundratusentals utanför rättslig prövning hålls i fångenskap.
 • FGI: Människorättsadvokat som försvarat Falun Gong misshandlad i kinesiskt fängelse

  En människorättsadvokat från nordöstra Kina som i november 2009 dömdes till sju års fängelse för att ha bistått Falun Gong-utövare, har blivit slagen och satts i isoleringscell, uppger källor i Kina för Falun Dafa Information Center.
 • FGI: Tio år efter självbränningen på Himmelska fridens torg - en fortsatt dödlig komplott

  Västerländsk medias misslyckande att med vederbörlig noggrannhet bedömma motsägelsefulla uppgifter har alltför ofta lett till okritiskt godtagande av kommunistpartiets linje om identiteten på offren för händelsen. Detta har i sin tur bara förstärkt propagandaeffekten av självbränningen..
 • FGI: Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong.

  New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.
 • Pressmeddelande: Mänskliga rättigheter i Kina – tio år av brott mot Falun Gong

  I tio år har den kinesiska regimen förföljt Falun Gong-utövare i Kina, men också i övriga världen. Tusentals har dödats, efter tortyr eller efter att ha berövats sina organ, hundratusentals har fängslats olagligt och 100 miljoner har hindrats i sin utövning av metoden. För att uppmärksamma den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong, pågår de kommande veckorna en turné i Sverige.
 • FGI: Familj i Harbin drabbad av ett andra dödsfall

  "Under en nu tioårig brutal förföljelsekampanj är det inte ovanligt att familjer har flera medlemmar som dödats, utsatts för tortyr eller fängslats." Falun Dafa Information Center har fått information om att en 51-årig Falun Gong-utövare som hölls fången i Harbins Daqing-fängelse avled i fängelset den 23 maj efter övergrepp.