Stora personligheter inom kinesisk kultur

 • Dong Feng – upphovsmannen till ”Aprikosskogen”

  I Kina kallar medicinsk personal sig ofta för ”Aprikosskogens folk”. Uttrycket kommer ursprungligen från en välkänd läkare i traditionell kinesisk medicin vid namn Dong Feng som levde under den Östra Handynastins och de Tre kungadömenas tid (Wu, Wei och Shu-Han).
 • Hua Tuo – kirurgins pionjär i Kina

  Hua Tuo levde i slutet av Östra Handynastins era och bevittnade regeringens korruption och krigsherrarnas uppror. Han såg översvämningar och torka dra in över landet utan att det vidtogs några förebyggande eller begränsande åtgärder. Som en följd utbröt epidemier vilka fick katastrofala följder.
 • Hua Tuo – kirurgins pionjär i Kina

  Hua Tuo levde i slutet av Östra Handynastins era och bevittnade regeringens korruption och krigsherrarnas uppror. Han såg översvämningar och torka dra in över landet utan att det vidtogs några förebyggande eller begränsande åtgärder. Som en följd utbröt epidemier vilka fick katastrofala följder.
 • Zhao Yun - lojal modig general med integritet

  När Zhao Yun var ung letade han efter en godhjärtad och lämplig mästare som han skulle kunna följa. Han träffade på Liu Bei som han tyckte var både dygdig och generös. Han beslöt sig omedelbart för att tjäna Liu Bei och arbeta mot dennes mål, vilket var att återuppliva Handynastin.
 • Zhang Fei - en tuff och vild krigare med inslag av klokhet

  Zhang Fei var en modig general men ganska grym av sig som krigare. Han levde under de Tre kungadömenas tid då han tillsammans med Guan Yu hjälpte Liu Bei att grunda kungariket Shu Han. De tre hade ingått ett brödraskap, Persikoträdgårdens brödraskap, och det stod de fast vid till livets slut.
 • Zhuge Liang - symbol för intelligens och strategi

  Cao Cao var imponerad av Guan Yus färdigheter inom krigskonsten och hans karaktär, och försökte på olika sätt vinna över honom på på sin sida. Han behandlade Guan Yu med stor respekt och utsåg honom till general. Han erbjöd Guan Yu dyrbart guld och gåvor av silver, vackra kvinnor och en berömd stridshäst som sades vara den genom tiderna snabbaste hästen.
 • Zhuge Liang - symbol för intelligens och strategi

  Zhuge Liang (181 – 234 e. Kr.) var en välrenommerad politisk rådgivare, militär strateg och ett geni inom mekanik och matematik. Tack vare hans råd och strategier grundade Liu Bei framgångsrikt Shu-Han-riket. Efter Liu Beis död blev han regent och förbundskansler och ägnade resten av livet åt att sköta riket.
 • Lu Meng - soldat och analfabet som blev vis och lärd general

  Lu Meng hade inte tillgång till någon utbildning i sin barndom, men han var mycket skicklig på kampsport. Han var djärv och förtjust i Ban Chaos citat "Man kan inte fånga tigerns unge utan att ge sig in i tigerns kula." Vid 16 års ålder förklädde han sig till en vuxen och smög sig in bland trupperna när de utkämpade strider.
 • Sun Quan - mästare i att hitta talanger till riket

  När Sun Quans far dog och hans bror mördades ledde detta till att han vid arton års ålder ärvde broderns territorium. Eftersom han gynnade och befordrade talanger överlevde Sun Quan flera kriser och skapade därmed en stark närvarokänsla i de Tre kungadömenas kaotiska period.
 • Cao Cao - kapabel men kontroversiell minister i en kaotisk tid

  Vid 35-års ålder uppbådade Cao Cao en liten armé tack vare familjeallianser, vänner och lokala personer. Även om han i de första striderna led många nederlag, främst på grund av djärv strategi, lyckades han tack vare sina exceptionella ledaregenskaper forma en växande armé med strikt disciplin.
 • Zhang Zhongjing den kinesiska medicinens vise man

  Den mest framstående läkare som levt i Östra Handynastin är Zhang Zhongjing (ca150 e. Kr. - 219 e. Kr.). Han behandlades med vördnad och respekt, han var en kinesisk Hippokrates (läkekonstens fader). Folkminnen inom medicinen berättar att Zhang, liksom Bian Que, hade en övernaturlig förmåga. Han kunde göra en visuell diagnos.
 • Xu Shen skapade Kinas första ordbok

  Under Östra Handynastins tid var det många lärda som ändrade på skrivtecknen eller skapade nya stilar utav intellektuell fåfänga. De inkonsekventa förändringarna orsakade stor förvirring. För att komma till rätta med de rådande kaotiska förhållandena, började Xu Shen år 100 f. Kr. att sammanställa den första kinesiska ordboken, kallad "Shuōwén Jiězì"
 • Cai Lun – papperstillverkningens uppfinnare

  Med Cai Lun som arbetsledare användes bark från träd, hampa, tygtrasor och kasserade fisknät som råvaror för att göra papper. Råmaterialet sönderdelades och därefter fick det ligga i vatten under en lång tid. Blandningen mosades sedan, varefter den hettades upp för att sedan spridas ut i tunna lager. Efter att dessa hade torkat i solen, hade massan blivit till pappersark som var lämpliga att skriva på.
 • Ban Zhao – Kinas första kvinnliga historiker

  Ban Zhao (45 -120 e. Kr.) är känd som östra Handynastins första kvinnliga forskare och historiker. Gift vid 14 års ålder ägnade hon sig åt litteratur och familjen, efter att hennes man hade dött. När Ban Zhao var i sjuttioårsåldern skrev hon åt sin egen familj "Kvinnors bud" (även kallad "Lärdomar för kvinnor")
 • Ban Chao berömd general och diplomat

  När Ban Chao (32-102 e. Kr.) kom till huvudstaden år 62 e. Kr. började han arbeta med transkriberingar för sin försörjning. Kejsaren Ming av Östra Handynastin regerade på den tiden. Ban blev uppfylld av tanken att renas av blod och eld i striderna mot Xiongnu, nomadstammar i norr. Han slängde därför sin skrivarpensel och anslöt sig i stället till armén.