Utfrågning i Kanadas kongress beträffande mänskliga rättigheter i Kina, representanter från Falun Dafa-föreningen bjöds in att delta

På eftermiddagen den 12 maj i Ottawa, höll underkommittén för mänskliga rättigheter och internationell utveckling, vilken lyder under Utrikes- och handelsdepartementets ständiga kommitté, en utfrågning beträffande mänskliga rättigheter i Kina. Tre Falun Gong-utövare bjöds in att delta och de presenterade olika typer av bevis som avslöjade förföljelsen av Falun Gong, som genomförs av Jiangs regim. De besvarade också frågor från kongressmedlemmarna.

När frågan om varför Jiangs regim förföljde Falun Gong togs upp, citerade Li Xun en diplomat som gett följande förklaring: “Diktaturen vill kontrollera folket och utöva auktoritet. Falun Gong-utövare, som tror på Sanning, Godhet och Tålamod, har den moraliska auktoriteten bakom sig.” Li Xun påpekade: “Innan förföljelsen startade var de kinesiska myndigheterna på olika nivåer i själva verket mycket positiva till Falun Gong och delade ut utmärkelsen 'Högsta Qigong.' Falun Gong skänkte hälsa åt tiotals miljoner människor och förbättrade den moraliska standarden i det kinesiska samhället. Falun Gong hjälpte landet att spara miljarder Yuan i medicinska omkostnader. 'Sanning, Godhet och Tålamod' är liksom en spegel och står i skarp kontrast till alla lögner, dåliga saker och våld. Ju fler Falun Gong-utövare det blev, desto skarpare blev också kontrasten.” Li Xun betonade också: “Falun Gong borde få stöd, det är en skam att förfölja en så bra metod.”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.