Världen Över, Vetenskapliga rön

Media

 • Nya Zeeland: Utomeuropeiska kineser minns fredligt överklagande för 25 år sedan

  Efter att 45 Falun Gong-utövare arresterats i Tianjin, gick cirka 10 000 utövare till Statsrådets besvärsbyrå i Peking den 25 april 1999, för att begära att de skulle släppas. De begärde också att regeringen skulle tillåta att Falun Gong-böcker gavs ut så att utövarna fritt kunde utöva sin tro.  
 • Indisk parlamentariker höjer medvetenheten om förföljelsen av Falun Gong i talarstolen

  För första gången har en indisk lagstiftare tagit upp frågan om Kinas förföljelse av Falun Gong-utövare och uiguriska muslimer i parlamentet och beskrivit kommunistregimens situation för de mänskliga rättigheterna som "mycket allvarlig".  
 • Min syn på artificiell intelligens (AI)

  Lanseringen av OpenAI:s ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) i november 2022 och lanseringen av den nyare versionen (GPT-4) i mars 2023 chockade världen över hur snabbt artificiell intelligens (AI) har utvecklats.
 • Vem skyddade mänskligheten när dessa katastrofer nästan förstörde jorden? (del 2)

  Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s Folkhäsomyndigheten dör cirka 1,35 miljoner människor varje år i trafikolyckor runt om i världen. Detta motsvarar 3 700 liv per dag eller en död var 25:e sekund.
 • Vem skyddade mänskligheten när dessa katastrofer nästan förstörde jorden? (del 1)

  Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) och de amerikanska centren för sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) dör cirka 1,35 miljoner människor varje år på grund av trafikolyckor runt om i världen. Detta motsvarar 3 700 förlorade liv per dag eller ett dödsfall var 25:e sekund.
 • Kinesiska medborgare njuter av Shen Yun över hela världen: "Detta är min verkliga tradition och kultur"

  De åtta turnerande kompanier i det New York-baserade Shen Yun Performing Arts turnerar globalt och delar med sig av skönheten från Kina före kommunismen till publik runt om i världen. Medan kinesiska medborgare på det kinesiska fastlandet fortfarande inte kan njuta av denna konstnärliga föreställning, har många utanför Kina kunnat se den och uttryckt sin uppskattning för kompaniets ansträngningar att återuppliva den nästan förlorade kulturen.
 • Darwin och luckorna i hans evolutionsteori (del 3)

  Om arternas uppkomst från 1859. Teorin motsäger olika trossystem och även moderna vetenskapliga upptäckter har också visat att de tre bevisen för evolutionen (nämligen anatomi, likheten mellan embryon och arkeologi) alla är grundlösa. Molekylärbiologi och genetik har dessutom visat att evolutionsteorin är omöjlig. Faktum är att till och med Darwin själv var blyg och tveksam när han först tog upp hypotesen om evolutionen. ..
 • Darwin och kryphålen i hans evolutionsteori (del 2)

  Teorin om evolution genom naturligt urval har mött många utmaningar sedan Charles Darwin publicerade den i sin bok Om arternas uppkomst från 1859. Teorin motsäger olika trossystem och även moderna vetenskapliga upptäckter har också visat att de tre bevisen för evolutionen (nämligen anatomi, likheten mellan embryon och arkeologi) alla är grundlösa. Molekylärbiologi och genetik har dessutom visat att evolutionsteorin är omöjlig.
 • Shen Yun fortsätter sina turnéer i Tyskland, USA och Japan: "Mina hjältar"

  Efter nyår fortsatte Shen Yun Performing Arts sin världsturné 2023 med föreställningar i USA, Tyskland och Japan. Ett turnerande sällskap anlände till London för att inleda sällskapets turné i Storbritannien.
 • Brasilien: Falun Gong-utövare höjer sig gemensamt efter erfarenhetsutbyteskonferensen

  Utövare i Brasilien höll en erfarenhetsutbyteskonferens tillsammans med andra aktiviteter mellan den 3-5 november 2017 i huvudstaden Brasilia. Många utövare delgav hur de hade dragit nytta av metoden och hur de hade sett igenom sina tillkortakommanden under kultiveringen. De kände också en brådska att fortsätta vara flitiga i kultiveringen.
 • Firar Årliga Falun Dafa dagen i en av de mest oåtkomliga områdena i nordöstra Indien

  En utövare som bor i Samath, som har introducerat Falun Dafa, även känt som Falun Gong, i Sikkim, Ladakh och andra avlägsna platser i Indien, vågade sig nyligen på i några av de mest avlägsna och oåtkomliga områdena i nordöstra Indien.
 • Mexico City: Över 600 polismän lär sig Falun Dafa

  Över 600 polismän närvarade på Falun Dafa workshopen som hölls i Mexico City den 18-22 juli 2016. Mexico citys polismän tilldelades till skolsäkerhet lärde sig övningen och utförde Falun Dafa övningarna. Workshopen var införlivad som en del av polismännens sommarträningskurser.
 • Norska studenter lär sig om Falun Gong under en resa till Australien

  (Minghui.org) En grupp med norska studenter från folkhögskolan Solborg i sydvästra Norge lade till att lära sig om Falun Gong till deras resplan på en nyligen genomförd resa till Australien. De 16 studenterna och två lärarna som har intresse av film och tv branschen hade från början kontaktat en lokal filmproducent som är en Falun Gong-utövare och norsk som bor i Sydney. Utövaren hjälpte gruppen att arrangera några intressanta aktiviteter.
 • Falungongkonferens i Hongkong utrymdes efter bombhot

  En årlig konferens organiserad av falungong-utövare i Hongkong fick avbrytas den 17 januari på grund av ett bombhot. ”Bomben” visade sig senare vara en ofarlig attrapp, men representanter för konferensen menar att det är en organisation knuten till Kinesiska kommunistpartiet som ligger bakom.
 • Kina försöker hindra Miss World-kandidat att delta i finalen

  Lin sade till Epoch Times att hon representerar Kanada och att hon blev vald just för att de trodde att hon skulle representera kanadensiska värderingar, som frihet och mänsklig värdighet bäst. Nu försöker Kina hindra henne att företräda sitt land och diskriminerar henne, eftersom hon valde att stå fast vid sina värderingar.