Arresterad för att vara en god människa?

Vad en fånge såg och hörde i ett arbetsläger

Anklagad för stöld, blev jag arresterad och förd till en polisstation. Jag deltog inte i stölden och kände inte till den heller. När jag kommit dit blev jag svårt slagen. Till slut blev jag arg och slog tillbaka mot poliserna, då dömdes jag till ett och ett halvt års omskolning genom arbete.

I arbetslägret kallades jag in för att hjälpa ”styrelsen” att tvinga Falun Gong utövare ge upp sin tro (styrelsen förekommer ofta i den här artikeln. I fängelser i Kina befaller ofta uppsyningsmännen fångarna att kalla dem ”styrelsen”. Många uppsyningsmän begår brott under benämningen ”…) Efter att ha tillbringat en tid med Falun Gong utövarna, förstod jag att de alla är goda människor. De är kunniga, begåvade och har bidragit till vårt land. Anledningen varför de har stigit fram för att klargöra sanningen om Falun Gong är för att låta alla människor i världen känna till att Falun Dafa inte är en organisation, utan en kultiveringsmetod som är öppen för alla och som lär människor att vara goda. Ska människor arresteras för att de vill vara goda människor? Om alla i Kina kunde vara som en Falun Gong utövare: tala sanning, göra saker utifrån hederlighet, att ha modet att avslöja ondskan, att vara mindre själviska , hur underbart skulle inte samhället vara då!

Dock , för närvarande förföljs Falun Gong utövare av olika dåliga människor. Utövare blir arresterade, misshandlade, skickade till arbetsläger och dömda till fängelsestraff. De arresterar Falun Gong utövare och sedan fabriceras lögner om att Falun Gong utövare har gett upp sina arbeten, familjer föräldrar…Tänk bara, om utövarna arresteras och de berövas allt, kan de arbeta och ta hand om familjen och sina föräldrar?
Bara de människor som förföljer utövare kan påstå något sådant.

Tidigare förstod jag inte Falun Gong, men efter att ha varit med Falun Gong utövare, insåg jag att de inte tänker på berömmelse och egen vinning. På alla sätt tänker de på andra människor, och ber andra att tänka på andra och också vara goda människor. Ärligt talat: människor brukar bli värre efter att ha varit i fängelser och arbetsläger. Men genom vår kontakt med Falun Gong utövare vet vi att vi bör vara goda människor; vi vill inte göra dåliga saker efter att vi kommer ut härifrån. Vi kommer att arbeta med våra händer och tjäna pengar på ett hederligt sätt med ett rent samvete. Vi är villiga att göra det hur besvärligt det än kan vara. Om inte Falun Gong utövarna hade berättat för mig om principerna för att bli en god människa och de moraliska reglerna för hur man kan disciplinera sig, hade jag troligtvis försökt hämnas på samhället och gjort dåliga saker efter det att jag kommit ut från arbetslägret. Genom att följa råden jag fått från utövarna, kommer jag aldrig att göra dåliga saker och jag ska aldrig tillbaka till ett sådant smutsigt och dåligt ställe som ett arbetsläger. Sanningen från hela mitt hjärta är att jag känner all tacksamhet mot utövarna för att de hjälpt mig bli en god människa. De har hjälpt mig bli en god människa, och inte ”styrelsen”

Hur behandlar då styrelsen dessa goda människor? Jag kommer berätta lite om den behandling utövare får i arbetslägret. Efter att ha sänts till arbetslägret så ombeds utövaren att bekänna sitt brott och sina misstag. Vilka misstag har de gjort? De är bra på sina arbeten. De har bra relation med sin familj…De är bra på allt. De enda de gjort är att kliva fram för att klargöra sanningen, och ha mod nog att slåss mot ondskan. Vad jag har svårast att uthärda är att utövare ges elchocker, slås med läderbälten, hängs upp och binds fast bara för att de kultiverar Dafa. På grund av det, blir en del utövare ihjälslagna; en del skadas; en del dör av sviterna efter tvångsmatning. Dock, säger de ondskefulla polismännen med en gång att dessa människor ”skadar sig själva.” De utnyttjar fångarna att vittna falskt genom att lova att förkorta eller avsluta deras strafftid i arbetslägret. Falun Gong utövarna som dött i arbetslägret blev alla torterade till döds av de ondskefulla poliserna. Jag vet inte hur många som har blivit torterade till döds av dem.

Jag tror att goda människor belönas med gott och dåliga människor med får sin vedergällning. Kan sådana omänskliga saker tillåtas fortsätta? Mitt förslag till dem som begår dessa onda handlingar och dåliga saker är att sluta. Ju tidigare desto bättre. Man skall göra goda saker som människa. Jag hoppas att ni, speciellt de fångar som hjälper ”styrelsen” att tvinga Falun Gong utövarna att ge upp sin Kultivering, slutar att behandla utövare på detta sätt. Sluta lyssna på den ensidiga propagandan, och sluta följa Jiang Zemin och sluta att slå och svära åt utövarna. Ni skall lära er de goda sakerna från Falun Gong utövarna och deras vänliga sätt. Vakna upp och sluta behandla utövarna på ett orätt sätt. De är inte alls inblandade i politik. Det är regimen som drar in dem.

Det ovanstående är vad jag sett och hört.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.